Роздрукувати сторінку

Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, СПК ім. І. Филипчака

« Назад

Самбір - чудове та мальовниче місто у Передкарпатті, яке має мальовничі краєвиди, оскільки розташоване на березі річки Дністер.

Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, СПК ім. І. Филипчака

Самбірський державний педагогічний коледж імені Івана Филипчака пройшов досить не легкий та надзвичайно цікавий шлях створення. Він вже має власні традиції, які передавалися протягом багатьох років. Заклад освіти носить ім’я видатного педагога та письменника Івана Филипчака, біографію якого знають чи не всі мешканці Самбірського краю.

На сьогоднішній день коледж є науковим та культурно-освітнім центром на території Самбірського краю, який проводить багатопрофільне навчання майбутніх педагогів нашої країни.

Педагогічний колектив у своїй професійній діяльності використовує найефективніші методи та форми підготовки майбутнього спеціаліста. Всі зусилля викладачів коледжу спрямовані на виховання та підготовку кваліфікованих учителів нашої країни, які здатні до творчої праці, адже на сьогоднішній день навчання дітей - це творчий процес.

Історія створення.

У 1939 році у приміщенні польської жіночої гімназії імені М. Конопніцкої відкрили педагогічну школу. У жовтні 1939 році у школі навчалося 60 студентів, але кількість їх з кожним роком збільшувалася. Дана школа функціонувала навіть у роки війни, хоча і зазнала значних збитків.

1944 року після звільнення Галичини від німецьких окупантів для поліпшення роботи педагогічних закладів було прийняте рішення надати усім педагогічним школам надати статус училища.

До 21 травня 1959 року педагогічне училище знаходилося під керівництвом Дрогобицького відділу народної освіти. У педагогічному училищі здійснювали підготовку учителів молодших класів, навчання яких тривало протягом чотирьох років.

СПК ім. І. Филипчака

Структура училища:

- навчальне приміщення, яке складалося з 11 кімнат;

- 6 кабінетів;

- бібліотека;

- майстерні;

- 5 обслуговуючих кімнат;

- спортивна зала.

Начальний заклад у своєму розпорядженні мав пришкільну ділянку, площа якої була 0,5 га, де студенти ставили досліди та проходили практичні заняття із ботаніки. І. Яцикевич перший став на чолі навчального закладу, а згодом його змінив І. Яричевський. У повоєнні роки керівництво технікумом взяв на себе Д. Ілліч. Починаючи з цих років і закінчуючи нашим часом технікум пройшов тривалий час розвитку та розбудови.

15 березня 1999 року Самбірському педагогічному училищі було присвоєно ім’я Івана Филипчака. У 90-х роках у технікумі навчалися громадяни із Румунії.

Сьогодні чимала кількість випускників даного навчального закладу є відомими освітніми діячами та науковцями.

Коледж тісно співпрацює із учительським коледжем іноземних мов у м. Перемшль.

12 лютого студенти та викладачі коледжу і викладачі відзначають День педагогічного коледжу.

Метою освіти XXI століття є виховання відповідальної особистості, яка здатна займатися самоосвітою. Тому педагогічний колектив докладає максимум зусиль аби студенти вміли використовувати здобуті знання та вміння у майбутній професійній діяльності та вміли творчо підгодити до розв’язання педагогічних завдань. Викладачі коледжу виховують у студентів бажання змінити життя на краще та удосконалювати свої знання під час професійної діяльності.

У коледжі функціонують заходи гуманізації освіти та розвитку загальнолюдських цінностей.

Коледж здійснює свою діяльність на основі складених планів виховання студентів.

Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака, СПК ім. І. Филипчака

У навчальному закладі здійснюється постійний пошук оптимальних варіантів організації навчально-виховного процесу та впроваджуються нові форми планування коледжу. Ці процеси виконують творчі групи, які складають план роботи коледжу на кожний наступний навчальний рік. Також творчі групи опрацьовують та вносять студентські пропозиції щодо плану виховної роботи коледжу. До складу творчих груп коледжу входять куратори груп, працівники бібліотеки а також члени студентської ради коледжу.

Плани навчально-виховної роботи коледжу мають напрямок на активізацію навчання та дозвілля студентів. Дані плани є відображенням системи роботи педагогічних працівників коледжу та студентського самоврядування.

Гостра увага приділяється дослідженню психолого-педагогічних якостей особистості студента.

У коледжі проводять цікаві заходи, які сприяють формуванню національної свідомості студентів, вихованню патріота своєї країни та прищепленню любові до рідної землі та батьківщини.

Особлива увага приділяється науково-пошуковій роботі студентів у номінаціях «Мій рідний край», під час якої студенти із результатами свого пошуку виступають на різних конференціях. Молодь коледжу є досить активною та талановитою, яка бере участь у різноманітних конкурсах з української мови та літератури. Даний факт свідчить про високий рівень національно-громадського та патріотичного виховання. Виховний процес коледжу здійснюється на засадах духовної єдності поколінь та вихованні поваги до історії та культури рідного краю.

Велику увагу співробітники коледжу приділяють проблемам сімейного життя студентів. Студентки, які стали матерями проходять навчання індивідуальним планом та отримують адресну допомогу.

У коледжі гостро стоїть питання розвитку ініціативи, педагогічної творчості викладачів. В коледжі підвищується ефективність навчально-виховного процесу шляхом координації зусиль педагогічного колективу коледжу та зосереджені уваги на вирішені конкретних педагогічних проблем.

Для того ,щоб вирішити навчально-методичні проблеми коледж аналізує результати педагогічного процесу, досліджує рівень професійної майстерності викладачів, виявляє науково-методичні проблеми коледжу та пояснює їх актуальність, обговорює та затверджує науково-методичні проблеми коледжу методичною радою, проводить круглий стіл для вирішення цих проблем.

У коледжі діє науковий, навчальний, інформаційний підрозділ структури коледжу - бібліотека. Фонд бібліотеки є надзвичайно різноманітним та є складовою частиною територіальних довідниково-інформаційних фондів із даної галузі науки. Студенти користуються бібліотечним фондом безкоштовно, але є й окремі платні види послуг бібліотеки, які регламентуються Законом України « Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Функції бібліотеки:

- інформування студентів про послуги, які надаються бібліотекою;

- створення комфортних умов для користування бібліотечним фондом;

- формування у студентів потреби в інформації;

- здійснення систематичного контролю за своєчасним поверненням виданих студенту документів.

Самбірський педагогічний коледж імені Івана Филипчака

Матеріально-технічна база забезпечує майбутнім спеціалістам високу якість знань та вмінь у професійній діяльності. У коледжі є навчальні кабінети, лабораторії в тому числі і комп’ютерні, бібліотека, читальний та актовий зали. Студентам, які прибули на навчання із інших міст надається гуртожиток. Також у коледжі є навчальні майстерні, у яких студенти навчаються професійних навиків спеціальності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!