Роздрукувати сторінку

Львівський коледж Київського університету культури, ЛК КУК

« Назад

Львівська філія Київського національного університету культури і мистецтв функціонує у Львові протягом десяти років. Це чи не єдиний учбовий заклад у місті, в якому можна одержати вищу освіту європейського значення.

Львівський коледж Київського університету культури, ЛК КУК

Учбовий процес в підрозділі створюють найкращі педагоги міста - доктори наук і професори. Окрім місцевих спеціалістів у закладі проводять лекції та майстер-класи столичні педагоги - викладачі КНУКіМ.

Навчання здійснюється в інтерактивних мультимедійних аудиторіях і комп'ютерних кабінетах. Вже з першого курсу студенти опановують спеціалізовані дисципліни і проходять практику в високопрофільних установах області та України.

Головний акцент ставиться на комунікативній компетенції студентів відділення, що охоплює опанування закордонних мов (англійської, французької, німецької), соціально-культурне формування особистості та становлення здібностей здобувати освіту.

У Львівській філії КНУКіМ діють певні правила прийому для студентів коледжів, технікумів, училищ. Зокрема, всі вступники, які володіють дипломом ОКР «Молодшого фахівця», зараховуються до закладу без ЗНО відразу на третій курс, вступники з дипломами ОКР «висококваліфікований співробітник» мають змогу надійти на другий курс певної кваліфікації.

При університеті працює Коледж культури і мистецтв, який проводить підготовку фахівців на базі 9-их та 11-их класів.

ЛК КУК запрошує на денну державну форму навчання випускників 9-их класів.

Навчально-спеціалізований ранг – молодший фахівець, за напрямами формування:

- Обслуговування комп’ютерних структур та мереж:

кваліфікація: комп’ютерна графіка та анімація, комп’ютерний аудіо-відео монтаж;

- Відео-, аудіотехніка:

кваліфікація: експлуатація відео-, аудіотехніки;

- Кіно-, телеоператор:

кваліфікація: кіно-, телемистецтво.

ЛК КУК

Креативний конкурс з напрямку «Кіно, -телемистецтво» здають вступники, які поступають на напрям спеціальності «Кіно, -телемистецтво» кваліфікації: «режисер телебачення», «оператор телебачення», «звукорежисер телебачення», «актор кіно», «тележурналіст, диктор та ведучий телепрограм».

На окреслений напрям беруться молоді люди, які володіють повною загальною середньою освітою та певні творчі здібності та підготовку.

Творчий конкурс визначає певні здібності  та спроможності, відповідно до нижчеокреслених засад до кожної кваліфікації.

Вимоги до здійснення креативного конкурсу з кваліфікації «Режисер телебачення».

На вступному екзамені вступник ЛК КУК має здійснити такі креативні завдання:

- вивчити напам’ять (на вибір комісії) один з 2-3-х індивідуально підготованих літературних творів кожного жанру (вірші, уривки з прозових творів, монологи з драматичних творів) та зробити (на вибір комісії) один з 2-3-х індивідуально підготованих гумористичних творів (байки, гуморески тощо);

- Представити коротеньку характеристику здійснюваних творів, давши відповідь на питання культурно-історичного значення, методів художньої виразності та місця твору у креативному здобутку автора;

- здійснити сценічний етюд-вправу на доцільну органічну дію в певних ситуаціях. Етюд-вправа на дану комісією тему формується вступником  під час креативного іспиту не більше 3-х хвилин, без застосування мови, костюму та музичного супроводу.

Під час виконання креативних завдань вступник Львівського коледжу має проявити такі вміння і здібності:

- проявити музично-ритмічні та пластичні дані, персональні та голосові характеристики, дикцію, орфоепію, вміння з технічного мовлення, спостережливість та сценічну увагу;

- проявити  розуміння художньо-образного змісту здійснюваних творів, художні думки та інтуїцію;

- проявити спроможність до засвоєння та емоційного співпереживання, спроможності сценічного перевтілення;

- проявити змогу до креативного неординарного бачення оточуючої ситуації, проявити уяву і фантазію.

Львівський коледж Київського університету культури, ЛК КУК

Креативний конкурс з напрямку «Дизайн» складають вступники ЛК КУК, що поступають на спеціальність «Дизайн», кваліфікація: «дизайн одягу», «дизайн середовища», «графічний дизайн і реклама».

На цей напрям беруться молоді люди, котрі володіють повною загальною середньою освітою та певними вміннями та здібностями з спеціальності.

Вступні екзамени  з напряму відбуваються у два етапи:

1. Конкурс з рисунка – 4 години.

2. Конкурс з живопису – 4 години.

Креативний конкурс визначає певні вміння та здібності відповідно до нижчеокреслених потреб.

Вимоги до здійснення креативного конкурсу з напряму формування «Дизайн».

На вступному екзамені з рисунка вступник ЛК КУК має здійснити такі творчі завдання:

- замалювати з натури гіпсову модель античного взірця. Матеріали – графітний олівець, папір формату А-2.

В ході здійснення креативних завдань вступник Львівського коледжу культури повинен проявити такі вміння і здібності:

- показати графічну культуру, системну композицію, вміння відтворити малюнок на папері;

- додержуватися правильних пропорцій моделі в малюнку;

- проявити володіння методами конструювання зображення за законами лінійної перспективи, створити конструктивно-анатомічну структуру малюнку моделі;

- зробити гармонійне світло-тонове вирішення тримірного об’єму моделі, послідовне здійснення діяльності від загального до часткового;

- проявити здібності на кінцевому етапі підвести підсумки діяльності, надаючи їй загальності та художньої стрункості.

На вступному екзамені з живопису вступник Львівського коледжу має здійснити такі креативні завдання:

- намалювати з натури простий натюрморт з 4-5-ти предметів. Матеріали – папір формату А-2; акварель або гуаш (за вибором вступника).

Під час здійснення креативних завдань вступник Львівського коледжу Київського університету культури має проявити такі вміння і здібності:

- виявити живописну культуру, вміння створити малюнок в обраній структурі;

- вміння правильно визначити пропорції форм;

- проявити компетенцію методами конструкції перспективних малюнків предметів, вміння передати загальну колористику постановки та кольорову особливість окремих предметів;

- провести органічне поєднання світло-тонових та кольорових відношень, правильну послідовність просторових планів за ступенем контрастності, тональної насиченості та деталізації;

- проявити здібності на кінцевому етапі підбити підсумки роботи, надаючи їй загальне вираження.

Креативний конкурс зі спеціальності складають вступники Львівського коледжу культури, що поступають на кваліфікацію «Перукарська творчість та декоративна косметика» спеціальності: «Дизайн зачіски».

На означений напрям беруться особи, які володіють повну загальну середню освіту та певні вміння та здібності з спеціальності.

Вступні екзамени з кваліфікації відбуваються в один  етап:

1. Екзамен з малюнка – 2 години.

Креативний конкурс окреслює певні здібності та уміння відповідно до нижчеокреслених завдань.

Вимоги до здійснення творчого конкурсу з напряму формування «Перукарська творчість та декоративна косметика».

На вступному іспиті з малюнка вступник має здійснити такі креативні завдання:

- створити з натури геометричну структуру. Матеріали – графітний олівець, папір формату А-4.

Під час здійснення креативних завдань вступник Львівського коледжу Київського університету культури, ЛК КУК має проявити такі вміння і здібності:

- проявити графічну культуру, збалансовану структуру, вміння створити малюнок на папері;

- додержуватися правильних пропорцій моделі на рисунку;

- провести гармонійне світло-тонове вирішення тримірного об’єму моделі, послідовне здійснення роботи від загального до часткового;

- проявити вміння на кінцевому етапі підбити підсумки роботи, надаючи їй цілісності та художньої досконалості.

Отже, як бачимо Львівський коледж Київського університету культури, ЛК КУК – це модерний заклад освіти, який підготовлює професіоналів в сфері культури та мистецтв.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!