Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Львівської області \ ЗВО (ВНЗ) Львівської області та їх рейтинг \ 56. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

« Назад

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка знаходиться в самому серці західної України місті Львові, по вул. Туган-Барановського, 7.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

Коледж є структурним підрозділом найбільшого в західному регіоні Університету.

Даний учбовий заклад готує фахівців в сфері педагогіки.

Навчання в даному закладі освіти здійснюється за денною та заочною формами навчання.

 ПК ЛНУ ім. І. Франка проводить навчання студентів денної форми за такими напрямками:

1) початкова освіта за кваліфікацією "вчитель початкових класів" з однією із додаткових кваліфікацій (за вибором абітурієнта):

- "вчитель іноземної мови в початкових класах";

- "вихователь дітей дошкільного віку";

- "асистент вчителя класу з інклюзивним навчанням";

2) дошкільна освіта за кваліфікацією "вихователь дітей дошкільного віку" з однією із додаткових кваліфікацій (за вибором абітурієнта):

- "вихователь з правом навчання дітей англійської мови";

- "керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі";

- "вихователь логопедичних груп";

- "музичний керівник у дошкільному навчальному закладі";

- "інструктор фізкультури в дошкільному навчальному закладі;

3) соціальна педагогіка за кваліфікацією "соціальний педагог, практичний психолог";

- корекційна освіта, логопедія, кваліфікація - "логопед, практичний (спеціальний) психолог";

- корекційна освіта, корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія, кваліфікація - "педагог-дефектолог, логопед дошкільних, шкільних і соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку".

Студенти -заочники мають можливість здобути кваліфікацію за таким и спеціальностями:

- дошкільна освіта, кваліфікація - "вихователь дітей дошкільного віку";

- корекційна освіта, корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія, кваліфікація - "педагог-дефектолог, логопед дошкільних, шкільних і соціально-реабілітаційних закладів для осіб з порушеннями психофізичного розвитку".

ПК ЛНУ ім. І. Франка

Після закінчення ПК ЛНУ ім. І. Франка, випускники гідно представляють себе на ринку праці як високваліфіковані спеціалісти, можуть конкурувати з випускниками інших ВУЗів. Після отримання диплому державного зразка, більшість студентів влаштовуються на роботу за отриманою спеціальністю, інша частина вихованців продовжує навчання в Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Даний навчальний заклад виховує кваліфікованих, ерудованих, національно свідомих спеціалістів; формує у свідомості вихованців повагу до Конституції та законів України, виховує правову та мовну культури; надає студентам повагу до історичних традицій та історії своєї нації; утверджує принципи загальнолюдської справедливості, моралі, доброти, мужності, мудрості, поміркованості;  налаштовує їх на активну життєву позицію; створює сприятливі умови для розвитку індивідуальних здібностей студентів.

Виховна робота учбового закладу побудована на засадах демократизму та гуманізму. В своїй роботі працівники даного навчального закладу використовують різноманітні методи впливу на молодь, зокрема і через систему самоврядування.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка, ПК ЛНУ ім. І. Франка

Виховна робота розподіляється за такими напрямками:

- виховання демократичного світогляду та національної свідомості у студентів. З даною метою проводяться уроки на яких студентів ознайомлюють з Конституцією та Законами України, Статутом Університету, його внутрішнім розпорядком, правами та обов'язками студентів;

- розумове виховання студентів, розвиток їх інтелекту. З даною метою студентів залучають до науково-дослідницької роботи, розвивають їх інтелектуальні можливості, використовується індивідуальний метод роботи з студентами. Значна увага приділяється вивченню історії Львівського національного університету імені Івана Франка, проводяться екскурсії до музею університету, студентів ознайомлюють з новими виданнями наукової та освітньої літератури, організовують зустрічі з її авторами, які є викладачами університету. В коледжі порядку проводяться олімпіади, в яких приймають участь студенти учбового закладу, організовується активна робота гуртків художньої самодіяльності;

- виховання в студентів моральних цінностей та відповідальності, почуття обов’язку та високої культури. З даною метою організовується робота студентської ради, контролюються відвідування занять, в студентів формується вміння раціонально використовувати свій час;

- виховання професійної спрямованості та почуття гордості за свою професію. Працівники коледжу приділяють увагу урочистості посвяти в студенти, організовуються круглі столи,  зустрічі з науковцями університету та України. Особлива увага приділяється урочистості вручення дипломів випускникам учбового закладу та відзначенню кращих з них, відмінники запрошуються продовжити навчання у Львівському національному університет;

- естетичне та етичне виховання. В ПК ЛНУ ім. І. Франка проводяться планові заходи для формування у студентів високих естетичних смаків, ознайомлення їх з українською національною культурою.

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

Навчальний заклад створює всі необхідні умови. В коледжі влаштовані навчальні кабінети для проведення лекційних та практичних занять, комп'ютерний клас, де студенти можуть займатися не лише в години навчання, а й і позаурочний час. Вихованці коледжу мають можливість користуватися науковою бібліотекою Львівського національного університету імені І. Франка.

Для успішної та результативної підготовки майбутніх педагогів, викладачі навчального закладу постійно підвищують рівень своє кваліфікації, удосконалюють свої знання та практику шляхом прийняття участі у різного роду практикумах, семінарах, конференціях.

Для цікавого та пізнавального проведення дозвілля в коледжі організовуються різного роду виховні заходи, змагання, олімпіади, в яких беруть участь вихованці коледжу та студенти інших учбових закладів.

В коледжі проводиться робота націлена на міжнародну співпрацю. студенти та викладацький склад даного навчального закладу підтримують та приймають  участь у різного роду заходах, які пов’язані з напрямом України на європейську інтеграцію.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!