Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 13. Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛДКХПП НУХТ

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛДКХПП НУХТ

« Назад

Саме із початком війни пов’язана історія коледжу. 1940 року утворився Львівський технікум харчової промисловості. Його створили на базі комерційного ліцею у 1940 році, але війна змусила технікум згорнути свою діяльність. Львівський технікум харчової промисловості, звісно, важко переніс роки окупації, але все ж зміг відновити свою діяльність у 1946 році.

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛДКХПП НУХТ

У вересні 1944 року Львівський технікум харчової промисловості отримав іншу назву — Львівський технікум смакової промисловості. Таку назву технікум носив до 1949 року.

23 квітня 1949 року на базі Львівського технікуму смакової промисловості створили Львівський технікум харчової промисловості, Міністерства харчової промисловості УРСР, а з 1952 року технікум знаходився під опікою Міністерства легкої і харчової промисловості УРСР.

1957-1965 роки техніку був під чітким керівництвом Раднаргоспу і носив назву Львівський технікум харчової промисловості Львівського Раднаргоспу.

1986 року технікум увійшов до складу Комітету хлібопродуктів УРСР.

13 серпня 1999 року на базі Львівського технікуму харчової промисловості був створений Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості, який підпорядковувався Міністерству аграрної політики в Україні.

22 вересня 2004 року Кабінет Міністрів України видав розпорядження, у якому вказувалось, що Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості передається під керівництво сфері управління Міністерства освіти і науки в Україні.

2 грудня 2004 року Міністерство освіти і науки України видало наказ, згідно якому структурним підрозділом Національного університету харчових технологій став Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості.

Сьогодні ЛДКХПП НУХТ є досить престижними закладом здобуття освіти.

Адреса: 79060, м. Львів, вул. Пулюя 42.

Е-MAIL: ldkhp@lviv.farlep.net, ldk_nuft@lviv.farlep.net

Відділення Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій:

- економічне;

- готельно-ресторанної справи;

- механіко-технологічне;

- заочне.

Спеціальності економічного відділення ЛДКХПП НУХТ:

- комерційна діяльність;

- бухгалтерський облік;

- виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчо концентратів.

ЛДКХПП НУХТ

Спеціальність «Бухгалтерський облік» була популярною у всі часи свого існування, вона являється керівником підприємств. Герб бухгалтерів був створений Жаном Батистом Дюмарже, який був відомим французьким вченим у 1944 році.

16 липня наша країна відзначає День бухгалтера. Коледж дає своїм студентам знання про закони України, нормативні документи обліково-економічної діяльності, про методи організації виробництва та оплату.

Випускники коледжу навчені не тільки добре рахувати, але й добре та швидко орієнтуватися у змінах в обліку України. Усім випускникам коледжу надається можливість продовжувати здобуття вищої освіти у Національному університеті харчових технологій. Випускники коледжу, які вступають в університет навчаються за скороченими термінами навчання.

Викладачі дисциплін спеціальності «Бухгалтерський облік» великий професійний досвід та якісну освіту. Викладачі курси підвищення своєї кваліфікації.

Спеціальності відділення готельно-ресторанної справи:

- виробництво харчової продукції;

- готельне обслуговування.

Спеціаліст технік-технолог має знати:

- законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;

- нормативні документи держави по регулюванні діяльності закладів харчування;

- основи функціонування ресторанних господарств;

- основи розробки та виробництва екологічно чистих продуктів;

- технології сучасного приготування продукції кулінарії;

- порядок калькуляції цін на готову продукцію.

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛДКХПП НУХТ

Базами практики студентів є сучасні ресторани в м. Львів. Можливе проходження виробничої практики за кордонами України. Студенти коледжу беруть активну участь у міжнародних конкурсах.

Коледж тісно співпрацює із харчовими підприємствами у м. Львів, що дає змогу студентам проходити переддипломну практику на базових підприємствах коледжу.

У коледжі гостро стоїть питання розвитку ініціативи, педагогічної творчості викладачів. В коледжі підвищується ефективність навчально-виховного процесу шляхом координації зусиль педагогічного колективу коледжу та зосереджені уваги на вирішені конкретних педагогічних проблем.

Для того ,щоб вирішити навчально-методичні проблеми коледж аналізує результати педагогічного процесу, досліджує рівень професійної майстерності викладачів, виявляє науково-методичні проблеми коледжу та пояснює їх актуальність, обговорює та затверджує науково-методичні проблеми коледжу методичною радою, проводить круглий стіл для вирішення цих проблем.

У коледжі також функціонують підготовчі курси, які займаються підготовкою до вступу у коледж учнів 9 класів та учнів випускних курсів професійно-технічної освіти.

У коледжі діє науковий, навчальний, інформаційний підрозділ структури коледжу - бібліотека. Фонд бібліотеки є надзвичайно різноманітним та є складовою частиною територіальних довідниково-інформаційних фондів із даної галузі науки. Студенти користуються бібліотечним фондом безкоштовно, але є й окремі платні види послуг бібліотеки, які регламентуються Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Функції бібліотеки ЛДКХПП НУХТ:

- інформування студентів про послуги, які надаються бібліотекою;

- створення комфортних умов для користування бібліотечним фондом;

- формування у студентів потреби в інформації;

- здійснення систематичного контролю за своєчасним поверненням виданих студенту документів.

Матеріально-технічна база Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості забезпечує майбутнім спеціалістам високу якість знань та вмінь у професійній діяльності. У коледжі є навчальні кабінети, лабораторії в тому числі і комп’ютерні, бібліотека, читальний та актовий зали. Студентам, які прибули на навчання із інших міст надається гуртожиток. Також у ЛДКХПП НУХТ є навчальні майстерні, у яких студенти навчаються професійних навиків спеціальності.

3 червня 2015 року Кафедра технологій хлібопекарських і кондитерських виробів за підтримки ректорату організувала Міжнародну науково-практичну конференцію «Інноваційні технології житньо-пшеничного та житнього хліба». Тема конференції обрана через те, що український народ ще з давніх часів віддавав перевагу саме житньому хлібу.

ЛДКХПП НУХТ

Студенти дуже часто організовують майстер-класи у різноманітних установах міста. Студенти коледжу є досить активним та талановитими людьми, які постійно беруть участь у різноманітних заходах ЛДКХПП НУХТ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!