Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки

Методичні вказівки

5239 Вимоги до міжпредметного тренінгу з курсу Бюджетна система

5239 Вимоги до міжпредметного тренінгу з курсу Бюджетна система


5238 Робоча програма проходження навчальної практики навчальної дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ

5238 Робоча програма проходження навчальної практики навчальної дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ


5237 Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія, НУ ОА

5237 Методичні рекомендації по написанню курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт з напрямку Філологія, НУ ОА


5236 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Маркетинг

5236 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Маркетинг


5235 Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни Бюджетна система, УДУФМТ

5235 Методичні вказівки для написання курсових робіт з дисципліни Бюджетна система, УДУФМТ


5234 Методичні вказівки до виконання бізнес-плану слухачів інституту післядипломного навчання, Вступ в мале підприємництво

5234 Методичні вказівки до виконання бізнес-плану слухачів інституту післядипломного навчання, Вступ в мале підприємництво


5233 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни Вступ до фаху Міжнародна економіка

5233 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни Вступ до фаху Міжнародна економіка


5232 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Туристичне країнознавство

5232 Методичні вказівки до написання курсової роботи з курсу Туристичне країнознавство


5231 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для магістрів з курсу Економіка підприємства та Маркетинг

5231 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для магістрів з курсу Економіка підприємства та Маркетинг


5230 Методичні вказівки до написання контрольної роботи з курсу Клінічна фармація

5230 Методичні вказівки до написання контрольної роботи з курсу Клінічна фармація


5229 Індивідуальне завдання для студентів очної форми навчання

5229 Індивідуальне завдання для студентів очної форми навчання


5228 Завдання для виконання індивідуального аналітико-розрахункового завдання з курсу Економіка підприємства

5228 Завдання для виконання індивідуального аналітико-розрахункового завдання з курсу Економіка підприємства


5227 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Особлива частина. Кримінальне право

5227 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Особлива частина. Кримінальне право


5226 Вимоги до складання звіту про проходження практики з курсу Документознавство та інформаційні системи

5226 Вимоги до складання звіту про проходження практики з курсу Документознавство та інформаційні системи


5225 Методичні вказівки до оформлення звіту з педагогічної практики з курсу Фінанси, банківська справа і страхування

5225 Методичні вказівки до оформлення звіту з педагогічної практики з курсу Фінанси, банківська справа і страхування


5224 Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки з курсу Страхування

5224 Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки з курсу Страхування


5223 Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з курсу Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання

5223 Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт з курсу Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання


5222 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з курсу Організація та проектування баз даних

5222 Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з курсу Організація та проектування баз даних


5221 Лабораторна робота №5, Кореляційно-регресійний аналіз. Побудова парної моделі регресії

5221 Лабораторна робота №5, Кореляційно-регресійний аналіз. Побудова парної моделі регресії


5220 Лабораторна робота №4, Програма STATISTICA

5220 Лабораторна робота №4, Програма STATISTICA


5219 Лабораторна робота №3, Побудова та аналіз функції множинної лінійної регресії з використанням засобів MS EXCEL

5219 Лабораторна робота №3, Побудова та аналіз функції множинної лінійної регресії з використанням засобів MS EXCEL


5218 Лабораторна робота №2, Кореляційно-регресійний аналіз. Побудова парної моделі регресії

5218 Лабораторна робота №2, Кореляційно-регресійний аналіз. Побудова парної моделі регресії


5217 Лабораторна робота №1, Пошук економічної інформації і знайомство з базами даних

5217 Лабораторна робота №1, Пошук економічної інформації і знайомство з базами даних


5216 Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з курсу Управління промисловим підприємством, КНЕУ ім. В. Гетьмана

5216 Методичні рекомендації до виконання комплексної курсової роботи з курсу Управління промисловим підприємством, КНЕУ ім. В. Гетьмана


5215 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит

5215 Методичні вказівки до проходження переддипломної практики з курсу Облік і аудит


5214 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу Веб-програмування

5214 Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу Веб-програмування


5213 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику з курсу Облік і аудит

5213 Методичні рекомендації щодо написання та захисту звіту про виробничу практику з курсу Облік і аудит


5212 Методичні вказівки з курсу Будівельні конструкції, Розрахунок елементів покриття та каркасу дерев’яної будівлі

5212 Методичні вказівки з курсу Будівельні конструкції, Розрахунок елементів покриття та каркасу дерев’яної будівлі


5211 Методичні вказівки до курсового проекту з курсу Організація баз даних і баз знань, Застосування бази даних особиста бібліотека

5211 Методичні вказівки до курсового проекту з курсу Організація баз даних і баз знань, Застосування бази даних особиста бібліотека


5210 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, НТУУ КПІ

5210 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища, НТУУ КПІ


5209 Курсова робота Імідж регіонального політичного лідера в уявленнях населення України (на прикладі м. Красилів)

5209 Курсова робота Імідж регіонального політичного лідера в уявленнях населення України (на прикладі м. Красилів)


5208 Психокорекційний комлекс з проблеми на тему Шляхи формування колективу молодших школярів

5208 Психокорекційний комлекс з проблеми на тему Шляхи формування колективу молодших школярів


5207 Навчально-методичні рекомендації з курсу Історія зарубіжної літератури від античності до просвітництва, КНЛУ

5207 Навчально-методичні рекомендації з курсу Історія зарубіжної літератури від античності до просвітництва, КНЛУ


5206 Щоденник-звіт з педагогічної практики, ДНУ ім. Стуса

5206 Щоденник-звіт з педагогічної практики, ДНУ ім. Стуса


5205 Урок з курсу Англійська мова, домашнє читання

5205 Урок з курсу Англійська мова, домашнє читання


5204 Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна практика, ДНУ ім. Стуса

5204 Робоча програма навчальної дисципліни Педагогічна практика, ДНУ ім. Стуса


5203 Про програму GanttProject, планування проектів, ведення графіку виконаних робіт

5203 Про програму GanttProject, планування проектів, ведення графіку виконаних робіт


5202 Методична розробка розвивально-виховного заходу-вікторини іноземною (німецькою) мовою, ДНУ

5202 Методична розробка розвивально-виховного заходу-вікторини іноземною (німецькою) мовою, ДНУ


5201 Basic Materials for Students English as Second Foreign Language, КНЛУ

5201 Basic Materials for Students English as Second Foreign Language, КНЛУ


5200 Basic teaching materials for English as Second Foreign Language Development, КНЛУ

5200 Basic teaching materials for English as Second Foreign Language Development, КНЛУ


5199 Базові навчально-методичні матеріали дисципліни Друга іноземна мова, КНЛУ

5199 Базові навчально-методичні матеріали дисципліни Друга іноземна мова, КНЛУ


5198 Лабораторна робота №4 на тему Основні прийоми створення та застосування С-бібліотек в Linux, Операційні системи

5198 Лабораторна робота №4 на тему Основні прийоми створення та застосування С-бібліотек в Linux, Операційні системи


5197 Лабораторна робота №3 на тему Основні прийоми програмування на C в Linux, Операційні системи

5197 Лабораторна робота №3 на тему Основні прийоми програмування на C в Linux, Операційні системи


5196 Лабораторна робота №2 на тему Розробка вихідних текстів мовою bash, Операційні системи

5196 Лабораторна робота №2 на тему Розробка вихідних текстів мовою bash, Операційні системи


5195 Лабораторна робота №1 на тему Основні прийоми розробки вихідних текстів мовою bash, Операційні системи

5195 Лабораторна робота №1 на тему Основні прийоми розробки вихідних текстів мовою bash, Операційні системи


5194 Методичні рекомендації з виробничої практики з курсу Менеджмент, КНЛУ

5194 Методичні рекомендації з виробничої практики з курсу Менеджмент, КНЛУ


5193 Методичні вказівки до курсової роботи, ВАТ Комфорт

5193 Методичні вказівки до курсової роботи, ВАТ Комфорт


5192 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт

5192 Методичні рекомендації до виконання курсових робіт


5191 Робоча програма навчальної дисципліни Комп’ютерна алгебра, КНУ ім. Т. Шевченка

5191 Робоча програма навчальної дисципліни Комп’ютерна алгебра, КНУ ім. Т. Шевченка


5190 Вимоги до звіту з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування

5190 Вимоги до звіту з виробничої практики з курсу Менеджмент і адміністрування


5189 Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт, ННЦ Інститут біології

5189 Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт, ННЦ Інститут біології


5188 Запитання для контрольних робіт з курсу Архівознавство

5188 Запитання для контрольних робіт з курсу Архівознавство


5187 Методичні вказівки до виконання бакалаврського дипломного проекту з курсу Реклама та зв'язки з громадськістю, НТУУ КПІ

5187 Методичні вказівки до виконання бакалаврського дипломного проекту з курсу Реклама та зв'язки з громадськістю, НТУУ КПІ


5186 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання, УНТ

5186 Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з курсу Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання, УНТ


5185 Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи магістра з курсу Економічна кібернетика, НУДПСУ

5185 Методичні рекомендації до оформлення дипломної роботи магістра з курсу Економічна кібернетика, НУДПСУ


5184 Вимоги до оформлення Проектної пропозиції

5184 Вимоги до оформлення Проектної пропозиції


5183 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Інженерна фотограмметрія, УНТ

5183 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Інженерна фотограмметрія, УНТ


5182 Методичні вказівки до виконання екзаменаційної роботи з курсу Корпоративне право

5182 Методичні вказівки до виконання екзаменаційної роботи з курсу Корпоративне право


5181 Методичні вказівки до практичної роботи №5, Операційний день, Алгоритми проводок

5181 Методичні вказівки до практичної роботи №5, Операційний день, Алгоритми проводок


5180 Методичні вказівки до практичної роботи №4, Чеки та акредитиви, Проводки відкриття рахунків

5180 Методичні вказівки до практичної роботи №4, Чеки та акредитиви, Проводки відкриття рахунків


5179 Методичні вказівки до практичної роботи №3, Касові операції, Створення об'єктів баз даних

5179 Методичні вказівки до практичної роботи №3, Касові операції, Створення об'єктів баз даних


5178 Методичні вказівки до практичної роботи №2, Журнал операцій, Синхронізація роботи двох форм

5178 Методичні вказівки до практичної роботи №2, Журнал операцій, Синхронізація роботи двох форм


5177 Методичні вказівки до практичної роботи №1, Створення робочого місця, Моделювання бази даних комерційного банку

5177 Методичні вказівки до практичної роботи №1, Створення робочого місця, Моделювання бази даних комерційного банку


5176 Методичні вказівки з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах, НАУ

5176 Методичні вказівки з курсу Інформаційні системи і технології у фінансах, НАУ


5175 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу Медична інформатика, НМУ ім. Богомольця

5175 Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу Медична інформатика, НМУ ім. Богомольця


5174 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення звітів за допомогою майстра

5174 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення звітів за допомогою майстра


5173 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Робота з запитами

5173 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Робота з запитами


5172 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення форм редагування даних за допомогою майстра

5172 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення форм редагування даних за допомогою майстра


5171 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення БД

5171 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення БД


5170 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення таблиць в середовищі MS Access

5170 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення таблиць в середовищі MS Access


5169 Навчально-методичний комплекс з курсу Кримінологія, Національна академія управління, НАУ

5169 Навчально-методичний комплекс з курсу Кримінологія, Національна академія управління, НАУ


5168 Коротко про user stories, Нефункціональні вимоги, Non-functional requirements

5168 Коротко про user stories, Нефункціональні вимоги, Non-functional requirements


5167 Концепція веб-додатку NooScore, NooScore – Product vision

5167 Концепція веб-додатку NooScore, NooScore – Product vision


5166 Розробка інформаційних ресурсів, Екстремальне програмування

5166 Розробка інформаційних ресурсів, Екстремальне програмування


5165 Вимоги до оформлення реферату та виконання ДКР з курсу Сучасна лінгвістика

5165 Вимоги до оформлення реферату та виконання ДКР з курсу Сучасна лінгвістика


5164 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Лісівництво

5164 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Лісівництво


5163 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Соціальна робота, КНУ ім. Шевченка

5163 Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу Соціальна робота, КНУ ім. Шевченка


5162 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів

5162 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни Експлуатація і ремонт військової автомобільної техніки і гусеничних тягачів


5161 Індивідуальні теоретичні і практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання з курсу Аудит в облікових системах

5161 Індивідуальні теоретичні і практичні завдання та методичні вказівки до їх виконання з курсу Аудит в облікових системах


5160 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з курсу Економіка підприємства, Планування та контроль на підприємстві

5160 Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з курсу Економіка підприємства, Планування та контроль на підприємстві


5159 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Інформатика

5159 Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з курсу Інформатика


5158 Робочий зошит для курсової роботи на тему Фітопатологія

5158 Робочий зошит для курсової роботи на тему Фітопатологія


5157 Програма виробничої практики з курсу Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ

5157 Програма виробничої практики з курсу Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ


5156 Щоденник практики з курсу Фінанси і кредит, КНТЕУ

5156 Щоденник практики з курсу Фінанси і кредит, КНТЕУ


5155 Програма переддипломної практики з курсу Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ

5155 Програма переддипломної практики з курсу Управління персоналом та економіка праці, ДСЗУ


5154 Інструкція для виконання лабораторної роботи №5, Розробка OLAP-проекта

5154 Інструкція для виконання лабораторної роботи №5, Розробка OLAP-проекта


5153 Лабораторна робота №4, Внесення змін до таблиць бази даних та оброблення цих змін тригерами

5153 Лабораторна робота №4, Внесення змін до таблиць бази даних та оброблення цих змін тригерами


5152 Лабораторна робота №3, Створення запитів до БД

5152 Лабораторна робота №3, Створення запитів до БД


5151 Лабораторна робота №2, Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008

5151 Лабораторна робота №2, Створення бази даних в середовищі СКБД Microsoft SQL Server 2008


5150 Лабораторна робота №1, Автоматизація проектування баз даних з використанням CASE-засобу Erwin Data Modeler 7.3

5150 Лабораторна робота №1, Автоматизація проектування баз даних з використанням CASE-засобу Erwin Data Modeler 7.3


5149 Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту з курсу Організація баз даних і знань

5149 Методичні вказівки та завдання для виконання курсового проекту з курсу Організація баз даних і знань


5148 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Інформатика, Розв'язання задач матричної алгебри

5148 Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни Інформатика, Розв'язання задач матричної алгебри


5147 Методичні рекомендації до курсової роботи на тему Виробництво зварних

5147 Методичні рекомендації до курсової роботи на тему Виробництво зварних


5146 Методичні рекомендації до організації навчальної практики з курсу Оціночна діяльність, КНТЕУ

5146 Методичні рекомендації до організації навчальної практики з курсу Оціночна діяльність, КНТЕУ


5145 Робоча програма з курсу Облік і аудит, Комплексна з фаху та переддипломна практика

5145 Робоча програма з курсу Облік і аудит, Комплексна з фаху та переддипломна практика


5144 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Програмування

5144 Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Програмування


5143 Звіт з курсу Громадське будування на тему Практичні роботи

5143 Звіт з курсу Громадське будування на тему Практичні роботи


5142 Практична робота з курсу Громадське будування на тему Складання зведенного кошторисного розрахунку

5142 Практична робота з курсу Громадське будування на тему Складання зведенного кошторисного розрахунку


5141 Лабораторна робота №4 з курсу HCI на тему Проектування програмного прототипу інтерфейсу застосунку або WEB-сайту

5141 Лабораторна робота №4 з курсу HCI на тему Проектування програмного прототипу інтерфейсу застосунку або WEB-сайту


5140 Лабораторна робота №3 з курсу HCI на тему Проектування макетів головних сторінок програмних застосунків і web-сторінок

5140 Лабораторна робота №3 з курсу HCI на тему Проектування макетів головних сторінок програмних застосунків і web-сторінок