Роздрукувати сторінку

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУЛП

« Назад

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУ ЛП – це відокремлений структурний підрозділ Національного університету "Львівська політехніка".

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУЛП

Даний навчальний заклад розташований за адресою: Львівська область, м. Золочів, вул.. Івана Труша, 4.

ЗК НУЛП має державне акредитування І рівня.

Коледж організовує свою діяльність відповідно до Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про вищу освіту», ЗУ «Про загальну середню освіту», Статуту Національного Університету «Львівська політехніка», та інших діючих на території нашої держави нормативних актів про освіту.

Золочівський колледж було створено в травні 1998 року. Протягом першого навчального року загальна кількість студентів сягала 82 особи, які навчались на трьох спеціальностях. У 2001 році навчальний заклад вперше випустив 26 бухгалтерів та 25 економістів. А в 2002 році учбовий заклад закінчили 30 юристів.

ЗК НУЛП

Наказом № 181 від 04.03.2010 року Міністерством освіти і науки України Золочівський коледж реорганізовано у Відокремлений структурний підрозділ Золочівський коледж Національного університету «Львівська політехніка».

Протягом усього періоду існування, диплом молодшого спеціаліста отримало більше ніж 600 вихованців навчального закладу.

ЗК НУЛП готує студентів з кваліфікацією «молодший спеціаліст» за такими спеціальностями:

- економіка підприємства;

- бухгалтерський облік;

- комерційна діяльність;

- розробка програмного забезпечення;

- обслуговування програмних систем і комплексів;

- правознавство.

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУЛП

Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в учбовому закладі створені всі необхідні умови.

В період час навчання суттєва уваги приділяється не лише теоретичним знанням, а й практичним навикам майбутнього спеціаліста. Для удосконалення навиків обраної професії в коледжі практикуються ділові ігри, моделюються професійні ситуації для подальшого їх вирішення, студенти вивчають автоматизовані системи, які функціонують на підприємства, установах, організаціях усіх типів власності.  Випускники учбового закладу, які навчаються на спеціальності “Бухгалтерський облік” після закінчення закладу можуть працювати бухгалтерами, касирами, ревізорами та ін.

Майбутні економісти вивчають механізм діяльності будь-якої юридичної особи, незалежно від форми власності, напряму діяльності чи розмірів. Після закінчення коледжу такі випускники мають досить широкий простір для реалізації своїх знань, адже можуть працювати на любому підприємстві, установі, організації, які існують чи будуть існувати в економічній системі держави.

Для удосконалення теоретичних знань майбутніх програмістів, в коледжі проводять практичні заняття по створенню програмного забезпечення, по роботі і обробленні різних баз даних, вихованцям надаються консультації з питань інформатизації та обчислювальної техніки. Висококваліфікованих працівників готують до професійної діяльності в різних сферах та установах, де використовують засоби обчислювальної техніки.

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка"

Для удосконалення рівня знань спеціалістів з комерційної діяльності, викладачі коледжу постійно моделюють ситуації, пов’язані з майбутньою професією студентів. Зокрема, вихованців навчають займатися інформаційно-аналітичною, організаційно-виконавчою, адміністративно-господарською діяльністю. Проводять практичні заняття щодо здійснення операцій, пов’язаних з процесами купівлі-продажу товарів, вчать студентів досліджувати ринок праці та вивчати суспільну думку, а також здійснювати управління діяльністю транспортних агентств.

Випускники спеціальності “Правознавство” отримують кваліфікацію – молодший спеціаліст юрист. Вони можуть реалізувати свої знання в органах юстиції, судових та правоохоронних органах, органах місцевого самоврядування, органах внутрішніх справ, а також в юридичній чи кадровій службах підприємтсв, установ, організацій усіх форм власності та господарювання.

 Слід відмітити, що в даному навчальному закладі підібраний хороший викладацький склад, який забезпечує підготовку кваліфікованих фахівців. Для успішного навчання студентів, постійно удосконалюються навчальні плани відповідно до вимог сучасного виробництва, науки і техніки, культури та перспектив їх розвитку. В коледжі постійно проводиться робота по підвищенню методичного, наукового та фахового рівнів викладачів.

Для студентів, які бажають підвищити рівень своїх знань та свою кваліфікацію, є можливість продовжити здобувати освіту на третьому курсі денної (заочної) форми навчання у відповідних інститутах Національного університету «Львівська політехніка».

Золочівський коледж Національного університету "Львівська політехніка", ЗК НУЛП

За роки свого існування в коледжі складалися свої традиції, які й дотепер користуються свою актуальністю. Для цікавого навчання студентів в ЗК НУЛП постійно проводяться різні заходи дозвілля: день знайомств, КВК до Дня Студента, Андріївські вечорниці, Студентський вертеп, День відкритих дверей, Шевченківські дні.

Ще однією гарною традицією даного навчального закладу є випуск студентського вісника. Близько дванадцяти років тому було створено студентський вісник – газету «Спудей», організаторами і виконавцями такої задумки стали самі студенти учбового закладу. Тоді ця газета друкувалась та розповсюджувалась серед студентів коледжу. Студентська газета виходила досить довгий час і користувалась популярністю серед студентів коледжу, але раптом припинила своє існування. На сьогоднішній день студенти коледжу намагаються відродити добру традицію навчального закладу та започаткували on-line проект інтернет – газету «Спудей». Основною метою проекту стало залучення студентів до формування такого інформаційного  ресурсу, який був би цікавим не лише студентам коледжу та їх ровесникам, а й давав можливість викладачеві побачити всі сторони сучасного студентства в проекції на всі сторони суспільного життя.

ЗК НУЛП

З вищевикладеного можна зробити висновок, що навчання в Золочівському коледжі Національного університету «Львівська політехніка» є не лише корисним, а й дуже цікавим. Студентам даного навчального закладу надається суттєва наукова та практична база знань, яка в подальшому дозволяє їм гідно конкурувати на ринку праці з іншими випускниками навчальних закладів, стати висококваліфікованим спеціалістом у своїй справі.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!