Роздрукувати сторінку

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства, ЛПК УАД

« Назад

Історія навчального закладу.

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства, ЛПК УАД

Справа друкарства на території Західної України, зокрема у Львівській області, має цікаву та багатогранну історію.

Історія навчального закладу розпочинається із відкриття поліграфічного технікуму. Поліграфічний технікум єдиний на території України, який готує до майбутньої професійної діяльності молодших спеціалістів поліграфічної сфери.

Технікум вперше відчинив свої двері 1930 року, який до початку війни підготував для майбутньої професійної діяльності висококваліфікованих спеціалістів у кількості 500 осіб.

Під натиском фашистських загарбників технікум був змушений припинити свою професійну діяльність. Свою професійну діяльність технікум відновив свою діяльність 20 січня 1945 року.

Навчальний заклад розміщувався лише у шести кімнатах. Три кімнати навчального закладу функціонували ,як гуртожиток.

1607 року Павло Римлянин збудував приміщення для технікуму. На сьогоднішній день Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства розміщується саме у цьому будинку.

15 січня 1947 року Міністерство вищої освіти СРСР навчальному закладу був наданий статус Львівського поліграфічного технікуму, навчальна, методична та виховна робота якого відповідала документам Міністерства вищої освіти СРСР.

У 50-х роках робота технікуму пожвавилася. Саме у цей період були набрані особи на навчання без відриву від виробництва. Практичні уміння та навики майбутньої професійної діяльності студенти здобували на власній навчально-виробничій базі, яка була підпорядкована технікуму.

ЛПК УАД

Влітку 1997 року технікум став частиною Української академії друкарства. Це дало шанс випускникам технікуму продовжувати навчання у Львівській академії друкарства.

У період 1998 – 2003 рр. на чолі технікуму стояв Б. В. Дурняк, який сьогодні виконує обов’язки ректора.

У 1930 році при навчальному закладі була створена бібліотека, яка функціонує і по сьогоднішній день. Бібліотечний фонд є досить широким та різноманітним. Бібліотека Львівського поліграфічного коледжу УАД пропонує студентам широкий вибір навчальної, довідникової та наукової бібліографії, яка необхідна студентам для здобуття спеціальності. Такий різноманітний асортимент  навчальної та наукової літератури вказує на те, що у Львівському поліграфічному коледжі функціонує високий рівень процесу навчання.

Основні функції бібліотеки Львівського поліграфічного коледжу УАД:

- постійне поповнення запасів літератури, яка необхідна для навчально-виховного процесу коледжу;

- складання біографії наукових діячів коледжу;

- оберігання бібліотечного фонду, який поповнювався віками;

- утворення каталогів літератури бібліотеки та створення електронного варіанту бібліотеки;

- надавати студентам Львівського поліграфічного коледжу УАД послуг по МБА;

- здійснення пропаганди знань студентів про правила функціонування бібліотеки.

В коледжі було створене відділення підготовки, у якому передові викладачі Львівського поліграфічного коледжу УАД займаються підготовкою абітурієнтів до вступу у коледж. Іногороднім студентам коледжу надаються світлі та просторі кімнати у гуртожитку, що знаходиться біля коледжу.

Сьогодні великою частиною культури світу є творчість випускників, які здобували освіту саме видавничої справи. А всі прекрасно знають, що світова культура є частиною пізнавального процесу особистості та естетичного та морального виховання усього людства на Земній планеті. Звідси можна зробити висновок, що студенти видавничої справи повинні вміти критично мислити та творчо підходити до вирішення професійних завдань. Тому уся навчальна діяльність коледжу направлена на виховання саме такого висококваліфікованого фахівця.

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства, ЛПК УАД

На сьогоднішній день усі сфери діяльності, які оточують людське життя, мають напрямок гуманізації та глобалізації. Це явище призводить до удосконалення системи освіти не тільки в Україні, але й в усьому світі. Педагогічні методи та методики, які застосовувалися у навчально-виховному процесі минулих часів є застарілими та неактуальними на сьогоднішній день, тому замінюються на нові інтерактивні та перспективні методи навчання студентів.

Усі згадані вище явища спрямовані на виховання конкурентоспроможного спеціаліста та мобільного фахівця, який здатний творчо проявити себе при виконанні своїх професійних обов’язків.

Саме національне виховання студентів є основним напрямком професійної діяльності Львівського поліграфічного коледжу УАД. Національне виховання коледжу спрямоване на розвиток та виховання особистості, яка є всебічно розвиненою та творчою особою, яка здатна до критичного мислення.  Усі виховні дії коледжу спрямовані на виховання гармонійно розвинутої особистості студента, який буде задоволений своїм життям та вибором своєї професійної діяльності. Отже, коледж намагається випустити висококваліфікованого фахівця, який здатний на високому рівні здійснювати професійні завдання вибраного фаху. Оскільки більшість студентів цього навчального закладу ще із школи знають ким вони хочуть бачити себе у майбутньому, то навчально-виховний процес коледжу протікає на високому педагогічному та методичному рівні.

Саме на виховання мобільності студента направлений увесь навчально-виховний процес коледжу. Викладачі коледжу у своїй професійній діяльності використовують різноманітні методи та способи навчання студентів, але все ж перевагу віддають творчим завданням та проблемним ситуаціям. Творчі завдання ґрунтуються на спеціальних системах, які розроблені передовими викладачами коледжу. Ці системи складаються із різноманітних видів творчої діяльності особистості.

Творчі завдання викладачі коледжу використовують через те, що саме творча діяльність людини розвиває та удосконалює особистість студента та розкриває усі можливості студента. Саме творча діяльність студента дає можливість кожному студенту проявити себе та показати кращі навики майбутньої професійної діяльності.

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства

Справжнім скарбом коледжу є його студенти, які активно співпрацюють із Львівським поліграфічним коледжом УАД, допомагаючи працівникам коледжу проводити різноманітні заходи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!