Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 6. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

« Назад

Історики довели, що кінь був приручений вперше на території України близько 6 тис. років тому назад, коли на території України панувала Трипільська культура. У Середньовічній Європі освіта за спеціальністю могла здобуватися тільки в університеті або у цеху.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

У ті часи у Львові почали існувати ковальські та сідлярські цехи. При цехах функціонували школи. Однією із таких була Школа коновальства, навчання в якій тривало 6 років. У той час учні навчалися на латинській мові, оскільки латинська мова – мова науки. Учні у школі навчалися правильно доглядати за кіньми та ремеслу ковальства. Також вони вивчали рани коней та способи їх заживлення, хвороби коней та способи їх лікування.

Львів мав вигідне географічне положення, оскільки знаходився на перетині торгових шляхів, тому здобувати освіту у подібних школах було престижно. На той час Львів був освітнім осередком Центральної Європи. Початок викладання ветеринарії історики пов’язують з Львівським університетом. Влада панувала відкрити ветеринарну школу, але дані плани не втілились в життя. Натомість відкрили кафедру ветеринарії на медичному факультеті Львівського університету.

Кафедру очолив професор Юрій Хмель, який у свій час закінчив Віденську ветеринарну школу. У 1818 році були спроби львівських професорів відокремитися від Львівського університету. У 1882 році завдяки наполегливості професорів ветеринарії у Львові була відкрита Ветеринарна школа. Школу очолив видатний професор Петро Зайфман, який раніше був директором Варшавської ветеринарної школи.

ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

Приміщення, де знаходилася Ветеринарна школа, не задовольняли вимоги навчання учнів і наукової праці професорів, тому учні не мали належної підготовки. Крім того, до школи приймали учнів з незакінченою середньою освітою, тому якість навчання була дуже низькою. Це явище призвело до реформ у ветеринарній освіті.

 У жовтні 1897 року Ветеринарна школа отримала статус вищої школи (Академії). Основною вимогою до вступу в Академію була наявність сертифікату про закінчену середню освіту. Навчання тривало протягом 4 років. У вересні 1908 року Академія надавала наукові ступені - доктора ветеринарної медицини та звання почесного доктора. Ректор обирався з-поміж професорів на період роботи 2 роки. Випускники Академії володіли хорошими знаннями та практичними вміннями. Майже усі випускники працювали на території Галичини. Це позитивно відобразилось на сільськогосподарській промисловості Галичини.

Збільшилось число великої рогатої худоби та збільшилась кількість худоби, яку вивозили за кордон. У 1919 році Академію перейменували на Львівську академію ветеринарної медицини. Академія була авторитетною серед інших країн світу. У 1939 році внаслідок окупації німцями Львівська академія ветеринарної медицини стала Львівським ветеринарним інститутом.

 У 1944 році навчальний заклад знову почав функціонувати як інститут. У 1949 році відкрився другий зоотехнічний факультет. У період, коли Україна стала самостійною державою, відкрився третій факультет – санітарно-технологічний. Факультет економіки та менеджменту почав функціонувати у 2002 році. У цей період почали працювати факультети заочної форми навчання. Був відкритий факультет до університетської освіти та підготовки молодших спеціалістів. Також у цей період був створений центр художньої самодіяльності та інститут післядипломної освіти.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

У 2003 році Академія стає національною та отримує ім’я видатного вченого професора Стефана Гжицького. В той час відновлено право надання звання почесного доктора. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького (ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гжицького) є престижним вищим навчальним закладом даного профілю в Україні і Європі.

В університеті функціонують музеї.

Музеї університету:

- музей підків на кафедрі хірургії;

- міколого-ботанічний музей;

- зоологічний музей;

- анатомічний музей;

- патологоанатомічний музей;

- меморіальний кабінет-музей імені С. Г. Гжицькогою.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

Анатомічний музей започаткував професор Генрих Кадий. Він очолював кафедру з 1881 по 1894 рік і займався виготовленням анатомічних препаратів, більша частина з яких належала музею. Багато препаратів були представлені на міжнародних та краєвих виставках, за що Генрих Кадий одержав визнання фахівців, яке підтверджувалось дипломами. Він перший на території Галичини застосував методику консервування анатомічних препаратів за допомогою формальдегіду.

У 1881 році на кафедрі хірургії був відкритий музей підків. В музеї експонуються унікальні колекції підків. Таких музеїв у Європі одиниці. Унікальні підкови були зібрані у тридцятих-сорокових роках XX століття визначним ортопедистом Казимиром Шудловським та його батьком. У ті часи Казимир Шудловский використовував колекції підків як наочний матеріал для навчання.

Міколого-ботанічний та зоологічний музеї-кафедри екології та біології є невід’ємною частиною навчального процесу університету. Експонати музеїв використовують як наочний матеріал на лекціях, лабораторних та практичних заняттях.

Напрями та спеціальності університету:

- ветеринарна медицина;

- водні біоресурси та аквакультура;

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

- БІО технологія;

- харчові технології та інженерія;

-екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;

- маркетинг;

- менеджмент;

- технологія зберігання, консервування та переробки молока;

- менеджмент організацій і адміністрування;

- економіка довкілля і природних ресурсів;

- якість, стандартизація та сертифікація;

- технологія жирів і жирозамінників;

- менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

При університеті діє підрозділ по сприянню працевлаштуванню випускників. Даний підрозділ займається оновленням бази «Потенційні роботодавці». Співробітники підрозділу вивчають, аналізують та прогнозують ринок праці та налагоджують зворотні зв’язки з роботодавцями. Крім того працівники підрозділу  ознайомлюють студентів із сучасним ринком праці. У свою чергу студенти під час взаємної співпраці із підрозділом ознайомлюються із вимогами роботодавців до молодих фахівців при працевлаштуванні.

Підрозділ по сприянню працевлаштуванню випускників Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького розпочав свою діяльність у 2011 році. 24 травня підрозділ організував «Ярмарку вакансій економічних професій — 2011».

27 вересня 2012 року розпочала свою діяльність автоматизована програма «Юніформ-Агрі», яка почала функціонувати саме у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. З цього часу асистент кафедри генетики та розведення тварин факультету БІО технологій Петро Боднар навчає студентів працювати із «Юніформ-Агрі».

«Юніформ-Агрі» функціонує на внутрішніх ринках багатьох країн світу. Компанія має офіси з продажі та надає сервісне обслуговування.

ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького

При ЛНВМ та БТ діє військова кафедра. У 2008 році факультет культури та громадських професій здобув назву «центр художньої самодіяльності». Майбутні фахівці у центрі художньої самодіяльності отримують знання та вміння з організації та проведення масових культурно-освітніх заходів. Центр художньої самодіяльності займається розширенням кругозору студентів в області культури, народної творчості. Він виховує у студентів високі естетичні смаки. Також студенти у даному центрі можуть додатково здобувати громадські професії. Студенти ЛНУВМ та БТ імені Гжицького мають можливість у стінах університету слухати інструментальну та духовну музику. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гажицького є потужним закладом освіти на Україні, який тісно співпрацює із виробництвом. Це дає змогу ЛНУВМ та БТ імені С. З. Гажицького випускати високопрофесійних спеціалістів, які є патріотами своєї держави та готові якісно працювати на благо своєї країни. Дипломи, які видає Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гажицького, визнаються іншими вищими навчальними закладами освіти розвинутих країн світу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!