Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 46. Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша, ЛДКДУМ ім. І. Труша

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша, ЛДКДУМ ім. І. Труша

« Назад

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша —вищий навчальний заклад ІІ рівня акредитації. Заклад перебуває у спільній власності територіальних громад Львівської області. Фундатором коледжу є управління з питань майна комунальної власності Львівської облдержадміністрації.

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша, ЛДКДУМ ім. І. Труша

Історія даного учбового закладу починається з другої половини XIX століття. Протягом усього свого існування, учбовий заклад неодноразово реорганізовувався та перейменовувався.

1853 році Торгівельно-промислова палата утворила недільну Торгівельно-промислову школу, яка була на утриманні ремісничих цехів, підприємств, купецької громади. Починаючи з 1959 року школа фінансувалась міською радою та магістратом. За ініціативою міської ради, промислового музею, ремісничих товариств та крайового відділу 18 грудня 1876 року було створено Школу рисунку і моделювання і тоді ж розпочато в ній навчання. Новий заклад готував молоде покоління до навчання у вищих мистецьких школах.

В 1882 році учбовий заклад отримав назву Школа художнього промислу. Саме тоді було відкрито відділи столярства, токарства та снинарства. В 1891 році заклад освіти отримує статус державного та назв Державна промислова школа. Далі школа отримує власне приміщення та два основних відділи — будівельний та мистецький промисел.

В 1910-1911 роках в навчальному році відкрився перший технічний відділ, який не мав жодного відношення до мистецтва.

В 1929 році учбовий заклад отримує назву Державна технічна школа ім. Станіслава Щепановського.

ЛДКДУМ ім. І. Труша

Доля школи і роки німецької окупації невідома, оскільки не збереглось жодного документального підтвердження про її діяльність у ті роки.

Починаючи з весни 1944 року школа знову почала діяти як Художньо-промислове училище. В 1946 році відрився Інститут прикладного та декоративного мистецтва, котрий здійснював діяльність на повній матеріальній базі училища. В 1949 році заклад освіти перейменували на Львівське училище прикладного мистецтва. 20 червня 1956 року училищу присвоєно ім'я Івана Труша. У 1963-1964 роках було запроваджено програму навчання з предмету «Основи композиції».

В 1993 році училище отримує статус коледжу з I–II рівнем акредитації, здійснює підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів.

Освітня діяльність ЛДКДУМ ім. І. Труша грунтується на концептуальних засадах національної доктрини розвитку освіти, Закону України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Державної і національної програми “Освіта».

Основна мета коледжу - створити сучасний вищийо мистецький заклад освіти, який спроможний самостійно здійснювати підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі культури та образотворчого мистецтва шляхом поєднання навчально-виховного процесу і максимального наближення до сфери використання спеціалістів, яких він готує.

Заклад проводить підготовку молодших спеціалістів з таких категорій та спеціальностей:

- Образотворче мистецтво – «Художній розпис», «Скульптура», «Реставрація творів живопису»;

- Декоративно-прикладне мистецтво – «Художня кераміка», «Художнє ткацтво», «Художній метал», «Художні вироби з дерева»;

- Дизайн – «Вишивка і моделювання одягу», «Дизайн архітектурного середовища», «Графічний дизайн».

Бакалаврів за такими категоріями та спеціальностями:

- Образотворче мистецтво – «Монументально-декоративне малярство», «Монументально-декоративна скульптура»;

- Реставрація творів мистецтва – «Реставрація творів живопису»;

- Декоративно-прикладне мистецтво – ««Художня кераміка», «Художнє ткацтво», «Художні вироби з металу», «Художні вироби з дерева»; «Інтер'єр і обладнання», «Графічний дизайн», «Моделювання одягу».

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша, ЛДКДУМ ім. І. Труша

Основним завданням Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша є підготовка кваліфікованих спеціалістів відповідно до державних замовлень та договірних зобов’язань фізичних осіб, для Міністерств, відомств, навчальних закладів культури, підприємств, установ та організацій України та інших держав.

Для успішного навчання своїх студентів, коледж устаткований всім необхідним: кабінетами для проведення лекційних та практичних занять, бібліотекою, читальним залом, профілюючими приміщеннями.

Протягом всього періоду існування навчального закладу створювались багаторічні традиції, постійно підвищувався рівень професійної майстерності педагогів, проводилась велика науково-методична робота. Всі ці чинники сприяли розробці нових форм навчання, які сьогодні використовуються в навчальному процесі коледжу.

Наукова програма, якою користується коледж для підготовки своїх вихованців базується на якісній науково-мистецькій і технічній базі.

Спеціальності, які актуальні у даному учбовому закладі мають замкнутий мистецько-виробничий процес, студенти вивчають всі професійно-виробничі напрямки.

На особливу увагу заслуговує бібліотека ЛДКДУМ ім. І. Труша, яка нараховує більше 15 тисяч книг нової літератури. Це не враховуючи періодичних видань. Надбанням бібліотеки є книги та папки з таблицями кінця ІХ – початку ХХ століття. Найдавніша книга, яка зберігається в бібліотеці сягає 1828 року. Переважна більшість видань є лише в одному примірнику, багато книг потребують реставрації. Читачами бібліотеки є не лише студенти, а й викладачі даного учбового закладу.

На базі одного з належних коледжу приміщень функціонує музей студентських робіт. В музеї присутні вироби з 1880-х років, від першого фахового відділу - декоративного різьблення, столярства і токарства. Також збереглись дерев'яні декоративні фризи, капітель, меблеві декоративні деталі, декоративна ваза «700-річчя Львова», ваза «80-річчя ЛУПМ ім. І. Труша», мала пластика «Материнство», розписна шкатулка «На Івана Купала». Загалом дуже велика кількість робіт зберігається у фондах.

В коледжі функціонують органи студентського самоврядування. Їх задача забезпечити виконання вихованцями коледжу своїх обов’язків, захист їх прав. Органи студентського самоврядування сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в ньому навиків майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції відповідно до установчих документів закладу. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені І. Труша

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша постійно організовує та проводить наукові, науково-методичні конференції, симпозіуми, семінари, конкурси, виставки у тому числі й міжнародні.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!