Роздрукувати сторінку

Львівська комерційна академія, ЛКА

« Назад

Львівська комерційна академія, ЛКА — це вищий навчальний заклад з ІV рівнем акредитації.

Львівська комерційна академія, ЛКА

В своєму складі академія має 5 корпусів та 4 гуртожитки.

Головний корпус даного навчального закладу розташований за адресою: м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10. В цьому корпусі розташовані приймальна комісія, приймальня ректора та навчальні кафедри.

Історія Львівської комерційної академії починається ще в минулому столітті. Академія є самий старіший торговельно-економічний заклад освіти України, який був створений в 1817 році, як Реальна школа.

В 1899 році відбулось офіційне відкриття вищої торговельної школи. А в 1902 році школа отримала статус академії та назву «Торговельна академія».

В 1922 році академію реорганізували в вищу школу закордонної торгівлі. Протягом свого існування навчальний заклад неодноразово реорганізовувався та змінював свою назву, незмінним залишалось лиш одне – підготовка висококваліфікованих спеціалістів в сфері торгівлі, які користувалися попитом на ринку праці не лише на території нашої держави, а й за її межами.

ЛКА – це заклад освіти європейського зразка.

ЛКА

В академії створюються всі необхідні умови для успішного та результативного навчання своїх студентів, наукового росту молоді до рівня висококваліфікованих фахівців, що відповідає сучасним вимогам роботодавців.

Учбовий заклад здійснює підготовку бакалаврів по 10 напрямах підготовки та спеціалістів і магістрів з 12 спеціальностей.

Навчання в ЛКА здійснюється на денній, заочній, вечірній формах навчання.

Сьогодні викладацький склад учбового закладу складає 318 осіб, серед них 17 академіків, 46 професорів, докторів наук, 184 кандидатів наук, доцентів.

Львівська комерційна академія в своєму складі має 3 інститути, 4 факультети, 28 кафедр, аспірантура і докторантура, центр сучасних європейських мов ЛКА, бізнес-центр, ресурсний комп’ютерний центр, агентство працевлаштування, оздоровчо-спортивний табір в Карпатах.

Навчальний заклад володіє кращою  матеріально-технічною базою. Навчально-методична програма розроблена до наукових стандартів встановлених Україною та міжнародними організаціями.

Львівська комерційна академія, ЛКА

Всі студенти в повній мірі забезпечені необхідними методичними матеріалами (підручники, навчальні посібники, методичні розробки).

Для успішної підготовки студентів до лекційних та практичних занять та свого всебічного розвитку, на базі академії функціонує бібліотека, читачі якою мають змогу користуватися 5-ма читальними залами. Фонд бібліотеки налічує понад 414 тисячі книг. Серед них література з питань економіки, торгівлі, товарознавства, маркетингу, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, банківської справи, фінансів, менеджменту, міжнародно-економічних відносин, історії кооперації в Україні та ін.

Для проведення цікавого та корисного дозвілля до послуг вихованців закладу 33 комп’ютерні аудиторії з виходом в Інтернет; спортивно-оздоровчий табір “Латориця” розрахований на 180 осіб.

Курівництво академії дбає не лише про матеріальний, а про духовний прозвиток своїх вихованців, саме тому в гуртожитках діють дві студентські каплиці.

На базі академії функціонують різного роду гуртки культурного спрямування, проводяться різноманітні конкурси, олімпіади, спортивні змагання.

У своєму складі навчальний заклад має: Український інститут “Укоопінформпроект”, Науково-дослідну лабораторію економічної оцінки, Бізнес центр “Інтерекономіка”, Центр сучасних європейських мов ЛКА, Кадрову агенцію, видавництва.

На базі академії функціонує навчально-науковий комплекс “Академія”, до його складу увійшли кооперативні коледжі, технікуми, училища та понад 40 львівських загальноосвітніх шкіл.

Ще одним підрозділом Академії є Науково-дослідна частина. Вона створена з метою сприяння науковій діяльності вчених вузу та для підготовки майбутніх працівників в галузі науки.

Для всебічного розвитку студентів, залучення їх до наукової, винахідницької, творчої діяльності, при академії діє Студентське наукове товариство імені І.М. Туган-Барановського, до складу якого входять 5 факультетів. Товариство координує роботу на факультетах, налагоджує тісні зв'язки та проводить спільну наукову діяльність з студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів.

Важливим напрямом роботи ЛКА є міжнародна співпраця. Викладацький колектив даного учбового закладу тісно співпрацює з навчальними закладами США, Англії, Канади, Австрії, Угорщини, Франції, Німеччини, Росії та Польщі.  Студенти Академії мають можливість приймати участь у програмах обміну студентами, які практикуються між академією та навчальними закладами країн Євросоюзу та США. Представники ВУЗу приймають участь у різноманітних дослідженнях, які проводяться у Великій Британії, Ізраїлі, Марокко, Австрії та Німеччині.

Львівська комерційна академія

Випускники Академії володіють потужними теоретичними та практичними навиками, які дозволяють їм гідно конкурувати на ринку праці з випускниками інших навчальних закладів. Академія приймає активну участь у працевлаштуванні своїх вихованців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!