Роздрукувати сторінку

Червоноградський гірничо-економічний коледж, ЧГЕК

« Назад

Непроста історія коледжу розпочинається із відкриття філіалу Нововолинського гірничо-будівельного технікуму у мальовничому місті Львівської області Червонограді.

Червоноградський гірничо-економічний коледж, ЧГЕК

Цей філіал розпочав свою навчальну діяльність 1965 року. На цьому філіалі  готували висококваліфікованих та професійних спеціалістів для того ,щоб забезпечити підприємства Львівсько-Волинського басейну робітниками. Навчально-виховний процес філіалу проходив у вечірній формі навчання.

Корпус коледжу, у якому сьогодні навчаються студенти, був споруджений 1972 року. Цього ж року філію перетворили у незалежний та самостійний гірничий технікум. Студенти технікуму навчалися на денній та вечірній формі навчання.

1974 року розпочали спорудження навчального полігону. Будівництво навчального полігону було завершене у 1979 році.

Цей полігон являється маленькою шахтою, яка імітує високомеханізовану дільницю.

У 1991 році технікум здобув статус коледжу і був перейменований у Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний коледж».

ЧГЕК

Навчально-методична діяльність коледжу э цілісною системою,яка створена на базі попередніх досягнень науковців та передової практики видатних педагогів нашої країни. Система навчально-виховного комплексу коледжу складається із дій та заходів, які тісно між собою взаємопов’язані та спрямовані підвищення якості освіти, яку здобувають студенти, та підвищення рівня педагогічної майстерності кожного викладача коледжу.

Основою якісного навчання у Державному вищому навчальному закладі «Червоноградський гірничо-економічний коледж» є:

- активна праця викладача, як само ствердженої особистості, яка впевнена у своїх діях та вчинках;

- відповідність матеріальної та технічної бази коледжу сучасним вимогам Міністерства освіти та науки України;

- забезпечення умов для широкого використання мультимедійного матеріалу у процесі навчання студентів;

- приємна та світла навчальна атмосфера у коледжі;

- присутність у навчальному процесі методичних скарбів від попередніх поколінь педагогічного колективу.

Червоноградський гірничо-економічний коледж, ЧГЕК

Головним завданням коледжу є надання підтримки та допомоги співробітникам під час виконання навчальної та методичної роботи. Майстрам навчання із виробництва теж надають підтримку та допомогу.

Зміст методичної роботи кожного викладача коледжу сприяє впровадженню у навчально-виховний процес передових наукових знань кожного викладача та нових відкриттів в області навчання студентів.

Основні цілі навчально-методичної роботи Державного вищого навчального закладу «Червоноградський гірничо-економічний коледж»:

- забезпечення необхідних умов для співпраці із педагогічними працівниками коледжу та здійснення підходу до цього явища з аналітичними характером;

- максимальна діяльність викладачів, яка спрямована на забезпечення активної навчальної та виховної роботи навчального закладу;

- організації гармонійного поєднання усіх форм методичної діяльності та удосконалення правління методичною роботою викладачів:

- впровадження у систему освіти коледжу ефективних та новітніх досягнень педагогічних працівників із всієї України;

- впровадження у навчальний процес коледжу кращого досвіду видатних педагогів коледжу;

- забезпечення системного та упорядкованого інформаційного потоку;

- впровадження у систему навчання коледжу інноваційних технологій навчання.

Червоноградський гірничо-економічний коледж

У коледжі займаються безперервним підвищенням рівня педагогічної майстерності викладачів коледжу, навчаючи їх продуктивній роботі педагогів.

Адміністрація коледжу регулярно організовує наукові та методичні семінари, на яких передові викладачі коледжу діляться своїми методичними та педагогічними досягненнями. Також  у коледжі регулярно проходять наукові конференції, педагогічні читання та бесіди за круглим столом, на яких викладачі та студенти коледжу мають право оголосити проблеми у навчальному процесі коледжу та запропонувати своє бачення вирішення проблеми.

Методичну роботу Червоноградського гірничо-економічного коледжу забезпечує педагогічна рада навчального закладу, яка розглядає головні аспекти навчальної, організаційної та методичної діяльності педагогічних працівників коледжу. Функцією педагогічної ради є також навчання та виховання студентів коледжу. Діяльність педагогічної ради коледжу регулюється Положенням про педагогічну раду коледжу.

Викладачі коледжу відвідують заняття один в одного з метою виявлення проблем у педагогічному процесі коледжу. Щороку кожен викладач коледжу проводить відкрите заняття, на якому присутні усі передові викладачі коледжу.

Основним завданням виховної функції коледжу є виховання гармонійно розвинутої особистості, яка здатна творчо та креативно мислити у будь-які життєвій ситуації.

Випускник коледжу має уже власне сформоване бачення реальності світу та своєї країни та має власні сформовані ціннісні орієнтації. У коледжі з метою захисту прав студентів було створено студентське самоврядування.

Коледж також проводить навчання фахівців без відриву від виробництва, які підвищують свій освітній та кваліфікаційний рівень. Державний вищий навчальний заклад «Червоноградський гірничо-економічний коледж» випускає освічену та творчу особистість, яка володіє високим рівнем моральних та фізичних якостей.

Діяльність коледжу забезпечує здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня, який відповідає сучасному ринку праці України. Студенти коледжу можуть продовжувати здобувати вищу освіту та удосконалювати свої професійні навички у інших вищих навчальних закладів України.

Викладацький склад коледжу докладає дуже багато зусиль на впровадження у систему освіти Червоноградського гірничо-економічного коледжу новітніх методів та засобів навчання майбутніх висококваліфікованих спеціалістів гірничо-економічної промисловості, які володіють високих рівнем знань із вибраного фаху та високим рівнем професіоналізму.

Також колектив коледжу спрямовує свою навчальну та виховну діяльність на підвищення рівня якості освіти майбутніх фахівців із спеціальностей, які мають ліцензію державного зразка.

Червоноградський гірничо-економічний коледж, ЧГЕК

Працівники коледжу у своїй діяльності широко використовують інтерактивні комп’ютерні технології. На своїх заняттях викладачі технікуму широко використовують фото та відеоматеріали, що значно покращує якість знань та умінь студентів. Навчальна та виховна робота коледжу спрямована на збільшення рівня підготовки студентів до самостійної роботи шляхом удосконалення та поповнення навчальних та методичних матеріалів технікуму.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!