Роздрукувати сторінку

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУУ

« Назад

Своєю діяльність Галицьке господарське товариство встановили новий етап у розвитку лісівничої освіти на території України. У 1850 році міністерство рільництва запровадили екзамени для лісників та запропонувало у склад екзаменаційної комісії своїх представників. У той час усім було зрозуміло про важливість лісівничої освіти.

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУУ

Власник тернопільських лісів Йосип Завадський, навіть пообіцяв премію тому, хто напише посібник з лісівництва. У лісовій секції при товаристві працювали науковці та працівники лісу. У 1853 році вийшов лісовий статут, який дозволяв бути лісовими господарями тільки дипломованим спеціалістам, кваліфікація яких підтверджувалась урядовою комісією. У 1859 році появляється курс навчання - загальне лісівництво.

 Даний курс був запроваджений у Дублянській рільничій академії. Галицьке господарське товариство теж відкрило лісівничі курси у Львівській технічній академії 1871 року, які були державними та тривали до 1874 року. Процес викладання проходив на досить високому рівні, оскільки лекції читали видатні професори. Це давало надію на те, що в майбутньому на основі курсів спроможуться відкрити факультет лісівництва у технічній школі. Але ці надії були марними та пустими. Уряд спромігся тільки запропонувати створити середню лісову школу.

НЛТУУ

Вища крайова школа лісового господарства

Вступ у навчальний заклад відбувався на основі результатів вступних екзаменів. Іспити проводилися особливо ретельно та скрупульозно, іноді відсів абітурієнтів сягав 50 %.

Маленька за розмірами навчально-екперементальна ділянка та невеликий ботанічний сад не задовольнити усіх вимог та потреб школи. Крайовий відділ придбав будинок для школи і у 1882 році вона перебралася у новий будинок. У 1883 році відкрили нижчу лісову школу у Болехові, у якій готували для майбутньої діяльності помічників лісничих, а згодом і лісничих.

Рівень навчання у даному навчальному закладі був дуже високий. Випускні іспити проводилися у усній та письмовій формі в присутності екзаменаційної комісії. У школі відкрили ботанічний та зоологічний музеї. У школі вже на той час функціонувала кафедральна система. У 1892 році керівником школи стає В. Тинецький. У1908 році комісія, створена крайовим відділом розробила проект присвоєння статуту су вищого навчального закладу України.

У 1919-1939 роках адміністрація Львівської політехніки обмежила прийом осіб української національності до 5%. Був створений Український таємний університет, де могли навчатися особи української національності. Фінансувала УТУ «Кураторія українських високих шкіл». Але діяльність УВТШ жорстоко переслідувала поліція, і вони були змушені згорнути свою діяльність. Із тих пір Українська Господарська Академія стала єдиним осередком лісівничої науки в Україні.

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУУ

Рільничо-лісовий факультет львівської політехніки

Лісовий факультет користувався найвищою прихильністю серед абітурієнтів. За протоколом Ради рільничо-лісового факультету, фінансування досліджень науки вважалося недостатнім. Видатні викладачі навіть не могли поїхати у Стокгольм на міжнародний з’їзд лісових дослідників. У роки війни фашистські окупанти завдали значного удару по лісівничій освіті в Україні. Вони закрили лісовий факультет у політехніці та відкрили лісові фахові курси, які функціонували до закінчення війни.

Після війни на Львівщині відновився радянський режим та знову був відкритий лісовий факультет політехнічного інституту. На той час на даному факультеті навчалося 134 студенти. Лісовий факультет отримав іншу назву - лісогосподарський. На факультеті функціонувало сім кафедр: кафедра лісівництва, загальної ботаніки, етимології і фітопатології, лісової таксації, лісової ботаніки, лісоексплуатації.

Український лісовий науково-дослідний інститут ім. Митрополита Андрія Шептицького. Ліс був освячений у червні 1939 році та був встановлений пам’ятний хрест, який спорудили за кошти лісників України. Лісова науково-дослідна станція була таємно освячена у 1940 році. Завдяки піклуванню митрополита Шептицького, продовжував функціонувати лісовий науково-дослідний інститут у Львові. Але у роки війни інститут припинив працювати.

Львівський лісотехнічний інститут

Головний корпус інституту був збудований у стилі сецесії. Будинок був збудований за проектом Івана Левицького, який вкладав власні кошти у будівництво. Будинок був збудований на прохання Руського педагогічного товариства. Спочатку тут функціонувала жіноча гімназія, а 20-х роках відкрили дитячий будинок. У роки війни тут знаходився лазарет львівських концтаборів. Залишки колючого дроту, яким був огороджений лазарет, збереглися досі у стовбурах дерев дендропарку.

Національний лісотехнічний університет України

Після війни викладачі та студенти власними силами та коштами відбудовували інститут. Першим директором інституту став В. І. Гарузов, кандидат технічних наук, який до цього часу очолював Московський науково-дослідний інститут механізації та енергетики. Навчальний процес інституту розпочався 1 жовтня 1945 року та на першому курсі навчалося 187 студентів.

Студенти проходили навчальні та виробничі практики для поглиблення теоретичних знань. У 1953 році у інституті навчальний процес забезпечували 123 викладачі.

Львівський лісотехнічний інститут

У інституті здобували освіту уже понад 3000 студентів та зріс рівень професорсько-викладацького колективу. За десять років своєї праці ЛЛТІ 1112 фахівців. У 1960-1985 роки співробітники інституту підвищували свій професійний рівень. У 1988 інститут отримав ім’я видатного лісівника Петра Степановича Погребняка. Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1993 року, на базі інституту на базі інституту було створено Український державний лісотехнічний університет.

Національний лісотехнічний університет України є єдиним на території нашої держави  вищим навчальним закладом, який має лісотехнічний профіль. Він є визначним центром  лісотехнічної освіти та науки в Україні, який інтегрує систему освіти Європи. Університет один із перших запровадив ступеневу систему підготовки майбутніх спеціалістів та модульно-рейтингову систему процесу навчання.

Адреса: вул. Генерала Чупринки, 103, м. Львів, Україна, 79057.

Телефон: (032) 237-80-94.

Факс: (032) 237-89-05.

Е-mail: nltu@ukr.net.

Національний лісотехнічний університет України, НЛТУУ

Факультети Національного лісотехнічного університету України:

- лісове та садово-паркове господарство;

- екологія;

- архітектура;

- лісозаготівля та деревообробка;

- хімічна технологія та інженерія;

- інженерна механіка;

- комп’ютерні науки;

- мистецтво;

- економіка і підприємництво;

- менеджмент;

- специфічні категорії: економіка довкілля та природних ресурсів (магістерський курс).

На сьогоднішній день в Національному лісотехнічному університеті України навчається більше 6000 студентів. Навчальний процес здійснюється українською мовою. Підготовку майбутніх фахівців здійснюють 400 осіб професорсько-викладацького складу. В Національному лісотехнічному університеті України працюють видатні вчені - професори, доценти, доктори наук.

Один викладач університету є лауреатом міжнародної премії. Ступенева система лісотехнічної освіти в університеті дає змогу реагувати на запити лісового комплексу та надає студенту можливість обрати місця реалізації отриманих під час навчання знань та вмінь. Навчальна база та високий рівень підготовки фахівців Національного лісотехнічного університету України дає йому можливість готувати лісових спеціалістів для усієї України.

Викладачі університету активно модернізують лісотехнічну освіту та науку та наближають процес навчання до основних принципів Болонського процесу. В університеті вивчають найсучасніші досягнення науки та техніки. З метою підвищення рівня самостійної роботи студентів та покращення якості знань університет запровадив модульно-рейтингову технологію навчання.

 Професори та викладачі університету кожен рік  видають 20-25 підручників та посібників та 150-200 методичних розробок. В університеті діє студентське наукове товариство НЛТУ. НЛТУ здійснює підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів лісової промисловості. Збірник праць Наукового вісника НЛТУ України внесено до міжнародних науково-методичних баз. НЛТУ випускає газету «Освіта лісівнича».

Громадські організації НЛТУ:

- студентське самоврядування НЛТУ України;

- студентське Братство університету;

- педагогічне товариство ім. Григорія Ващенка;

- товариство «Просвіта»;

- профспілкова організація студентів;

- профспілкова організація працівників;

- асоціація викладачів і співробітників НЛТУ;

- народний дім.

НЛТУУ

Студенти університету можуть проходити військову підготовку та одержати звання офіцера в запасі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!