Роздрукувати сторінку

Дрогобицький механіко-технологічний коледж, ДМТК

« Назад

До 1939 року у м. Дрогобичі функціонувала середня технічна школа, яка у 1939 році була реформована у Дрогобицький механічний технікум. Технікум мав державну форму власності та був створений згідно наказу Міністерства освіти та науки України.

Дрогобицький механіко-технологічний коледж, ДМТК

27 листопада 2008 року Дрогобицький механічний технікум був реорганізований у Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технічний коледж».

1 квітні 2006 року коледж пройшов акредитацію та здобув статус вищого навчального закладу I рівня акредитації.

Адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Раненицька, 12.

Телефон: 3-52-06.

Факс: 3-52-06.

Коледж готує майбутніх фахівців за державним замовленням та договірними зобов’язаннями. Коледж випускає висококваліфікованих фахівців для галузі машинобудування та інших сфер.

Коледж активно займається видавничою діяльністю. Він видає методичні розробки та рекомендації для викладачів та студентів, підручники та газету коледжу.

Дрогобицький механіко-технічний коледж займається підготовкою висококваліфікованих фахівців для різних технічних підприємств на території Західної України.

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технічний коледж» активно займається розвитком власного виробництва та удосконаленням навчально-матеріальної бази, що призводить до кращої підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яких сьогодні потребує ринок праці України.

Дрогобицький механіко-технічний коледж займається виготовленням промислової продукції для власного споживання та для споживанням даної продукції сусідніми областями.

Коледж проводить підготовчі курси абітурієнтам, які хочуть вступити на навчання у коледжі.

Коледж тісно співпрацює із Івано-Франківським Національним технічним університетом Нафти і Газу та Національним університетом «Львівська політехніка».

ДМТК

Фахівці, які підготовлені Дрогобицьким механіко-технічним коледжем, відзначаються високим рівнем професіоналізму, що доводить високу якість освіти, що надається у коледжі. Коледж готує фахівців, які володіють сучасним рівнем освіти.

Навчально-виховний процес коледжу здійснюють висококваліфіковані викладачі, що забезпечує студентам високу якість освіти. Кращі випускники коледжу мають можливість навчатися у престижних закладах освіти в Україні за скороченим терміном.

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технічний коледж» тісно співпрацює з іншими провідними закладами освіти у даній галузі.

ДМТК виховує не тільки висококваліфікованого спеціаліста, але й гармонійно розвинуту особистість, яка відчуває повагу до батьків.

Викладачі коледжу наполегливо та завзято працюють, адже вони є прикладом для студентів.

Матеріальна база коледжу сприяє якісному засвоєнню навчальних знань та виробленню практичних умінь майбутньої професійної діяльності у студентів.

Дуже часто випускники коледжу займають керівні посади на підприємствах машинобудівної галузі.

Співробітники коледжу активно турбуються про студентів.

Студенти коледжу активно залучаються до роботи коледжу, допомагаючи влаштовувати тематичні вечори, виховні заходи та спортивні завдання, що забезпечує високий рівень навчального та виховного процесів коледжу. У коледжі створена Студентська рада яка є виконавчим органом студентського самоврядування. У студентську раду обираються студенти на конференціях. Студентська рада відображає позиції та інтереси студентів.

У команду Студентської ради входять творчі, наполегливі, ініціативні та самовіддані студенти. Члени студентської ради разом з адміністрацією коледжу намагаються високої успішності серед студентів. Студентська рада здійснює пропаганду здорового способу життя серед студентів та викладачів.

Члени Студентської ради витрачають свій вільний час на захист прав та інтересів інших студентів. Вони допомагають у вирішенні проблем та складностей у навчальному та виховному процесі.

Дрогобицький механіко-технологічний коледж, ДМТК

Не можна не відзначити спортивне життя коледжу, яке посідає чи не най перше місце серед розваг студентів. Щороку у ДВНЗ ДМТК проводять змагання за результатами яких визначається краща спортивна група року. Студенти коледжу займаються спортом самостійно в поза аудиторний час, що свідчить про високий розвиток спортивної культури у студентів.

Уже багато років коледж посідає призові місця з різноманітних спортивних змагань серед вищих навчальних закладів України. Студенти коледжу ставали обласними чемпіонами з бадмінтону.

З метою покращення знань абітурієнтів та збільшення шансу вступити до коледжу були створені підготовчі курси. Заняття на курсах проводять передові викладачі коледжу, що дає змогу майбутнім студентам призвичаїтись до ритму навчання. Підготовчі курси проводять із дисциплін, які виносяться на вступні іспити.

Коледж здійснює освітню діяльність з ліцензованих напрямів та спеціальностей. Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький механіко-технічний коледж», ДВНЗ ДМТК здійснює національно-патріотичне виховання майбутніх спеціалістів , прививає у студентів любов до творчості та мистецтва та здійснює культурно-виховну роботу. У коледжі є спеціалісти, які займаються вивченням попиту окремих спеціальностей коледжу, що сприяє полегшеному працевлаштуванню студентів.

Дрогобицький механіко-технологічний коледж

Для студентів, які прибули здобувати освіту із інших міст України надається гуртожиток, в якому мають право проживати студенти заочної форми навчання під час сесії та громадяни, які проходять підвищення кваліфікації.

Гуртожиток розташовується біля навчального корпусу, значно облегшує навчальний процес студентів. У гуртожитку створені комфортні умови проживання.

На сьогоднішній день ДМТК є досить популярним серед абітурієнтів, оскільки займається підготовкою фахівців за актуальними в наш час напрямами.

У своїй роботі коледж використовує інноваційні та адаптовані програми навчання студентів, успішно поєднуючи науку, творчість та сучасні технології навчання.

У коледжі працюють висококваліфіковані викладачі, які характеризуються працелюбністю та відданістю своїй нелегкій професії, адже готувати майбутніх фахівців це надзвичайно відповідальна робота, яка вимагає стриманості та наполегливості від викладачів.

Навчально-матеріальна база коледжу є надзвичайно міцною, завдяки наполегливій праці та згуртованості педагогічного колективу.

Педагогічний колектив піклується про те, щоб кожен випускник був не тільки кваліфікованим спеціалістом, а гармонійно розвинутою особистістю та патріотом української держави.

Коледж здійснює підготовку майбутніх фахівців на концепціях національного виховання, оскільки це виховання гарантує кожній нації широку демократизацію освіти.

Концепція національно-громадського виховання розкриває філософські засади сучасних соціальних потреб. При реалізації даної концепції у коледжі куратори груп прикладають великих зусиль та наполегливо працюють. Викладачі коледжу передають студентам соціальний досвід, ментальність, світогляд, та багатство духовної культури українського народу. Саме таким чином викладачі формують особисті риси студента-громадянина.

Дрогобицький механіко-технологічний коледж, ДМТК

Керівництво коледжу та педагогічний колектив домагаються того, щоб усі види навчального процесу були спрямовані на виховання студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!