Роздрукувати сторінку

Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

« Назад

Технічний коледж Національного університету «Львівська політехніка» - навчальний заклад з І-ІІІ рівнем державної акредитації, який має державну форму власності. Даний учбовий заклад готує студентів за кваліфікаційними категоріями: «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», бакалавр».

Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

Технічний коледж це структурний підрозділ НУ «Львівська політехніка», який заснований в 1990 році під назвою «Вище професійне училище». У 199 році учбовий заклад отримав статус коледжу та був внесений до Державного реєстру закладів освіти як «Львівський технічний коледж». Сьогоднішню свою назву, Технічний коледж Національного університету „Львівська політехніка”, заклад отримав 28 квітня 2004 року наказом Міністерства освіти і науки України №348, як правонаступник Львівського технічного коледжу.

Учбовий заклад здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, ЗУ «Про освіту», ЗУ «Про професійно технічну освіту», інших нормативних актів, які мають чинність на території нашої держави, відповідно до вимог та стандартів освіти.

Технічний коледж НУ «Львівська політехніка» розташований за адресом: вул. Пимоненка, 17, м. Львів. Тут знаходиться головний корпус, де розміщені: дирекція закладу та два відділення: комерційне та інформаційних технологій і комп'ютерної техніки.

Очолює даний навчальний заклад Шемелюк Ганна Олексіївна, яка, на сьогоднішній день, має звання кандидата педагогічних наук, її заступник з навчальної роботи – Лозинський Василь Тарасович - має звання кандидата економічних наук.

ТК НУЛП

Учбовий заклад має у своїй структурі ще два навчальних корпуси:

- корпус №2 (вул.. Пулюя, 30, м. Львів) - факультет електроніки та комп'ютеризованих систем, професійної підготовки;

- корпус м. Ходорів (вул. Грушевського, 3, м. Ходорів, Львівська область) – відділення харчових технологій та професійної підготовки.

ВСП Технічний коледж НУ ЛП готує фахівців з найбільш необхідних та затребуваних спеціальностей сьогодення. Найпріоритетнішим завданням працівників викладацького складу коледжу - є підготовка високопрофесійних кадрів, які зможуть гідно конкурувати на ринку праці з випускниками інших вузів.

Навчання в закладі здійснюється за денною та заочною формами навчання. Організацію навчального процесу здійснюють відділення та предметні комісії.

ВСП Технічний коледж НУ ЛП здійснює свою діяльність відповідно до виданих Міністерством освіти і науки ліцензій з правом підготовки фахівців за такими  напрямками:

- автоматика та управління;

- економіка та підприємництво;

- електротехніка та електромеханіка;

- інформатика та обчислювальна техніка;

- радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок;

- харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.

Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

Крім підготовки вищезазначених спеціалістів, діяльність навчального закладу поширюється на підготовку абітурієнтів до незалежного зовнішнього тестування та вступу у вищі навчальні заклади. Крім того, коледж займається навчально-методичною, культурно-освітньою, інформаційною, видавничою, спортивно-оздоровчою діяльністю, а також проводить атестацію науково-педагогічних працівників.

Структурними підрозділами коледжу є:

- відділення інформаційних технологій та комп'ютерної техніки;

- відділення електроніки та комп'ютеризованих систем;

- комерційне відділення;

- відділення харчових технологій та інженерії (Ходорівське відділення);

- підготовчі курси.

Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"

В коледжі функціонують підготовчі курси, де учні 9-х класів, які забажали навчатись у Відокремленому структурному підрозділі технічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка», мають можливість підготуватися до вступних іспитів з математик та української мови.

Випускники коледжу, які бажають здобути вищу кваліфікацію (спеціаліст, магістр), мають - можливість продовжувати навчання в НУ «Львівська політехніка» за скороченими освітньо-професійними програмами відразу з 2-3 курсу.  Кожного року таким правом продовження навчання користуються близько 40% випускників коледжу.

Протягом усього періоду функціонування, адміністрація навчального закладу намагається удосконалити навчання студентів. Для підвищення рівня знань вихованців, залучається викладацький склад університету, який має відповідні наукові здобутки та наукові звання. Для зручності, студенти учбового закладу мають можливість користуватися матеріально-технічною, методичною базою, а також бібліотечним фондом НУ «Львівська політехніка».

У ВСП Технічний коледж НУ ЛП набирає своєї популярності студентське самоврядування, вищим органом якого є конференція коледжу. Виконавчим органом самоврядування є студентська рада, вона обирається конференцією, терміном на один рік т а має дорадчий характер.

Коледж здійснює міжнародне співробітництво та встановлює зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами, закладами освіти, науковими установами та організаціями. Завдяки тісній співпраці з закордонними представниками, студенти коледжу та його навчально-педагогічний колектив мають можливість брати участь у двосторонніх та багатосторонніх програмах міжнародного обміну студентами та працівниками, проводити спільні наукові дослідження, брати участь у міжнародних освітніх та наукових програмах.

На протязі усього часу функціонування учбового закладу, створилися хороші традиції по культурному вихованню та дозвіллю своїх студентів. Вихованцям коледжу прививаються стандарти активної творчої діяльності, бажання до самовдосконалення, самоосвіти для вміння накопичувати, систематизувати та застосовувати набуті навики в реальному житті.

Слід відмітити, що студенти ВСП Технічний коледж НУ ЛП є учасниками різного роду олімпіад, змагань, конкурсів, де займають призові місця, що свідчить про високий рівень знань, якісну підготовку своїх вихованців працівниками коледжу. Протягом усього року відбуваються виставки на різну тематику, проводяться літературно-музичні свята, вечори за участю студентів навчального закладу,  що свідчить про їх всебічний розвиток та високу моральну свідомість.

Технічний коледж Національного університету "Львівська політехніка", ТК НУЛП

Випускники, після закінчення навчального закладу, отримують високий багаж знань, не лише у сфері технології, але й у інших сферах життя, що дозволяє ним вірно обрати свій життєвий шлях, знайти себе та правильно застосовувати свої навики, отримані під час навчання  в коледжі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!