Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 31. Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

« Назад

Історія Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій починається в 1945 році.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

У той час був створений навчально-курсовий комбінат, в якому здійснювали підготовку фахівців м'ясної і молочної сфери на території Західної України.

У 1948 році комбінат перетворили на Республіканську спецшколу майстрів і лаборантів м'ясної і молочної промисловості УРСР, яка згодом була перетворена в середнє професійно-технічне училище №36 міста Львова. Тільки в 2004 році Вище професійне училище №36 отримало статус Вищого професійного училища Національного університету харчових технологій. У вересні цього ж року ВПУ НУХТ було змінено на Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій.

Спеціальності:

- Економіка і підприємництво;

- Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції.

ЛТММП НУХТ

Адреса: 79039,м. Львів, вул. Бортнянського, 30/32.

Тел. (032) 233-20-35.

ЛТММП НУХТ свою виховну та навчальну діяльність спрямовує на реалізацію здібностей та таланту студентів технікуму. Забезпечує своїм вихованцям різносторонній розвиток та забезпечує професійну підготовку майбутніх фахівців м’ясо-молочної та молочної промисловості України.

Діяльність технікуму забезпечує здобуття студентами освітньо-кваліфікаційного рівня, який відповідає сучасному ринку праці України. Студенти технікумі можуть продовжувати здобувати вищу освіту та удосконалювати свої професійні навички у Національному університеті харчових технологій.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій випускає освічену та творчу особистість, яка володіє високим рівнем моральних та фізичних якостей. Технікум також проводить навчання фахівців без відриву від виробництва, які підвищують свій освітній та кваліфікаційний рівень. Саме на ці функції опирається уся навчальна та виховна діяльність ЛТММП НУХТ.

Діяльність адміністративного викладацького колективу теж опирається на такі функції ЛТММП НУХТ.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

Колектив Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій спрямовує свою навчальну та виховну діяльність на підвищення рівня якості освіти майбутніх фахівців із спеціальностей, які мають ліцензію державного зразка. Також викладацький склад технікуму докладає дуже багато зусиль на впровадження у систему освіти Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій новітніх методів та засобів навчання майбутніх висококваліфікованих спеціалістів м’ясної та м’ясо-молочної промисловості, які володіють високих рівнем знань із вибраного фаху та високим рівнем професіоналізму.

Технікум забезпечує своїм вихованцям вільний доступ до засвоєння професійних знань для того, щоб студенти технікуму були готові та загартовані до професійної діяльності в подальшому житті та адаптовані у соціумі суспільства своєї країни.

Навчальна та виховна робота технікуму спрямована на збільшення рівня підготовки студентів до самостійної роботи шляхом удосконалення та поповнення  навчальних та методичних матеріалів технікуму. Технікум у своїй діяльності широко використовує інтерактивні комп’ютерні технології. На своїх заняттях викладачі технікуму широко використовують фото та відеоматеріали, що значно покращує якість знань та умінь студентів.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій

Навчальна та виховна функція Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій являється пріоритетним напрямком, який функціонує шляхом впровадження у навчально-виховний процес інтерактивних методів та способів навчання та інформаційних і комунікативних технологій навчання майбутніх фахівців.

Абітурієнти віддають перевагу ЛТММП НУХТ через привабливі та оновленні аудиторії та сучасні методики та технології навчання. Викладачі-предметники технікуму є добре відомими та видатними людьми, які своєю нелегкою та наполегливою працею готують нашій країні фахівців м’ясної та м’ясо-молочної промисловості. Вони передають своїм студентам весь багаж свої знань, що були накопичені протягом багатьох років.

Викладачі технікуму, передаючи своїм студентам увесь професійний досвід, готують на своє місце гідну та відповідальну заміну.

Контроль за навчально-виховним процесом  технікуму здійснює цілісна система, яка утворена на діяльності підрозділів технікуму та осіб, які є відповідальними за навчально-виховний процес технікуму.

У навчальному процесі технікуму панує творча атмосфера, яка опирається на взаємодію та взаємоповагу педагогічних працівників та студентів. Саме така атмосфера в навчальному закладі створює всі умови успіху кожного із учасників навчально-виховного процесу технікуму.

Навчальна діяльність технікуму здійснюється відповідно до вимог Міністерства освіти та науки до застосування новітніх технологій навчання.

Матеріально-технічна база коледжу відповідає усім вимогам навчально-виховного процесу закладу освіти. Навчальні та виробничі майстерні, у яких майбутні спеціалісти м’ясної та м'ясо-мочної  галузі здобувають практичні уміння та навички, забезпечені усіма необхідними та новітніми інструментами та приладами.

У ЛТММП НУХТ функціонують творчі групи, які займаються науковими та методичними проблемами технікуму.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій часто організовує виставки робіт дослідницького характеру студентів технікуму.

План контролю за навчально-виховним процесом технікуму дає шанс зрівняти діючі результати із встановленими вимогами Міністерства освіти та науки України до навчально-виховного процесу. Кожного року технікум проводить олімпіади, з допомогою яких виявляються найбільш здібні студенти технікуму. Технікум проводить тижні циклових комісій, на яких викладачі демонструють усім свої навчально-методичні досягнення.

ЛТММП НУХТ ніколи не забував традицій, які передавалися йому із минулого. Із самого початку свого існування технікум постійно удосконалювався. Робітники коледжу докладали дуже багато зусиль на зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу. Робітники та студенти коледжу старанно вивчають історію свого закладу освіти та відчувають повагу та глибоку пошану заслуженим діячам коледжу. Завдяки старанній та плідній праці навчальний заклад здобув неабиякий престиж та популярність серед абітурієнтів.

Студенти, які навчаються у Львівському технікумі м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій отримують уміння та навики роботи із системами інформації. Це значно покращує якість знань студентів із фахових дисциплін.

Львівський технікум м'ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій, ЛТММП НУХТ

Навчальне та методичне забезпечення коледжу відповідає вимогам до навчально-виховного процесу. Ці вимоги встановлені Міністерством освіти та науки в Україні.

Викладачі технікуму у своїй професійній діяльності широко використовують здобутки попередніх викладачів та впроваджують у навчально-виховний процес технікуму особистісно-орієнтовне навчання.

Технікум із великим задоволенням запрошує усіх бажаючих здобувати освіту відповідного профілю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!