Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5195 Лабораторна робота №1 на тему Основні прийоми розробки вихідних текстів мовою bash, Операційні системи

Лабораторна робота №1 на тему Основні прийоми розробки вихідних текстів мовою bash, Операційні системи

« Назад

Мета: Оволодіти базовими прийомами розробки вихідних текстів мовою bash.

Теоретичні відомості

Коли ініціалізується початковий командний інтерпретатор користувача, він відкриває три так званих стандартні потоки введення/виведення:

- стандартний потік уведення (standard input, stdin) (виступає під номером 0);

- стандартний потік виведення результатів (standard output, stdout) (виступає під номером 1);

- стандартний потік виведення повідомлень про помилки (standard error output, stderr) (виступає під номером 2) (наявність окремого потоку для виведення повідомлень про помилки дозволяє відділити ці повідомлення від власне результатів роботи програм).

Опції можуть мати аргументи. В цьому випадку відразу після позначення виду опції повинен слідувати її аргумент. Наприклад: -o file, або --output_file file. Якщо аргумент опції є числом, часто допускається не розділяти опцію та її аргумент пробілами, наприклад: -n3.

Опції повинні йти перед операндами, якщо операнди можуть включати слова, що починаються на - (наприклад, операндами є інші команди, які в свою чергу можуть мати опції).

Операндами команд найчастіше є імена файлів (часто і аргументами опцій є імена файлів). Допускається замість явного переліку імен файлів указувати шаблон їх вибору. Такі шаблони формуються за допомогою спеціальних символів та синтаксичних конструкцій.

Хід роботи:

1. Отримайте список всіх процесів і перенаправте вивід у файл ps.txt.

2. Виконайте команду пошуку всіх звичайних файлів в каталозі /usr/share таким чином, щоб знайдені імена файлів були записані у файл Comm в домашньому каталозі, а потік помилок був записаний в нуль-пристрій /dev/null.

3. Виконайте ту ж команду, але таким чином, щоб потоки виводу і помилок були записані в файл Comm.

4. Допишіть в кінець файлу Comm інформацію про поточну дату і час, виведену командою date.

5. Проведіть пошук файлів символічних посилань у каталозі /usr/share/doc так, щоб їх список був виведений у відсортованому вигляді за допомогою фільтра sort.

6. Виведіть список всіх процесів в файл ps.txt і на екран одночасно.

7. Визначте з man ascii вісімковий код системного звукового сигналу (bell) і виведіть його за допомогою команди echo.

8. Команда cat має опцію, яка встановлює нумерацію виведених рядків. Визначте цю опцію і випробуйте її в дії.

9. Виведіть вміст файлу /etc/passwd в зворотному порядку проходження рядків.

10. Отримайте імена трьох найбільших файлів в каталозі /usr/bin.

11. Отримайте стовпець відносних пріоритетів всіх процесів в системі.

12. За допомогою sed отримайте список тільки тих процесів, які пов'язані з яким-небудь терміналом (фільтр по рядку tty).

13. В отриманому списку процесів за допомогою sed замініть всі рядки tty на terminal.

14. За допомогою awk видаліть з отриманого списку другий стовпець.

15. За допомогою awk пронумеруйте отриманий список.

16. Визначте, яка опція diff рекурсивно порівнює каталоги.

17. Порівняйте вміст будь-яких двох каталогів.

18. Підведення підсумків. Оформлення та захист звітів по лабораторній роботі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!