Роздрукувати сторінку

Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

« Назад

Базою для Львівського державного музичного училища імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича стало приміщення Вищого музичного інституту імені М. Лисенка. У повоєнні роки училище працювало із назвою «музична школа», на чолі якої стояла О. О. Бережицька, а з 1945 року знову почався навчально-виховний процес у ЛДМУ. Музичне училище дотримується музично-освітніх традицій як України, так і європейських країн.

Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

Першими викладачами училищами стали випускники престижних музичних закладів освіти у Європи.

Випускник Берлінської королівської музичної академії – Тарас Шухевич – став завідуючим відділу фортепіано. Тарас Шухевич працював у музичному училищі по 1949 рік. Викладачем фортепіано став працівник Віденської консерваторії Володимир Божейко. Роман Савицький, який викладає у відділі фортепіано, у свій час закінчив музично-теоретичний факультет Празького університету. Ці знамениті музиканти заклали міцний фундамент для розвитку музичної освіти на території Західної України. Архівні дані стверджують, що з початком війни багато викладачів училища примусово виїхали до Сибіру. Примусово до Сибіру виїхали не тільки викладачі, але й студенти. У зв’язку з цим в училищі з’явилися нові висококваліфіковані викладачі, які були випускниками консерваторії Радянського Союзу.

Історія приміщення головного корпусу є надзвичайно цікавою та яскравою. Будівля головного корпусу була збудована 1914 року та є пам’яткою архітектури України.

Адреса Львівського державного музичного училища імені С. П. Людкевича: 79013 Львів, пл. Шашкевича, 5.

Телефон: 261-23-48, 261-23-47.

ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

В училище зараховуються особи, які закінчили 9 класів базового рівня освіти. Навчання після 9 класів триває три 3р. 10міс. Також зараховуються особи, які закінчили 11 класів, їх термін навчання 2р. 10міс. Абітурієнти складають екзамени з фаху та української мови. Випускник Львівського державного музичного училища імені С.П. Людкевича усвідомлює цілі та завдання сучасної музичної освіти, володіє новітніми методами та засобами педагогічної роботи. Кожен випускник Львівського державного музичного училища імені С.П. Людкевича знає особливості психології дітей, які відносяться до різних вікових груп. Ці знання та уміння студент отримує не тільки під час навчання в училищі, але й під час проходження педагогічної практики. Завдання педагогічної практики:

- поглибити та закріпити знання студентів із теорії;

- формування професійно-педагогічних умінь та навичок;

- становлення у студентів педагогічної свідомості і важливих професійних якостей учителя.

Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

У Львівському державному музичному училищі імені С.П. Людкевича функціонує хор викладачів, який створив відомий хоровий диригент України Василь Яценяк. В склад хору входять викладачі, які обожнюють хоровий спів та є справжніми цінителями культури українського народу.

Близько 70 років тому назад був заснований студентський хор Львівського державного музичного училища. Хор складається із студентів, які навчаються на відділах хорового диригування та теорії музики та є лауреатами багатьох конкурсів та фестивалів. Хор співає духовну музику та класичні твори.

1995 року Василь Герасименко створив капелу бандуристів, яка гастролювала в Україні, Польщі та Латвії. Капела бандуристів бере активну участь у всіх бандурних заходах та конкурсах України. Державні іспити з диригування проводять на базі капели бандуристів.

В училищі діє творчий колектив біг-бенду, який розпочав свою діяльність у 1991 року, в репертуарі якого хіти популярної музики та обробки українських народних мелодій.

У Львівському державному музичному училищі імені С. П. Людкевича творчий колектив «Дівочі мрії», у склад якого входять молоді талановиті студентки училища.

Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича

В училищі запроваджена суспільно-політична практика з метою оволодіння студентами навичок організатора, пропагандиста та вихователя.

У наш час музикальна творчість є частиною світової культури, яка є частиною пізнавальної діяльності людини та естетичного виховання людства. Сьогодні усі сфери людського життя сповнені процесами гуманізації та глобалізації, а це призводить до модернізації системи освіти в Україні. Застарілі моменти педагогічних концепцій замінюються на нові перспективні технології навчання студентів. Усі ці дії спрямовані на конкурентоспроможного та професійно мобільного фахівця, який може проявити себе у різних видах професійної діяльності.

Головним аспектом виховного процесу училища є національне виховання, яке спрямоване на виховання всебічно розвинутої, гармонійної та творчої особистості, що здатна здійснювати свою професійну діяльність на високому фаховому рівні.

Саме естрадно-джазове музикування сприяє розвитку мобільності студента. Головною методикою навчання студентів в училищі, якою керуються викладачі є творчі завдання, які ґрунтуються на спеціальній системі. Система складається із різних видів музично-творчої діяльності. Творчі завдання розвивають особистість, призводять до прояву кращих якостей студента. Також викладачі училища застосовують ще один найпопулярніший та перевірений метод навчання студентів — метод «робота з підручником». За цією методикою студенти училища опрацьовують друковані інформаційні джерела, які містять теоретичний матеріал необхідний для формування професійних умінь студентів.

Викладачі Львівського державного музичного училища імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. застосовують аудіометод навчання студентів, який спрямований на збагачення слухового досвіду студентів. Цей метод полягає у використанні у процесі навчання аудіо технічних засобів навчання.

Львівське державне музичне училище імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

Педагогічний колектив у своїй професійній діяльності використовує найефективніші методи та форми підготовки майбутнього спеціаліста. Всі зусилля викладачів коледжу спрямовані на виховання та підготовку кваліфікованих учителів нашої країни, які здатні до творчої праці, адже на сьогоднішній день навчання дітей - це творчий процес.

Метою освіти XXI століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна займатися самоосвітою. Тому педагогічний колектив докладає максимум зусиль аби студенти вміли використовувати здобуті знання та вміння у майбутній професійній діяльності та вміли творчо підгодити до розв’язання педагогічних завдань. Викладачі училища виховують у студентів бажання змінити життя на краще та удосконалювати свої знання під час професійної діяльності.

В училищі функціонують заходи гуманізації освіти та розвитку загальнолюдських цінностей.

Училище здійснює свою діяльність на основі складених планів виховання студентів.

У навчальному закладі здійснюється постійний пошук оптимальних варіантів організації навчально-виховного процесу та впроваджуються нові форми планування коледжу. Ці процеси виконують творчі групи, які складають план роботи коледжу на кожний наступний навчальний рік. Також творчі групи опрацьовують та вносять студентські пропозиції щодо плану виховної роботи училища. До складу творчих груп училища входять куратори груп, працівники бібліотеки а також члени студентської ради коледжу.

Плани навчально-виховної роботи училища мають напрямок на активізацію навчання та дозвілля студентів. Дані плани є відображенням системи роботи педагогічних працівників училища та студентського самоврядування.

Гостра увага приділяється дослідженню психолого-педагогічних якостей особистості студента.

ЛДМУ ім. С. П. Людкевича

У Львівському державному музичному училищі імені С. П. Людкевича, ЛДМУ ім. С. П. проводять цікаві заходи, які сприяють формуванню національної свідомості студентів, вихованню патріота своєї країни та прищепленню любові до рідної землі та батьківщини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!