Роздрукувати сторінку

Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП

« Назад

Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП був створений як технікум радянської кооперативної торгівлі у 1939 році і розташовувався у приміщенні на вул. Клепарівській, 11.

Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП

У період Великої Вітчизняної війни у будівлі технікуму був фашистський військовий шпиталь, потім радянська військова частина. Робота учбового закладу була поновлена 1944 року. Учні першого набору – 90 чоловік здобували освіту на планово-статистичному, обліковому і товарознавчому підрозділах.

Від 1944 року при закладі діяв учбовий комбінат з створення обласних і міжобласних курсів. На обласних курсах у 6-ти групах освіту здобувало 200 курсантів, на міжобласних у 4-ох групах – 120 курсантів з Львівської, Станіславської (Івано-Франківська обл.), Ізмаїльської (частина Одеської обл.), Волинської областей. У 1945 році був створений підготовчий підрозділ. Першими студентами закладу у 1946 році були 23 товарознавці і 29 бухгалтерів.

У 1950 року технікум був відданий у власність Укоопспілки. Через два роки було створено технологічне відділення, спеціалісти якого були одними з кращих у структурі споживчої спілки України. У 1953 році було сформовано заочний підрозділ.

У 1956-1957 рр. над актовим залом учбового закладу був споруджений спортивний зал, а 1957-1958 рр. споруджено 5-й поверх основного учбового корпусу. У 1956-1959 рр. був зведений перший корпус закладу на 400 осіб на вул. Золотій, 6. Спорудження другого приміщення на вул. Проскурівській, 8-а (тепер вул. Золота, 10) було здійснено у 1968 році і завершено у вересні 1971 року.

ЛККЕП

Завдяки гарній матеріально-технічній структурі, доброму здійсненні учбового процесу заклад став школою передового досвіду для практичних співробітників учбових закладів споживчої спілки України, інших союзних держав.

У 1972 році в учбовому закладі, як найкращому у структурі Центроспілки, було здійснене засідання Світового кооперативного альянсу.

У роки незалежності України значно збільшилася учбова структура закладу, створено нові кваліфікації: «Правознавство», «Фінанси і кредит», напрям «Банківська справа», «Товарознавство та комерційна робота», напрям «Товарознавство у митній справі», «Облік і аудит», «Створення програмного забезпечення», «Виробництво харчової продукції», «Готельне обслуговування», «Ресторанне обслуговування», «Оціночна робота», «Перукарська творчість та декоративна косметика».

У березні 1999 року заклад змінено у кооперативний коледж економіки і права.

За час становлення ЛККЕП вивчено більше ніж 35 тисяч фахівців для структури споживчої спілки України та установ і закладів інших форм власності.

Одним із головних напрямів роботи учбового закладу є запровадження базових засад Болонського процесу, саме тому плідна увага надається забезпеченню якості формування фахівців на рівні світових стандартів. Вирішити ці завдання можна за умови вдалого об’єднання традиційних педагогічних методик та запровадження інноваційних методів роботи в організацію учбового процесу, впровадження кредитно-трансферної системи навчання, цікавинок наукових здобутків, комп’ютерної техніки та модерних технологій. У закладі сформовано умови для вільного користування всіх студентів і співробітників  інтернет-ресурсами, що є передумовою для застосування комп’ютерної оргтехніки в процесі збору, обробки та обміну інформаційними даними. Це надає можливість збільшити наочність учбової інформації, дещо полегшити діяльність викладачів і студентів, збільшити ефективність учбового процесу.

Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП

У ЛККЕП здійснюється систематична діяльність інноваційної направленості щодо покращення освітньої роботи. Робота направляється на майбутнє покращення кредитно-трансферної системи здійснення учбового процесу, ціллю якої є збільшення якості освіти як цілісної сукупності знань, які одержують студенти. Покращенню змісту навчання в закладі сприяє поновлення учбово-методичного забезпечення, перш за все, лекційних матеріалів, прикладних програм із предметів фахового спрямування, планів семінарських та практичних занять, тематики контрольних, курсових робіт та проектів, державних екзаменів, інформаційних та наочних матеріалів, перелік питань для перевірки знань студентів тощо. Поновлюється учбово-методична структура організації індивідуальної праці студентів та відбувається діяльність щодо поповнення семінарських занять завданнями аналітичного, проблемного та ситуаційного змісту, що також сприяє збільшенню результативності учбового процесу. Головними завданнями контролю за учбовим процесом у закладі є:

- створення високого рівня знань, вмінь і здібностей студентів;

- всестороннє вивчення роботи кожного співробітника коледжу, попередження негараздів у навчанні та вихованні;

- надання постійної допомоги головам циклових комісій, педагогам, керівникам груп, керівникам гуртків та іншим робітникам закладу в поліпшенні організації та здійснення навчальних занять, методичної діяльності, виховних заходів тощо;

- виявлення та поширення модерних педагогічних технологій;

- збільшення відповідальності голів циклових комісій, педагогів, керівників груп та інших співробітників закладу за рівень формування та проведення занять і виховних заходів, за виконання учбових планів і програм учбових предметів.

Бібліотека Львівського коледжу – це модерний освітній, культурний, інформаційний осередок: висококваліфіковані бібліотечні робітники, читальні зали на 65 чоловік, підрозділи наукового та художнього абонементів, медіатека, підрозділ періодичних видань.

Бібліотечний фонд формується з учбової, методичної, законодавчої та довідкової літератури. Частка учбової літератури українською мовою нараховує 95 процентів. Кожного року відбувається поповнення бібліотечного фонду новітніми виданнями і студенти закладу мають змогу використовувати фахову періодику.

На основі бібліотеки діє літературно-мистецький студентський гурток.

Львівський кооперативний коледж економіки і права

Співробітниками учбово-інформаційного комп’ютерного центру сформована електронна бібліотека разом з читальним залом, що обладнаний  потрібним комп’ютерним устаткуванням.

ВНЗ «Львівський кооперативний коледж економіки і права» має в своєму арсеналі модерні комп’ютери з сертифікованим програмним забезпеченням і учбове устаткування, що надає можливість не тільки належним чином здійснювати учбовий процес, а й провадити науково-дослідну діяльність з питань регіональної економіки, малого бізнесу, підприємництва та ін.

Отже, Львівський кооперативний коледж економіки і права, ЛККЕП - це установа освіти, яка завжди з радістю запрошує студентів на навчання у свій колектив.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!