Роздрукувати сторінку

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ

« Назад

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ – це заклад освіти з І рівнем державної акредитації. Він розташований у місті Львів - МСП, вул. Володимира Великого, 12.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ

Історія вищевказаного навчального закладу починається ще у 1945 році, після закінчення Другої світової війни, коли відбудова та розвиток народного господарства стає пріоритетним завданням тодішньої влади. Саме тоді було створено Львівський технікум електрозв’язку, який перших своїх вихованців випустив в 1948 році, їх загальна кількість складала 19 осіб. За роки своєї діяльності навчальний заклад постійно удосконалювався і вже в 70-80 роках займав перші місця за підсумками своєї роботи. Саме тоді він перетворився на один із найкращих технікумів в галузі зв'язку.

1996 рік знаменується відкриттям в технікумі нової спеціальності “Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки”. А вже в 1998 році учбовий заклад отримує перший рівень акредитації та відкриває нову спеціальність по підготовці фахівців за напрямом "Телекомунікації". Згодом, а саме в 2000 р., навчальному закладу видано ліцензію для підготовки студентів за напрямом “Обслуговування інтелектуальних і комп’ютерних систем та мереж”.

В 2002 році технікум переходить в підпорядкування Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. Саме тоді було відкрито навчально-консультаційний пункт заочного факультету та створено умови для підготовки фахівців за спеціальністю "Телекомунікації" від молодшого спеціаліста – до спеціаліста.

За ці роки розвивається не лише технікум, а також його викладачі. Саме тоді викладацький склад технікуму стали залучати до участі в педагогічному процесі вищої школи.

17 травня 2004 року проводиться реорганізація навчального закладу в Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Після проведення реорганізації, у навчальний процес було впроваджено новітні педагогічні технології, модульно-рейтингову систему контролю якості підготовки спеціалістів, потокове читання лекцій.

Саме тоді коледж акредитовують на підготовку «молодших спеціалістів» по чотирьом спеціальностям, та «бакалаврів» за напрямом “Телекомунікації”.

05 вересня 2013 року Львівський коледж Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій реорганізовують у Львівський коледж Державного університету телекомунікацій.

ЛК ДУТ

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій готує фахівців, за такими напрямами:

- монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації;

- обслуговування комп’ютерних систем і мереж;

- технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки;

- монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв’язку.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ

Протягом усієї своєї діяльності Львівський коледж Державного університету телекомунікацій випустив зі своїх стін десятки тисяч спеціалістів, входить в число найпочесніших учбових закладів відповідного профілю. На сьогоднішній день, в коледжі наявна найсучасніша матеріально-технічна база для успішної підготовки висококваліфікованих спеціалістів в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, працівник коледжу ведуть активні дослідження  для впровадження нових форм та методів навчання.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій являється структурним підрозділом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, тому використовує його науково-методичну базу створену найкращими професорами.

Слід відмітити, що завдяки праці викладачів і студентів, існують ознаки, які відрізняють коледж від інших навчальних закладів освіти, зокрема:

- в коледжі діють два центри – інформаційний та телекомунікаційний з незалежним доступом до Інтернет по ADSL технології;

- в коледжі функціонує наскрізна комп’ютерна підготовка фахівців;

- в навчальний процес розроблено та впроваджено 24 стенди для досконалого вивчення цифрових елементів, мікроконтролерів, які актуальні на сучасних радіокомпонентах;

 - коледж співпрацює з компанією Microsoft у рамках програми Microsoft Developer Network Academic Alliance, це дає можливість користуватися ліцензійним програмним забезпеченням;

- в коледжі розвинуті тісні взаємини з учбовими закладами Євросоюзу, така співпраця дає можливість студентам коледжу стажуватися у закладах освіти Республіки Польща;

- діють гуртки технічної творчості – комп’ютерного та телекомунікаційного спрямування, де студенти вчаться розробляти, налагоджувати, ремонтувати інформаційно-комунікаційну техніку.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій

Важливою ділянкою роботи ЛК ДУТ є міжнародна співпраця. Заклад підтримує Європейську інтеграцію та націлений на фундаментальні цінності загальноосвітньої культури, парламентаризм, лібералізацію, свободу пересування і свободу здобуття освіти будь-якого рівня.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ вже більше 10-ти років взаємоспівпрацює з учбовими закладами інших держав. Зокрема учбовим закладом Польщі - Краківською колегією шкіл зв'язку. Взаємостпівраця навчальних закладів полягає в стажуванні студентів коледжу в вищезазначеному закладі Польщі. Така можливість для вихованців ЛК ДУТ є неоціненним здобуттям досвіду та розширенням свого світового горизонту.

Львівський коледж Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ

Після закінчення Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій, ЛК ДУТ випускники, які бажають продовжувати навчання та здобути вищий кваліфікаційний рівень, ніж молодший спеціаліст, можуть продовжувати здобувати освіту в Державному університеті телекомунікацій або в Національному університеті "Львівська політехніка" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр чи спеціаліст за напрямами Телекомунікації і Комп'ютерна інженерія за кошти юридичних та фізичних осіб, так і за кошти державного замовлення.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!