Роздрукувати сторінку

Львівський коледж транспортної інфраструктури, ЛКТІ

« Назад

Історія навчального закладу є частиною історії української держави. Адже саме у ній ми живемо, працюємо та розвиваємось.

Львівський коледж транспортної інфраструктури, ЛКТІ

З кожним роком свого існування коледж удосконалювався та примножував традиції, які передаються із покоління в покоління. Престиж та імідж навчального закладу здобулись завдяки плідній та непосильній праці його працівників.

Істрія навчального закладу переплітається із історією будинку, в якому знаходиться і теперішній Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури». Цей будинок знаходиться у неповторному місті Львові по вулиці Снопківській, 47. Він був зведений у 1908 році. У той час у будинку знаходилася «Державна промислова школа у Львові».

Це приміщення навчального закладу є одним з найкращих споруд міста  Львова. Навчальний заклад наповнений великою кількістю світла та повітря, завдяки просторим аудиторіям та широким коридорам.

ЛКТІ

Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури» знаходиться біля Стрийського парку, що надає йому ще більшої привабливості.

У 1940 році вперше відкрив свої двері Львівський технікум залізничного транспорту, який був створений на базі трьох ліцеїв міста Львова: Механічного, Колійного та Електромеханічного.

У 2012 році технікум здобув статус коледжу та отримав нову назву – «Львівський коледж транспортної інфраструктури».

Кількість студентів сягає 2500 тисяч.

За рейтингами серед вищих закладів освіти Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури» займає провідні позиції серед подібних закладів освіти. Це свідчить про високий рівень якості освіти, що надається студентам уДержавному вищому навчальному закладі «Львівський коледж транспортної інфраструктури». Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури» постійно бере участь у міжнародних та державних виставках. На цих виставках освітні та наукові роботи співробітників не один раз нагороджувалися відзнаками.

Сьогодні найактуальнішою проблемою сучасних закладів освіти є гармонійне поєднання виховної та навчальної функції закладу. Викладачі коледжу дуже багато зусиль прикладають на виховання гармонійно розвиненої особистості студента. Організація навчально-виховного процесу коледжу направлена на виховання у студента коледжу професійної мобільності, якої вимагає майбутня професійна діяльність фахівця.

Львівський коледж транспортної інфраструктури, ЛКТІ

Організовуючи процес навчання у Державному вищому навчальному закладі «Львівський коледж транспортної інфраструктури», співробітники навчального закладу опираються на традиційні системи управління навчально-виховним процесом. Водночас викладачі коледжу творчо підходять до вирішення питань щодо організації діяльності коледжу.

Викладачі коледжу враховують також і сучасні вимоги до навчального та виховного процесів коледжу.

Фахівці, яких готує Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури», володіють високим рівне знань та є готовими до соціальних та економічних змін у житті кожної людини нашої країни. Навчальний та виховний процеси коледжу мають процесуальний, дидактичний, організаційний, змістовний, дидактичний та методичний характер. Завдяки цим компонентам навчально-виховна діяльність коледжу має досить ефективний результат.

Викладачі Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж транспортної інфраструктури». Забезпечують навчальний та виховний процеси коледжу, як цілісну та інтеграційну систему освіти України. Освітньо-професійні програми навчального закладу, за якими і навчаються студенти коледжу, мають інтеграційний та наступний характер.

Головною метою виховної діяльності коледжу є формування цілком зрілої та само ствердженої особистості майбутнього висококваліфікованого фахівця. Розвиток особистості студента у коледжі проходить шляхом кількісних та якісних змін у організмі кожного студента коледжу. Саме у коледжі у вихованців навчального закладу формується власний світогляд та моральні переконання та погляди.

Львівський коледж транспортної інфраструктури

Організація навчального та виховного процесу коледжу направлена на активізації дії внутрішнього світу кожного студента. Працівники коледжу намагаються відкрити внутрішній світ та переживання кожного із своїх вихованців. Діяльність працівників коледжу направлена на розкриття усіх потенційних можливостей кожного студента.

У коледжі віддається перевага таким формам та методам навчання, які передбачають участь кожного студента у навчально-виховному процесі коледжу.

На сьогоднішній день інформатизація суспільства розширяється,можна сказати, із кожною годиною. Цей процес звісно не минув і Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж транспортної інфраструктури». На лекціях та практичних заняттях у коледжі використовують комп’ютерні методи навчання, що позитивно впливає на якість освіти кожного студента.

Інформаційні технології, які використовуються у коледжі, дають можливість педагогічним працівникам варіювати та удосконалити процес навчання у коледжі. Завдяки інформатизації процесу навчання у коледжі, пізнавальна діяльність студентів активізується та індивідуалізується.

Викладачі Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж транспортної інфраструктури». Знаходяться у стані постійного пошуку нових форм та методів організації навчального та виховного процесів коледжу. Випускники коледжу здатні достойно жити та ефективно працювати на благоустрій нашої країни, здійснювати правильні моральні вчинки та та з гідністю нести за них відповідальність.

Львівський коледж транспортної інфраструктури, ЛКТІ

Уся діяльність педагогічних працівників коледжу направлена на виховання чуйної особистості із міцною силою волі, яка здатна до розробки власної стратегії поведінки у сучасному темпі життя нашої країни. Навчальна та виховна діяльність у коледжі формує у студента відчуття індивідуальної відповідальності за власні дії та вчинки.

Комп’ютера, які використовуються викладачами на різних видах занять, допомагають підвищити рівень цікавості до навчального процесу у кожного студента з допомогою виведення необхідної інформації на екрани.

Викладацький склад коледжу докладає дуже багато зусиль на впровадження у систему освіти Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж транспортної інфраструктури». новітніх методів та засобів навчання майбутніх висококваліфікованих спеціалістів транспортної інфраструктури, які володіють високих рівнем знань із вибраного фаху та високим рівнем професіоналізму. Колектив Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж транспортної інфраструктури» спрямовує свою навчальну та виховну діяльність на підвищення рівня якості освіти майбутніх фахівців із спеціальностей, які мають ліцензію державного зразка.

ЛКТІ

Львівський коледж транспортної інфраструктури забезпечує своїм вихованцям вільний доступ до засвоєння професійних знань для того, щоб студенти Державного вищого навчального закладу «Львівський коледж транспортної інфраструктури» були готові та загартовані до професійної діяльності в подальшому житті та адаптовані у соціумі суспільства своєї країни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!