Роздрукувати сторінку

Дрогобицька філія Медичного училища "Медик", ДФ МУ «Медик»

« Назад

Дрогобицька філія Медичного училища «Медик», ДФ МУ «Медик» сформована у 1999 році. Підрозділ проводить освітню роботу за першим освітньо-спеціалізованим рангом з напряму 1101 «Медицина» з формування молодших фахівців із кваліфікацій 5.12010102 «Сестринська діяльність», 5.12010105 «Акушерська діяльність», 5.12010106 «Стоматологія ортопедична» (сертифікат Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, серія АВ №585835, постанова ДАК від 25.05.2011р., протокол № 87).

Дрогобицька філія Медичного училища "Медик", ДФ МУ «Медик»

Керівник: Микола Іванович Лук′янченко

82100, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Cагайдачного, 100

E-mail: medyk_d@mail.ru 

Тел./факс: (03244) 2-16-26

Дрогобич – місто студентів.

Всі до цього звичні.

Один із закладів учбових –

Училище медичне.

Хочеш бути медсестрою – хворих доглядати?

Може, мрієш професійно пологи приймати?

Радимо: часу не витрачай –

До медичного поступай!

ДФ МУ «Медик»

Набір студентів здійснюється: на основі базової та повної загальної середньої освіти (9 та 11 класів). Студенти, які здобувають освіту на ґрунті 9 класів після закінчення навчання, окрім диплома, одержують атестат про загальну середню освіту (сертифікат Головного управління освіти і науки ЛОДА номер АГ № 505852 від 28.05.2010 р.). Форма навчання – денна.

Тривалість здобуття освіти за кваліфікацією «Сестринська діяльність» на основі БЗСО нараховує 4 роки, на ґрунті ПЗСО – 3 роки; за кваліфікацією «Акушерська діяльність» на ґрунті БЗСО нараховує 3,5 роки, на ґрунті ПЗСО – 2,5 роки; за кваліфікацією «Стоматологія ортопедична» на ґрунті БЗСО нараховує 3 роки, на основі ПЗСО – 2 роки.

Педагоги, які формують учбовий процес для кваліфікацій «Сестринська діяльність», «Акушерська діяльність», «Стоматологія ортопедична», володіють основною освітою за напрямком предметів, мають практичний досвід учіння дисциплін у медичному училищі. Поміж педагогів закладу 4 кандидати наук.

Студенти Дрогобицької філії мають можливість використовувати два модерні комп'ютерні кабінети, які під’єднані до мережі Інтернет. До можливостей студентів: бібліотека, читальний зал з комп’ютерним устаткуванням, медичний пункт, стоматологічний кабінет, спортивний зал та майданчик з міні-футбольним полем, баскетбольною і волейбольною територіями.

Кожен із викладачів та студентів Медичного училища знає де знаходиться бібліотека з читальним залом, без якої неможливо уявити собі учбовий процес в закладі. На теперішній час бібліотечний фонд нараховує понад 12 тисяч примірників наукової та навчальної, здебільшого медичної, літератури та з інших галузей. До бібліотеки кожного разу надходять останні новинки посібників з багатьох медичних предметів, які мають особливий попитом у студентів та педагогів. У читальному залі бібліотеки функціонує добірка періодичних видань з 2004 року до сьогоднішнього часу, засновником яких є інститут, а головним редактором - ректор ДФ МУ Медик.

Для формування учбового процесу педагогами установи створені методичні розробки, лекції, які ухвалені на профільних та центральних методичних комісіях. В бібліотеці їх розмножують згідно з потребами кожного студента. Понад 40 наявних в бібліотеці видань мають гриф МУ Медик, це – монографії, учбові посібники, словники, атласи, лекції, створені та видані викладачами МУ Медик.

Всі ці учбово-наукові праці розташовані на стенді в читальному залі для ознайомлення відвідувачів. Інститут надав бібліотеці училища частину експонувати на щорічній міжнародній виставці «Інноваційна модернізація національної системи освіти» нові напрацювання професорсько-педагогічного колективу інституту.

Кожен студент ДФ МУ Медик, який зареєстрований в бібліотеці, має змогу використовувати потрібну учбову-методичну літературу та періодичні видання. Є студенти, які жваво захоплюються медичною літературою, активно використовують бібліотечні здобутки.

В читальному залі бібліотеки можна спокійно підготуватися до заняття, виконати самостійну письмову роботу, написати реферат, підготувати тези, огляд на будь-яку актуальну тему сучасної біології, медицини та фармації. Бібліотека застосовує свої фонди для оздоблення святкових заходів, які відбуваються в інституті з учбово-виховною ціллю. На майбутнє керівництво закладу планує створити стенд-виставку для швидкого поширення інформації серед студентів та викладачів про останні надходження в бібліотечний фонд ДФ МУ Медик. Двері бібліотеки широко відкриті. Тож черпайте знання з книжкових джерел, прийдіть до бібліотеки, де вас постійно чекають!

Дрогобицька філія Медичного училища "Медик", ДФ МУ «Медик»

У Дрогобицькій філії Медичного училища «Медик», ДФ МУ «Медик» з 2005 року методом прямого представницького народовладдя через делегатів від усіх академічних груп сформоване на загальному студентському віче студентське самоврядування (студентська рада), яке у своїй діяльності опирається на Розпорядження про студентське самоврядування. Його важливими завданнями є забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення здійснення студентами своїх обов'язків; сприяння учбовій та художньо-творчій роботі студентів; сприяння у формуванні потрібних умов для проживання і дозвілля студентів та ін.

Студентська рада планує свою роботу персонально за напрямами (учбово-наукова, культурно-масова, спортивно-масова, шефська, туристична діяльність, інформаційний напрям тощо), узгоджує її з замісником підрозділу.

Структура студентської Ради охоплює в себе обраних на віче методом рейтингового голосування представників усіх підрозділів, курсів.

Студентське самоврядування є органом управління та запровадження у життя головних напрямів життєдіяльності учбового закладу. Пріоритетною його ціллю є захист соціальних, економічних інтересів та прав студентів медичного училища «Медик», формування гармонійного становлення особистості студента, формування у нього здібностей майбутнього організатора, керівника, фахівця.

Виховна діяльність відбувається за безпосередньою участю парламенту та за його керівництвом. Це такі цікаві заходи, як: «Посвята у студенти», «День студента», «День Святого Валентина», «Андріївські вечорниці», «Шевченківські Дні» тощо. Активісти студентського самоврядування підтримують постійний зв'язок з молодіжними структурами області й міста. Парламент творчо функціонує у напрямку зв’язків з громадськістю. Делегати студентського самоврядування закладу приймають участь у засіданнях Молодіжного парламенту Львівщини та інших громадських установах.

Студенти - активісти позитивно виявили себе під час передвиборчої кампанії на протязі першого семестру, переважно тиха й неконфліктна ситуація в учбовому закладі є підсумком їх серйозної і важкої діяльності. Як позитивне треба зауважити спроможність парламенту індивідуально підходити до проблем студента, проводити велику роз’яснювальну роботу, поширенню ідей та задумів управління училища, постійну співпрацю і взаємоповагу.

З ціллю забезпечення творчої участі студентів Дрогобицької філії Медичного училища «Медик», ДФ МУ «Медик» у процесах покращення учбово-виховного процесу, створення належної якості навчання, становлення духовності і культури, збільшення соціальної активності, збільшення відповідальності за доручену справу, реалізації креативних вмінь молоді, органи студентського самоврядування впроваджують наступні головні завдання:

• здійснюють організаційні, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

• сприяють становленню у студентів закладу патріотичних відчуттів, шани до України, рідного міста та альма-матер, а також відчуттів національної свідомості, та індивідуальної гідності;

• забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяють задоволенню їх потреб у галузі навчання, побуту, оздоровлення, дозвілля тощо;

• сприяють учбовій та креативній роботі студентів;

• сприяють формуванню потрібних умов для дозвілля студентів;

• здійснюють співробітництво з студентами інших учбових закладів та молодіжними неполітичними установами;

• сприяють участі студентів у світових, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

• поширюють здоровий спосіб життя, запобігають здійсненню студентами порушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

• проводять інформаційну та видавничу роботу;

• товаришують та керують роботою з викладачами, кураторами учбових груп.

Отже, як можемо бачити, Дрогобицька філія Медичного училища «Медик», ДФ МУ «Медик» – це заклад освіти, який надає не лише теоретичні знання з обраного фаху, але й має всі перспективи для самовдосконалення особистості студентів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!