Роздрукувати сторінку

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича

« Назад

Свою діяльність Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича розпочав у 1945 році. Тоді було створено педагогічне училище, яке займалося підготовкою вчителів до майбутньої професійної діяльності. Коледж пройшов нелегкий шлях своєї історії, адже він пережив тоталітарний режим та більшовицьку ідеологію. Поміщенням для училища обрали австралійський повітовий суд.

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича

2002 року Львівська обласна рада вирішила педагогічне училище перейменувати у педагогічний коледж. Так був створений Бродівський педагогічний коледж, якому у 2003 році присвоїли ім’я поета нової української літератури, письменника та культурно-громадського діяча Маркіяна Шашкевича.

Педагогічний коледж підпорядковується Львівській облдержадміністрації Не зважаючи на тоталітарний режим та більшовицьку ідеологію у коледжі завжди працювали педагоги з великої літери, які давали студентам міцні знання, несли їм просвіту та надавали дух інтелігентності та порядності.

Все своє життя вони присвячували на підготовку вчителів для шкіл України, в яких вкладали усю свою душу, розум та талант.

За час функціонування педагогічного коледжу якісну педагогічну освіту здобули понад 13 тисяч учителів України, із яких 12 вчителів мають звання заслуженого вчителя України та біля двохсот - відмінник освіти України. Чимала кількість випускників стали відомими на весь світ поетами, письменниками, артистами та журналістами.

Багато випускників педагогічного училища стали справжніми борцями за відродження національної школи в Україні.

Саме приміщення коледжу є архітектурною пам’яткою міста. До створення педагогічного училища у цьому будинку функціонував суд та прокуратура, які у 1939 році припинили своє існування. Під час війни масово знищувалися педагогічні кадри, оскільки вони були представниками еліти. Через це після війни Західна Україна потребувала великої кількості вчителів. У той час вчителями могли працювати люди навіть без відповідної освіти. Потрібно було вирішувати дану проблему. Тому 13 серпня 1945 року Львівська обласна рада народних депутатів створила Бродівське педагогічне училище. Виділене приміщення було у жахливому стані (не було шибок, дверей, печі були повалені, стіни обдерті).

БПК ім. М. Шашкевича

Студенти не мали на чому писати, лекції записували на газетах та старих квитанціях, а писали у дуже великих об’ємах ,оскільки не було підручників. Але найбільшою проблемою для педагогічного колективу училища був набір студентів. Брали усіх бажаючих. Багато із слухачів навіть не мали уявлення з основ наук. Але і викладачі і слухачі наполегливо працювали, переборюючи усі труднощі у навально-виховному процесі. Така праця принесла позитивні результати та більшість студентів стали вчителями. Вперше своїх вихованців педагогічне училище випустило у 1947 році.

З часом завдяки спільним зусиллям викладачів та студентів навчальне приміщення було повністю відновлене відповідало вимогам навчання. З 1950 року у педагогічному училищі функціонувало 24 класні кімнати та кабінети фізики,хімії, музики, які відповідали вимогам навчально-виховного процесу.

У дворі педагогічного училища стояв допоміжний будинок, який згодом був перероблений під гуртожиток, у якому проживало понад 63% студентів.

Сільськогосподарську практику студенти проводили на земельній ділянці площею 0,92 га, яка належала училищі.

Першим директором педагогічного училища став В. П. Нікитенко, який був невпинним та наполегливим працівником училища. На зміну йому у 1988 році прийшов Парасюк І., а саме за часів його правління розширилась матеріальна база училища та збільшилася кількість спеціальностей.

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича

1954 року кількість студентів збільшилася у два рази. Причиною цього явища є закриття Бережанського та Сокальського педучилищ і студенти змушені були здобувати освіту у Бродівському педагогічному училищі. До 1957 року у училищі функціонувала тільки одна спеціальність «Початкове навчання». Але з кожним роком у педагогічному училищі вводилися нові спеціальності.

З 1958 року у педагогічному училищі почали готувати учителів креслення та трудового навчання. Перші вчителі креслення та трудового навчання святкували свій випуск у 1959 році.

У зв’язку з реформуванням системи освіти в Україні виникла потреба у збільшенні кількості спеціальностей, за якими готували майбутніх вчителів уже незалежної України. Так 2001 року у Бродівському педагогічному училищі відкрили нове відділення «Дошкільне виховання». Відділення «Фізичного виховання» відкрили у 2003 році.

У педучилищі, яке отримало статус коледжу готували спеціалістів із таких профілів «Іноземна мова», «Початкове навчання», «Трудове навчання».

На сьогоднішній день студенти педагогічного коледжу здобувають основну та додаткову спеціальність.

Адреса Бродівського педагогічного коледжа імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича: 80600, Львівська область, Бродівський район, м. Броди, вул. Коцюбинського, 4.

Телефони: (03266) 2-65-16.

Спеціальності Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича:

- початкове навчання;

- трудове навчання;

- фізична культура;

- дошкільне виховання;

- англійська мова;

- трудове навчання (обслуговуюча праця).

Кількість студентів - 850 осіб.

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича

Коледж активно займається проблемами активізації пізнавальної самостійності вчителя. Для вирішення подібних проблем та завдань у коледжі функціонує наукова школа кандидата педагогічних наук Адамів Г. С. Саме у цій школі проходять наукові конференції та семінари. Ця школа займається виданням методичних посібників, якими керуються багато вчителів у школах. Не останнє місце у діяльності коледжу посідає краєзнавча робота.

Уже традиційно студенти коледжу подорожують визначними місцями Львівської області. Школа видає альманах «Хроніка минувшини».

Викладачі коледжу спільно з науковими діячами міста Львова проводили науково-теоретичні конференції, на яких досліджувалася діяльність Маркіяна Шашкевича та «Руської трійці». У Бродівському педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича розвивається авторська школа різьбярства.

Педагогічну практику студенти коледжу проходять у школах та дитячих садочках міста.

Виховна робота Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича спрямована на національне виховання. Коледж сприяє набуттю студентами соціального досвіду, успадкуванню духовних скарбів народу України, розвитку духовності та творчих здібностей.

Випускник коледжу - це не тільки висококваліфікований спеціаліст, який має міцні знання та практичні вміння, але й всебічно розвинена особистість, яка має прагнення самоудосконалюватись та уміє творчо підходити до вирішення педагогічних завдань.

Справжньою перлиною коледжу є студенти, які ще із школи прагнуть бути вчителями та здатні успішно засвоювати навчальний матеріал.

У коледжі гостро стоїть питання розвитку ініціативи, педагогічної творчості викладачів. В коледжі підвищується ефективність навчально-виховного процесу шляхом координації зусиль педагогічного колективу коледжу та зосереджені уваги на вирішені конкретних педагогічних проблем.

Для того, щоб вирішити навчально-методичні проблеми коледж аналізує результати педагогічного процесу, досліджує рівень професійної майстерності викладачів, виявляє науково-методичні проблеми коледжу та пояснює їх актуальність, обговорює та затверджує науково-методичні проблеми коледжу методичною радою, проводить круглий стіл для вирішення цих проблем.

БПК ім. М. Шашкевича

Бродівський педагогічний коледж імені Маркіяна Шашкевича, БПК ім. М. Шашкевича готує висококваліфікованих спеціалістів, які готові плідно працювати на користь нашої країни.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!