Роздрукувати сторінку

Львівський університет бізнесу та права, ЛУБП

« Назад

Львівський університет бізнесу та права – це вищий навчальний заклад, який має ІІІ – IV рівень акредитації та проводить підготовку фахівців за ОКР «бакалавр» і «магістр».

Львівський університет бізнесу та права, ЛУБП

Він розташований в м. Львів, вул. Кульпарківська, 99.

Львівський університет бізнесу та права є досить молодим навчальним закладом, оскільки свою діяльність почав в 2003 році.

Незважаючи на молодий вік, ЛУБП зарекомендував себе як навчальний заклад, що готує висококваліфіковані кадри для економічної галузі, юриспруденції, міжнародних відносин та журналістики.

В навчальному закладі досить сильний, з наукової точки зору, викладацький склад. Серед викладачів 24 викладачі мають ступінь доктора наук та 53 - кандидат наук.

Навчання в університеті проводиться на денній та заочній формах.

Львівський університет бізнесу та права готуює фахівців за такими спеціальностями:

- міжнародні відносини;

- журналістика та інформація;

- правознавство;

- економіка та підприємництво;

- правознавство;

- економіка та підприємництво.

ЛУБП

В своєму складі університет має коледж, який готує молодших спеціалістів за спеціальностями:

- правознавство;

- економіка та підприємництво;

- інформатика та обчислювальна техніка.

Протягом всього періоду існування навчального закладу створювались багаторічні традиції, постійно підвищувався рівень професійної майстерності педагогів, проводилась велика науково-методична робота. Всі ці чинники сприяли розробці нових форм навчання, які сьогодні використовуються в навчальному процесі закладу освіти.

Для високої підготовки майбутніх спеціалістів, університет оснащений всім необхідним. Для проведення лекцій та практичних занять підготовлено 16 навчальних аудиторій і лабораторій, 3 комп’ютерні класи. Для позаурочної роботи та розвитку свого кругозору студенти можуть користуватися бібліотекою з читальним залом. Також в своєму складі учбовий заклад має спортивний та актовий зали, їдальню, спортивні майданчики.

Іногороднім студентам надається гуртожиток покращеного планування з блоком обслуговування.

На базі університету функціонує медпункт, де вихованці можуть отримати повну медичну допомогу.

Слід відмітити, що ЛУБП характеризується високим рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, розвитком сучасних інформаційних технологій в управлінні та навчанні.

Важливим напрямом діяльності Львівського університету бізнесу та права є науково-дослідна робота. В Університеті виконуються фундаментальні і прикладні дослідження інноваційного характеру. Належна науково-технічна база та сформований колектив науково-педагогічних працівників дають можливість здійснювати наукові дослідження інноваційного скерування.

В університеті розвинена міжнародна співпраця. ВУЗ бере учать в спільних міжнародних програмах з ВУЗами Німеччини, Швеції, Словаччини, Росії, Італії, Польщі.  Приймає активну участь в обміні студентами та викладачами навчальних закладів. Представники ЛУБПу є учасниками та слухачами на різного роду семінарів , конференцій, навчань.

Львівський університет бізнесу та права, ЛУБП

У Львівському університеті бізнесу та права діють аспірантура та докторантура з таких спеціальностей:

- адміністративне право і процес;

- фінансове право; інформаційне право;

- судоустрій, прокуратура та адвокатура;

- економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

- демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

Для прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних, економічних наук за спеціальностями в навчальному закладі діють спеціалізовані вчені ради.

В університеті функціонують органи студентського самоврядування. Їх задача забезпечити виконання вихованцями своїх обов’язків, захист їх прав. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в ньому навиків майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції відповідно до установчих документів закладу. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

В ЛУБП значну увагу приділяють спортивному вихованню студентів. В навчальному закладі функціонують різноманітні спортивні секції, учасники яких приймають активну участь у спортивних змаганнях.

Для цікавого проводження дозвілля в учбовому закладі організовують різноманітні заходи виховного характеру, походи в музеї, різноманітні екскурсії. За участі вихованців університету проводяться культурні вечори, конкурси, концерти.

Львівський університет бізнесу та права

Даний навчальний заклад здійснює підготовку висококваліфікованих працівників, які в подальшому можуть працювати за обраною спеціальністю на підприємствах, установах, організаціях народного господарства нашої держави, фінансово-кредитних установах, в державних адміністраціях та ін.. Отримані під час навчання знання, професійні навички та вміння надають право випускникам університету гідно представляти себе на ринку праці та достойно конкурувати  з  випускниками інших ВУЗів, що профілюються за такими ж напрямами. Випускники даного навчального закладу користуються високим попитом серед роботодавців нашої держави, а також держав зарубіжних країн, оскільки під час навчання отримують не лише теоретичні знання, а й практичні навики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!