Роздрукувати сторінку

Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕІ

« Назад

Історія навчального закладу є частиною історії української держави. Адже саме у ній ми живемо, працюємо та розвиваємось.

Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕІ

З кожним роком свого існування коледж удосконалювався та примножував традиції, які передаються із покоління в покоління. Престиж та імідж навчального закладу здобулись завдяки плідній та непосильній праці його працівників.

Навчальний заклад розпочав своє існування із утворення Самбірського статистичного технікуму у 1945 році.

У той час у технікумі здобували освіту 60 осіб,  а навчально-виховний процес забезпечували 1о викладачів. Технікум знаходився у приміщенні, яке складалося із трьох поверхів.

1957 року на чолі технікуму став Гарбара А. С.

1965 року розпочав свою навчальну діяльність відділ статистики, а 1968 року технікум отримав нову назву технікум механізації обліку.

1975 року розпочалося будівництво нового приміщення навчального закладу у місті Самбір. Для цього будівництва був створений спеціальний загін. На чолі загону стояв Юдін О. М.

СТЕІ

1982 року технікум очолює Кузьменко В., якому коледж завдячує ще по сьогоднішній день.

1985 року технікум став власником перших персональних комп’ютерів, які значно покращили систему навчально-виховного процесу технікуму.

Студенти технікуму допомагали колгоспам збирати урожай.

У той час у технікумі була традиція проведення суботників.

1985 року технікум відзначив свій сороковий день від початку створення навчального закладу.

1990 року технікум реорганізували та перейменували у Самбірський технікум інформатики і обчислювальної техніки.

Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕІ

Адреса ВУЗу: м. Самбір, вул. Крушельницької, 7.

Студентам, які прибули здобувати освіту з інших міст України надається місце проживання у затишному та комфортному гуртожитку коледжу.

Місце проживання, що надається студентам, забезпечене усім необхідним інвентарем та потрібною білизною. У гуртожитку студенти можуть проживати, готуватися до занять та відпочивати.

Допоміжною навчальною частиною являється читальний зал технікуму. Читальний зал забезпечує студентів інформаційними та культурно-освітніми послугами. У читальному залі знаходяться 9 комп’ютерів. Наявність комп’ютерів, які містять систему електронних підручників значно покращує якість освітніх послуг технікуму. У читальному залі технікуму функціонує автоматизований облік фонду бібліотеки.

Найголовнішим напрямком діяльності технікуму є робота з обдарованими студентами. Головним завданням роботи з обдарованими дітьми є виявлення талантів серед студентів. Колектив технікуму максимально сприяє розвиткові таланту студентів. Співробітники технікуму влаштовують різноманітні заходи інтелектуального характеру.

Інтелектуальні конкурси технікуму:

- «Кращий за професією»;

- «Студент року»;

- «Таланти твої, Україно».

Самбірський технікум економіки та інформатики

Адміністрація технікуму найбільш старанним та здібним студентам призначає іменні стипендії, які значно стимулюють бажання вчитися у студентів.

Правове виховання студентів викладачі технікуму проводять на лекціях правознавства, а також куратори навчальних груп на виховних заходах. Невід’ємною частиною виховного впливу на студентів є позааудиторна робота студентів технікуму.

Організація навчально-виховного процесу технікуму направлена на виховання у студента коледжу професійної мобільності, якої вимагає майбутня професійна діяльність фахівця. Сьогодні найактуальнішою проблемою сучасних закладів освіти є гармонійне поєднання виховної та навчальної функції закладу. Викладачі технікуму дуже багато зусиль прикладають на виховання гармонійно розвиненої особистості студента.

Дозвілля студентів є надзвичайно цікавим та корисним для студентів. Колектив технікуму докладає максимум зусиль для того, щоб дозвілля студентів було цікавим та корисним для всебічного розвитку студентів.

Викладачі технікуму творчо підходять до вирішення питань щодо організації діяльності коледжу. Організовуючи процес навчання у Самбірському технікумі економіки та інформатики. співробітники навчального закладу опираються на традиційні системи управління навчально-виховним процесом. Викладачі технікуму враховують також і сучасні вимоги до навчального та виховного процесів технікуму.

Виховування одночасно висококваліфікованого спеціаліста та громадянина є досить складним процесом, але педагогічний колектив коледжу намагається виховати високо професіонального фахівця та самостійного громадянина нашої держави, який володіє власним сформованим світоглядом. Виховний та навчальний процес технікуму є забезпечується завдяки важкій праці педагогічного колективу та адміністрації технікуму.

Навчальний та виховний процеси коледжу мають процесуальний, дидактичний, організаційний, змістовний, дидактичний та методичний характер. Завдяки цим компонентам навчально-виховна діяльність коледжу має досить ефективний результат. Фахівці, яких готуєСамбірський технікум економіки та інформатики, володіють високим рівне знань та є готовими до соціальних та економічних змін у житті кожної людини нашої країни.

Технікум випускає висококваліфікованого фахівця, який володіє вмінням застосувати свої теоретичні знання у практичній діяльності. Випускники технікуму є індивідуальними особистостями, які володіють інноваційним видом мислення та спроможні змін та швидким пристосуванням до них. Студенти коледжу виховуються у демократичних умовах тому активно залучаються у громадську та творчу співпрацю із технікумом, а в подальшому з суспільством нашої держави.

Самбірський технікум економіки та інформатики, СТЕІ

Освітньо-професійні програми навчального закладу, за якими і навчаються студенти коледжу, мають інтеграційний та наступний характер. Викладачі Самбірського технікуму економіки та інформатики забезпечують навчальний та виховний процеси технікуму, як цілісну та інтеграційну систему освіти України.

Саме у технікумі у вихованців навчального закладу формується власний світогляд та моральні переконання та погляди. Розвиток особистості студента у технікумі проходить шляхом кількісних та якісних змін у організмі кожного студента коледжу. Головною метою виховної діяльності коледжу є формування цілком зрілої та само ствердженої особистості майбутнього висококваліфікованого фахівця.

Усі зусилля педагогічного колективу технікуму направленні на виховання глобалістичної особи, яка спроможна застосувати надбання інших країн світу у своїй професійній діяльності. Випускники технікуму являються технологічними особистостями, які вміють взаємодіяти із різними ресурсами професійної інформації за допомогою новітніх інтерактивних технологічних засобів інформації.

Студенти технікуму є професійно зорієнтованими людьми, які володіють своїми власними виробленими цінностями у процесі становлення власних інтересів та переконань. Випускники технікуму є справжніми усвідомленими патріотами своєї батьківщини, які знають про свою важливість та потрібність своїй країні.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!