Роздрукувати сторінку

Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львів

« Назад

Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львівзаснований у 1992 році. Сьогодні «Монада» - це автономна система управління, повна фінансова незалежність, понад тринадцять тисяч випускників, 720 працівників, 38 кандидатів наук, в тому числі 12 доцентів, 2 професори, багато викладачів вищої категорії. Студенти повністю забезпечені лабораторіями, майбутні зубні техніки та гігієністи мають 12 зуботехнічних лабораторій та 37 стоматологічних кабінетів. До послуг студентів власна стоматологічна поліклініка, 2 комп'ютерних класи, WI-FI, бібліотека, спортивний комплекс та спортклуб. І це тільки у Львові.

Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львів

До складу медичного коледжу «Монада» входять сім філій: Первомайська, Євпаторійська, Ужгородська, Хустська, Дрогобицька, Луцька та Чернівецька. Перелік спеціальностей – чималий. Це фармацевт, фельдшер, зубний технік, зубний гігієніст та медична сестра. Окрім молодших спеціалістів, «Монада» готує фахівців – бакалаврів зі спеціальності «Фармація» (денна та заочна форми навчання). Зальний ліцензований обсяг прийому 1515.

З 1997 року розпочалась робота відділення на базі базової загальної середньої освіти (після 9 кл.), де студенти разом зі спеціальністю здобувають загальну середню освіту і отримають атестат.

Відповідно до концепції про ступеневу освіту, навчальним закладом створено три навчально-виробничі комплекси:

- з Львівським національним медичним університетом ім. Данила Галицького;

- з Львівським медичним інститутом;

- з Львівським державним університетом фізичної культури.

Поряд із державним освітнім стандартом підготовка спеціалістів проводиться за 20 авторськими програмами. Фармацевти вивчають гомеопатичну фармацію, основи косметології та технологію косметичних засобів. Фельдшери ж додатково студіюють лікувальний масаж, косметологію, фітотерапію, методи нетрадиційної діагностики. Студенти, які вибирають фах зубного техніка, поглиблено вивчають сучасні технології та матеріали. Все це значно розширює сферу працевлаштування фахівців.

У «Монаді» діє студентське наукове товариство, проводяться щорічні студентські науково-практичні конференції. Водночас організовують професійні конкурси на визначення найкращих студентів за спеціальностями.

Поряд із державним освітнім стандартом підготовка спеціалістів проводиться за 20 авторськими програмами. Фармацевти вивчають гомеопатичну фармацію, основи косметології та технологію косметичних засобів. Фельдшери ж додатково студіюють лікувальний масаж, косметологію, фітотерапію, методи нетрадиційної діагностики. Студенти, які вибирають фах зубного техніка, поглиблено вивчають сучасні технології та матеріали. Все це значно розширює сферу працевлаштування фахівців.

У «Монаді» діє студентське наукове товариство, проводяться щорічні студентські науково-практичні конференції. Водночас організовують професійні конкурси на визначення найкращих студентів за спеціальностями.

Матеріальна база щороку оновлюється. З 2001 року коледж «Монада» бере участь у міжнародних виставках «Престижні навчальні заклади України» «Сучасна освіта України», «Інноватика в сучасній освіті». Серед нагород – золоті та срібні медалі, почесні дипломи.

На базі спортивного клубу «Монада» виховані чемпіони світу з паверліфтингу та кікбоксингу. Традиційними є екскурсійні тури Україною, працюють студентські наукові гуртки, проводяться «круглі столи», діє студентське самоврядування. Відбуваються численні концерти, конкурси КВК, тематичні вечори, щорічний конкурс «Міс та Містер».

МК «Монада» м. Львів

Студенти і викладачі коледжу провадять волонтерську діяльність.

Постійно діють курси з лікувального масажу, косметології та візажу.

Медичний коледж «Монада» впевнено рухається до мети – домогтися того, щоб дипломи коледжу визнавали в європейських країнах, а випускники були висококваліфікованими конкурентоспроможними медичними працівниками.

Навчальний процес в коледжі «Монада» організовано за модульно – рейтинговою системою.

Кожна дисципліна забезпечена комплексом, який включає інструкції для практичних занять, алгоритми практичних маніпуляцій, тестові завдання 4-х ступеневої складності, методичні рекомендації для самостійної роботи, різноманітний роздатковий матеріал. При укладанні предметів викладачі використовують лекційно-семінарський метод, а також застосовують активний метод навчання. Лекційний матеріал оформлений у вигляді збірок або дисків, які містять контрольні питання для закріплення тем у вигляді тестового контролю з усього обсягу матеріалу. З багатьох предметів є відеофільми, слайди, прозірки. Широко використовуються сучасні ТЗН: прицільні відеокамери, мультисистема, графпроектори та інше.

Комп'ютерний клас в коледжі «Монада» оснащений сучасними машинами. Розміщення навчально-методичних матеріалів на дисках дає можливість студентам самостійно вивчати матеріал, працюючи з комп'ютером.

Створено фонд відеофільмів, в кількості 63 навчальних відеофільмів, які широко використовуються в навчально-виховному процесі. Для виконання навчального плану в наявності 48 пакетів комп'ютерних програм, які забезпечують викладання 17 дисциплін.

Наявний „Конструктор тестів” дозволяє створити оптимальні варіанти завдань (тестів) з будь – якої дисципліни з метою актуалізації опорних знань, мотивації теми, контролю проміжних знань. Для забезпечення лабораторно-практичних занять на кожне заняття розроблені інструкції та методичні вказівки, алгоритми виконання практичних маніпуляцій, тестові завдання, ситуаційні задачі. Практичні заняття проходять на базах лікувально – профілактичних, стоматологічних, аптечних установ, в обладнаних навчальних кімнатах. Практичні заняття забезпечені комплектами роздаткового матеріалу (таблиці, схеми, німі карти та малюнки, витяги із Інтернету та інше) та нормативними документами. Крім того, там же здійснюється проведення практичної підготовки студентів за трьома формами практичного навчання: навчальна, виробнича, переддипломна практики. Самостійна робота подана у вигляді методичних вказівок, які включають тезисний інформаційний матеріал, ситуаційні задачі, тестові завдання, питання для самоконтролю, а також список основної і додаткової літератури. За останні 3 роки складено 54 методичні розробки з позааудиторної роботи.

Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львів

При складанні робочих програм з предметів до них щорічно вносяться зміни та доповнення з урахуванням вимог сучасних новітніх медичних технологій. В навчальному плані спеціальності «Лікувальна справа» враховані особливості потреби регіону, а саме: вивчення факультативних курсів нетрадиційної медицини, основ сімейної медицини, сучасних методів діагностики, лікувального масажу і косметології.

У відповідності з потребами ринку в навчальний процес Медичного коледжу впроваджено вивчення сучасних технологій у стоматології: металокераміки, високоточного зубопротезного литва, бюгельних протезів, суцільнолитих та металоакрилових протезів та елективних курсів: «Новітні технології і матеріали в ортопедичній стоматології», та «Техніка виготовлення металокерамічних протезів».

З метою розширення сфери застосування випускників коледжу з фармації в начальний процес за рахунок годин вільного вибору введені спеціалізації з технології лікувально – косметичних засобів та технології гомеопатичних засобів.

Спільно з кафедрою ЛНМУ технології ліків і біофармації розроблена програма та запроваджений курс біофармації.

В медичному коледжі «Монада» ведеться робота по впровадженню Болонського процесу - кредитно-модульної системи, що означає вивчення дисциплін, структурованих на модулі, впровадження залікових кредитів ECTS , відсутність у графіку навчального процесу екзаменаційних сесій. Перелік та назва дисциплін навчального плану приведені у відповідності до їх назв у навчальних планах медичних університетів Європи.

Коледж повністю забезпечений навчальними посібниками українською мовою.

Керівництво коледжу приділяє значну увагу не тільки навчальній, а й виховній роботі, спрямованій на засвоєння загальнолюдських норм і цінностей, а також пропаганді спорту та здорового способу життя.

Для розвитку у студентів знань і навичок, організаторської діяльності створено і працює студентське самоврядування. Щорічно у коледжі проводяться вибори голови студентського самоврядування, адже саме студентське самоврядування намагається найбільше займатись вільним часом студентів, зокрема організовує дискотеки, конкурси, зустрічі з цікавими людьми. Активно працює екскурсійне бюро коледжу, зокрема для студентів проводяться екскурсії по місту Львову, по замках Львівщини, в Святоуспенську Почаївську Лавру, Святоуспенську Унівську Лавру, Долину Нарцисів (м. Хуст). Влітку студенти мають можливість відпочивати в м. Євпаторія, де працює філія нашого коледжу, окрім того організовується відпочинок у Карпатах та Феодосії. Окремим групам «монадівців» організовуються відпочинок в Хорватії і Ялті.

За спільною домовленістю дирекції ТзОВ Медичний коледж «Монада» і Студентським самоврядуванням, за результатами активності і успішності в навчанні кращі студенти отримують стипендію у вигляді зменшення оплати за навчання, а також троє студентів щоквартально отримують іменну стипендію від директора ТзОВ Медичний коледж «Монада».

Отже, як бачимо, Медичний коледж "Монада" м. Львів, МК «Монада» м. Львів – це широко профільний навчальний заклад, який надає міцні знання у медичній сфері.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!