Роздрукувати сторінку

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВС

« Назад

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВС – це вищий навчальний заклад, який має IV рівень акредитації, який знаходиться в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ України.

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВС

Історія закладу розпочинається з 1939 року, саме тоді у Львові заснували школу міліції, вона проіснувала впродовж 1939–1941 та 1945–1989 років. Дана школа функціонувала на території тодішнього обласного Управління робітничої гвардії (міліції) Львівської області.

В серпні 1940 року учбовий заклад реорганізували у дворічну школу з по підготовці начальницького складу міліції, яка перестала існувати на початку Другої світової війни.

В 1945 році заклад відновив свою роботу вже під назвою Львівська міжобласна школа міліції НКВС, а в березні 1946 року її  перейменували в Львівську школу міліції МВС СРСР.

В 1950 році учбовий заклад почав готувати працівників паспортної служби, організовано відділення перепідготовки начальників міськрайонних відділів міліції, їх заступників з річним терміном навчання. В 1955 році школа отримала статус середнього спеціального навчального закладу, який проводив підготовку оперативних працівників міліції з середньою юридичною освітою. Протягом свого існування, заклад постійно удосконалювався, збільшувалась кількість факультетів, було створено курси підвищення кваліфікації.

В 1989 році Львівську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР  об’єднали з Львівською спеціальною середньою школою міліції підготовки офіцерського складу МВС СРСР у Львівську спеціальну середню школу міліції та офіцерського складу МВС СРСР.

ЛДУВС

В березні 1992 року об‘єднаний навчальний заклад названо "Львівське училище внутрішніх справ МВС України".

Свою сьогоднішню назву заклад отримав в 2005 році. Постановою КМ України Львівський юридичний інститут Київського національного університету внутрішніх справ реорганізовано у Львівський державний університет внутрішніх справ (ЛДУВС).

На територіях навчальних корпусів ЛДУВС розташовані різні пам’ятки культури. Так, в навчальному корпусі по вул. Кривоноса, 1 знаходиться костел Св. Казимира – пам’ятка архітектури XVII ст., який  радянські часи був в’язницею для жінок та музей сакрального мистецтва Львівської архієпархії УГКЦ.

На базі навчального корпусу по вул. Замарстинівська, 9 функціонує християнський храм Воздвиження Чесного Хреста Господнього. 

У власності ЛДУВС знаходиться колишній монастирський комплекс вірменської церкви Св. Хреста на вул. Замарстинівській, 9, який використовувався як тюрма польською та радянською владою. Даний комплекс було реставровано силами ЛДУВС та надано назву- церква Воздвиження Чесного Хреста. Поряд з церквою побудовано дзвіницю.

Сьогодні вихованцями ЛДУВС є понад сім тисяч осіб ( курсанти, слухачі та студенти).

Львівський державний університет внутрішніх справ

В університеті діє 31 кафедра. Серед науково-педагогічних працівників університету – дванадцять академіків, майже чотири десятки докторів та 252 кандидати наук, сім заслужених юристів України, два майстри спорту міжнародного класу, два заслужені майстри спорту України та 16 майстрів спорту України.

Університет готує фахівців таких освітньо-кваліфікаційних рівнів:

- «магістр», за спеціальностями «Правознавство», «Психологія», «Практична психологія», «Управління фінансово-економічною безпекою», «Менеджмент організацій та адміністрування»;

- «спеціаліст», за спеціальностями «Правознавство», «Менеджмент організацій та адміністрування»;

- «бакалавр», за напрямами підготовки «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», «Психологія», «Практична психологія», «Менеджмент», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит».

ЛДУВС також надає послуги із підготовки громадян України для вступу у вищі навчальні заклади, проводить підвищення кваліфікації працівників органів внутрішніх справ України за напрямом "Право".

В навчальному закладі готують спеціалістів для підрозділів слідства; для підрозділів кримінальної міліції; для підрозділів кадрового забезпечення та міліції громадської безпеки; прикарпатський факультет.

У Львівському державному університеті внутрішніх справ функціонує  інститут післядипломної освіти. Тут здійснюється підготовка не лише працівників органів внутрішніх справ, а й навчання цивільних осіб.

До складу ЛДУВС входять навчально-тренувальні центри «Верещиця» та «Лисець»; курси спеціалізації та підвищення кваліфікації; навчально-науковий інститут права, психології та економіки.

В ЛДУВС діють ад’юнктура та аспірантура, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата юридичних наук, а також кандидата економічних наук.

Для успішного навчання своїх студентів, їх залучають до здійснення науково-дослідницької діяльності. Курсанти та студенти приймають участь у підготовці «Наукового вісника Львівського державного університету внутрішніх справ» (три серії – юридична, економічна і психологічна), «Економіко-правовому часописі».

Для всебічного розвитку вихованців та для цікавого проведення дозвілля в університеті практикується культурно-просвітницька діяльність. В навчальному закладі функціонують секції патріотичного виховання, сучасної української мови, культури і мистецтва, економічних дисциплін, права; студії – музична, народного танцю, художнього слова, бойових мистецтв; клуби – фізичної культури, КВН.

Львівський державний університет внутрішніх справ, ЛДУВС

На базі університету свою просвітницьку роботу проводить музей історії навчального закладу та органів внутрішніх справ Львівщини. Це культурний заклад серед ВНЗ МВС України, якому у 2000 році присвоєно звання «Народний музей».

Студенти університету мають змогу користуватися університетською бібліотекою. Вона складається з 5-ти відділень: головної бібліотеки, бібліотеки юридичного факультету, бібліотеки психологічного і економічного факультетів, бібліотеки НТЦ «Верещиця», бібліотеки курсів післядипломної освіти. Фонд бібліотеки складає біля 105 тисяч примірників книг та журналів. До послуг читачів – доступ до мережі Інтернет, електронної бібліотеки, електронного інформаційно-пошукового каталогу.

На базі ЛДУВС створено наукову лабораторію. ЇЇ завданням є організація, координація та проведення наукових досліджень у сфері практичної діяльності ОВС за такими напрямами:

- вивчення стану злочинності в Україні;

- проведення діагностичних досліджень злочинів в Україні;

- окреслення шляхів протидії злочинам: правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти;

- розробка концепцій і програм наукових досліджень, наукової літератури, методичних рекомендацій;

- допомога у підготовці висококваліфікованих спеціалістів для ОВС;

- організація впровадження результатів наукових досліджень і розробок у практику ОВС та навчальний процес;

- виконання інших функцій відповідно до завдань і мети створення Лабораторії.

В 2004 році на базі університету створено юридичну клініку. Учасники клініки надають правову допомогу громадянам, учасникам АТО, проводять правоосвітню роботу, приймають участь в обміні досвідом з Юридичними клініками інших учбових закладів України, приймають участь у семінарах, тренінгах тощо.

ЛДУВС

Ще однією гілкою діяльності університету є напрямок на міжнародне співробітництво. Навчальний заклад плідно співпрацює з учбовими закладами країн зарубіжжя, а саме з Республікою Польща (Вища школа поліції у м. Щитно; Університет імені Марії Кюрі-Склодовської в м. Любліні; Факультет права, канонічного права і адміністрації Люблінського католицького університету імені Івана Павла ІІ; Вища школа права і адміністрації в м. Перемишлі; Вища економічна школа в м. Перемишлі), Республікою Сербія (Академія криміналістики і поліцейської освіти), Республіки Сербська Федерації Боснія і Герцеговина (Вища школа внутрішніх справ), Республікою Білорусь (Академія Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь), Республікою Молдова (Академія «Штефан чел Маре»), Республікою Таджикистан (Академія МВС Республіки Таджикистан). В рамках міжнародної співпраці, сторони проводять обмін студентами та працівниками, для покращення їх знань, набуття практичних навиків; приймають участь к різного роду конференціях; організовують спільні дослідження та ін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!