Роздрукувати сторінку

Медичне училище "Медик", МК Медик

« Назад

Медичне училище «Медик», МУ Медик – ровесник нашої держави! 22 вересня виповнюєтьсь річниця з дня заснування «Медичного училища «Медик». Викладачі, учні, випускники, офіційні гості і просто хороші друзі медичного училища – всі збираються кожного року з єдиною метою: висловити безмежну вдячність за ту життєву основу, яку дав їм «Медик».

Медичне училище "Медик", МК Медик

Історія Медичного училища "Медик" розпочалася з 1991 року, коли за постановою Міністерства охорони здоров'я України (лист від 19.09.1991 р. № 10.0109- 55/44) здійснено перший набір студентів на основі повної загальної середньої освіти за кваліфікацією "Сестринська діяльність" з вечірньою формою навчання. Розпочинаючи з 1992 року формування фахівців проводилось вже за трьома кваліфікаціями: "Сестринська справа", "Акушерська справа", "Стоматологія ортопедична". Відповідно до постанови колегії Міністерства Освіти України від 5 листопада 1992 року внесено до Єдиного державного реєстру установ та закладів України за № 00230. Розпочинаючи з 1995 року в МК Медик навчання здійснюється тільки за денною формою. На протязі 1993–1995 рр. всі кваліфікації училища сертифіковані та акредитовані і розпорядженням Міжгалузевої акредитаційної комісії медичне училище визнано сертифікованим учбовим закладом за І-им рангом.

У 1997 р. Міністерством освіти України надано дозвіл на створення і здійснення формування молодших фахівців на основі БЗСО за акредитованими напрямами в об’ємі ліцензованого обсягу. В 1999 році сформовані філії ТзОВ “Медичне училище “Медик” в м. Дрогобич та м. Ужгород. У 2011 році учбовий заклад здійснив чергову спеціалізацію і підтвердив право на здійснення освітньої роботи, пов’язаної з одержанням неповної вищої освіти (освітньо-спеціалізований ранг - молодший фахівець) з напряму 1201 Медицина за кваліфікаціями “Акушерська діяльність”, “Сестринська діяльність”, “Стоматологія ортопедична”.

МК Медик

Медичне училище «Медик», МУ Медик удостоєне Почесним рангом «Лідер модерної освіти» за «Багаторічну інноваційну педагогічну працю по осучасненні освіти України» в одинадцятій світовій виставці учбових закладів 27-29 лютого 2008 р. в м. Києві.

ТзОВ Медичне училище "Медик" удостоєне Золотою медаллю в рейтингу "Запровадження інтерактивних технологій в учбовий процес вищих навчальних установі - II рівнів кваліфікації" у Світовій виставці "Модерні учбові установи - 2011" 2- 4 березня 2011 р. в м. Києві.

Медичне училище «Медик» удостоєне Золотою медаллю в рейтингу «Робота вищого учбового закладу зі збільшення якості формування спеціалістів» на світовій виставці «Модерні заклади освіти - 2012», яка відбувалася 1-3 березня у м. Києві.

Сьогоднішній етап соціально-економічного формування нашої держави створює нові потреби до якості професійної освіти. Важливим завданням вищої школи на сьогоднішньому етапі, з огляду на затверджені постановою Президента України: Національну доктрину розвитку освіти України у XXI столітті, Закони України "Про освіту", "Про вищу освіту", є забезпечення випускників не тільки розумовим, моральним та культурним потенціалом, а й спроможністю до постійного професійного самопокращення, персонального опанування новими знаннями, вміннями застосовувати їх у практичній роботі. Безперечно, головну роль у цьому відіграє різноманітна практика студентів, насамперед, на етапі професійної підготовки.

Слід зауважити, що студентська практика у процесі професійної підготовки спрямована, насамперед, на поглиблення та розширення практичних знань, формування інтересу до професійної діяльності, засвоєння прийомів процесу пізнання основ фахової майстерності, розвиток пізнавальних здібностей, формування та засвоєння практичних вмінь і навичок, закріплення алгоритмів професійних дій. Вищі учбові заклади ІІІ-IV рівня акредитації медичного напряму готують, виходячи з кваліфікаційної характеристики, лікарів і провізорів.

Саме тому, організація практичного навчання спрямована на розвиток клінічного мислення, вміння швидко орієнтуватися в постановці діагнозу та наданні долікарської та лікарської кваліфікованої та спеціалізованої допомоги при різних станах. Специфіка підготовки медичних працівників вищої ланки полягає в тому, що практикуми повинні сприяти прийняттю самостійних рішень. В медичному інституті «Медик» підготовка майбутніх фахівців зорієнтована на формування у студентів самостійності з оволодінням належною сумою знань, вмінь і навичок. Заклад ставить за мету розвинути у студентів-медиків здатність розв'язувати цілісні завдання, що містять усі компоненти професійної діяльності лікаря та фармацевта.

Студент, користуючись загальною схемою, має досліджувати конкретну клінічну ситуацію, яка потребує нестандартного підходу в кожному випадку та, в разі потреби, додатково звертатися до підручника, інструкції, методичних вказівок та рекомендацій. Під час захисту практики студенти не лише формально звітують своєму кураторові з практики, але і можуть уявити, що їх чекає на справжній роботі після закінчення навчального закладу.

Відповідальний студент повинен готувати себе самого під керівництвом досвідченого керівника, щоб в сучасному медичному світі бути потрібним фахівцем на ринку праці. І не варто чекати безпосередньо першого року роботи, щоб методом спроб і помилок заробляти собі авторитет.

Медичне училище "Медик", МК Медик

У МУ Медик проведенню навчальної, навчально-виробничої та виробничої практики приділяється значна увага. З метою якісної організації та проведення всіх видів практики МУ Медик уклав договори про надання клінічної бази з багатьма провідними лікувально-профілактичними установами м. Львова та області.

Протягом навчального року для студентів І-V курсів стоматологічного, фармацевтичного (із денною та заочною формою навчання) та медичного факультетів медичного училища «Медик» згідно з навчальним планом та вимогами Болонського процесу було організовано і проведено 20 видів практики. Частина практик, зокрема для студентів молодших курсів, була введена в навчальний процес протягом навчальних семестрів, а більшість - в окремо визначені терміни.

Студенти старанно проходили практику на базах провідних лікувально–профілактичних, аптечних, стоматологічних установ та ботанічних садів м. Львова.

Контактна інформація:

- Адресa: Львів, вул. Поліщука, 76;

- Телефон: 237-97-80, 237-97-76;

- E-mail: lvivmedyk@gmail.com;

- Веб-сайт: www.medyk.lviv.ua.

Отже, Медичне училище «Медик», МУ Медик завжди радо вітає у стінах свого закладу, де ви маєте можливість отримати ґрунтовні та міцні знання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!