Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5158 Робочий зошит для курсової роботи на тему Фітопатологія

Робочий зошит для курсової роботи на тему Фітопатологія

« Назад

Курсова робота є заключним етапом у вивченні курсу "Сільськогосподарська фітопатологія"

В курсовій роботі необхідно розробити матеріали по двох фітопатологічних об'єктах. В основному в завданнях представлені плодові і ягідні (завдання А) та овочеві, або польові (завдання Б).

Культура

Назва хвороби

Площа, га

 

 

 

Індивідуальне завдання Б.

Культура

Назва хвороби

Площа, га

 

 

 


ЗМІСТ

Всі розділи згідно їх розміщення в роботі з вказуванням номера початкової сторінки.(Вступ і т.д.)

ВСТУП

Висвітлити завдання фітопатології в Україні. Стан вивчення і поширення основних хвороб _______________ культури, втрати від них. Площі зайняті культурою та перспективи її вирощування.

_________________________

1А. ОСНОВИ ЗАХИСТУ _________________ ВІД ХВОРОБ. ПОШИРЕННЯ ХВОРОБ.

Знання про поширення, шкідливість, біологічні особливості розвитку збудників хвороб, екологічних умов їх розвитку необхідні для правильного визначення напрямку і принципів побудови систем захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

Назва хвороби

1

 

2

 

3

 

4

 

(Викласти відомості про поширення хвороби в Україні і за кордоном. Вказати загальний ареал збудника чи збудників та ареал шкідливості. Розкрити причини поширення хвороби).

_______________________

2А. СИМПТОМИ ПРОЯВЛЕННЯ ХВОРОБИ

Описати симптоми хвороби згідно завдання. Перерахувати рослин-живителів. Дати органотропну спеціалізацію збудника. Вказати строки проявлення хвороби і максимального їх розвитку із обґрунтуванням причин; тривалість перебігу хвороби; основні методи діагностики. Замалювати уражені рослини, зробити підписи до рисунка.

______________________

3А. ШКІДЛИВІСТЬ

Вказати прямі і опосередковані втрати; розміри господарських втрат від хвороби. Описати механізми шкідливості хвороби.

_____________________

4А. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА

Назва хвороби

Назва збудника

1

 

 

Вказати систематичне положення (клас, підклас, групу порядків, порядок, рід, родину) та ознаки, що взяті за основу систематики). Заповнити таблицю 1.

_____________________ 

Таблиця 1.

Біологічні особливості збудника _______________

Назва хвороби

Збудник

Стадія і місце резервації інфекції. Джерела первинної інфекції

Спосіб проникнення в тканини рослини-живителя. Час ураження, уражені органи, період шкідливості

Інфекція

Тривалість інкубаційного періоду, кількість генерацій

Шляхи і способи поширення інфекції

Первинна

Вторинна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5А. УМОВИ РОЗВИТКУ

Вказати вплив екологічних факторів на розвиток хвороби, (температура, вологість, pH грунту та ін.). Роль агротехнічних факторів у розвитку хвороби (удобрення, мікроелементи, способи обробітку ґрунту, зрошення та ін.).

_________________

6А. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ __________ВІД ___________

Необхідно розкрити суть науково-обґрунтованої системи заходів захисту культури. Навести прогноз і сигналізацію строків проведення заходів захисту як головну ланку комплексних систем захисту. Дати фітопатологічну оцінку агротехнічним прийомам. Дати обґрунтування плану захисних заходів на фоні біології розвитку збудника та метеорологічних умов поточного року.

__________________

7А РЕКОМЕНДОВАНІ ФУНГІЦИДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ______ ВІД _________

На основі опрацьованих джерел літератури скласти список фунгіцидів рекомендованих для захисту конкретної культури від конкретної хвороби. Найбільш поширеним і ефективним дати характеристику в таблиці 2.

Таблиця 2

Список фунгіцидів для захисту____________________ від _____________

(назва культури) (назва хвороби)

Назва препарату, діючої речовини

Описаний у науковій літературі (Автор, рік видання)

В Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до застосування в Україні

Механізм дії препарату (контактний, системний), спосіб застосування

 

 

 

 

1Б. ОСНОВИ ЗАХИСТУ _______ ВІД _________. ПОШИРЕННЯ ХВОРОБИ.

Знання про поширення, шкідливість, біологічні особливості розвитку збудників хвороб, екологічних умов їх розвитку необхідні для правильного визначення напрямку і принципів побудови систем захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

Назва хвороби

1

 

2

 

3

 

4

 

(Викласти відомості про поширення хвороби в Україні і за кордоном. Вказати загальний ареал збудника чи збудників та ареал шкідливості. Розкрити причини поширення хвороби).

___________________

2Б. СИМПТОМИ ПРОЯВЛЕННЯ __________

Описати симптоми хвороби згідно завдання. Перерахувати рослин-живителів. Дати органотропну спеціалізацію збудника. Вказати строки проявлення хвороби і максимального їх розвитку із обґрунтуванням причин; тривалість перебігу хвороби; основні методи діагностики. Замалювати уражені рослини, зробити підписи до рисунка.

__________________

3Б. ШКІДЛИВІСТЬ

Вказати прямі і опосередковані втрати; розміри господарських втрат від хвороби. Описати механізми шкідливості хвороби.

_________________

4Б. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗБУДНИКА

Назва хвороби

Назва збудника

1

 

 

Вказати систематичне положення (клас, підклас, групу порядків, порядок, рід, родину) та ознаки, що взяті за основу систематики). Заповнити таблицю 1.

_____________ 

Таблиця 1.

Біологічні особливості збудника _____________

Назва хвороби

Збудник

Стадія і місце резервації інфекції. Джерела первинної інфекції

Спосіб проникнення в тканини рослини-живителя. Час ураження, уражені органи, період шкідливості

Інфекція

Тривалість інкубаційного періоду, кількість генерацій

Шляхи і способи поширення інфекції

Первинна

Вторинна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Б. УМОВИ РОЗВИТКУ_________

Вказати вплив екологічних факторів на розвиток хвороби, (температура, вологість, pH грунту та ін.). Роль агротехнічних факторів у розвитку хвороби (удобрення, мікроелементи, способи обробітку ґрунту, зрошення та ін.).

_________________

6Б. КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ_______ ВІД ______

Необхідно розкрити суть науково-обґрунтованої системи заходів захисту культури. Навести прогноз і сигналізацію строків проведення заходів захисту як головну ланку комплексних систем захисту. Дати фітопатологічну оцінку агротехнічним прийомам. Дати обґрунтування плану захисних заходів на фоні біології розвитку збудника та метеорологічних умов поточного року.

_________________

7Б. РЕКОМЕНДОВАНІ ФУНГІЦИДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ______ ВІД ________

На основі опрацьованих джерел літератури скласти список фунгіцидів рекомендованих для захисту конкретної культури від конкретної хвороби. Найбільш поширеним і ефективним дати характеристику в таблиці 2.

Таблиця 2

Список фунгіцидів для захисту______ від _________

(назва культури) (назва хвороби)

Назва препарату, діючої речовини

 Описаний у науковій літературі (Автор, рік видання)

В Переліку пестицидів і агрохімікатів дозволених до застосування в Україні

Механізм дії препарату (контактний, системний), спосіб застосування

 

 

 

 

Метеорологічні умови вегетаційних періодів

Рік

Місяць

Середнє за рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВИСНОВКИ

У цьому розділі висвітлюється важливість роботи із вивчення видового складу збудників хвороб обох культур, їх біології та причин виникнення для своєчасного і гарантованого захисту культури з метою отримання високих врожаїв та захисту довкілля від шкідливих впливів пестицидів.

__________________

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРИ

__________________

Число Підпис

 

ДОДАТКИ

 

Рекомендована література

Базова

1 Білик М. О., Євтушенко М. Д., Марютін Ф. М. Фітопатологія Харків: Еспада, - 2003 р.

2. Дементьєва М. И. Фитопатология. – М.: Агропромиздат, 1985. – 396 с.

3. Исаева Е. В., Шестопал З. А. Атлас болезней плодовых и ягодных культур» - К.: Урожай, - 149 с.

4. Недвига О. Є. Словник понять і термінів з фітопатології. Умань, 2001, - 302 с.

5. Пересипкін В. Ф. Сільськогосподарська фітопатологія. – К.: Аграрна освіта, 2000. – 410 с.

Допоміжна

1. Мостов’як С. М. Лісова фітопатологія: Навчально-методичний посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих закладах освіти II-IV рівнів акредитації за напрямом 1304 „Лісове та садово-паркове господарство”, Умань, 2009. – 192 с. Видання друге. Перероблене і доповнене.

2. Тимченко В. И., Єфремова Т. Г. Атлас шкідників та хвороб овочевих баштанних культур і картоплі” – К.: 1974. - 180 с.

3. Шестопал З. А. і ін. Довідник з інтегрованого захисту плодово-ягідних культур від шкідників і хвороб. – Львів, 1999. - 234 с.

4. Марків І. Л. Практикум із сільськогосподарської фітопатології. – К.: Урожай, 1998. - 270 с.

5. Марютін Ф. М., Білик М. О. Екологічно безпечна система захисту огірка і помідора від хвороб і шкідників у закритому ґрунті. – Харків, 2002. - 194 с.

6. Пересипкін В. Ф. Атлас болезней полевых культур. – К.: Урожай, - 1987, 140 с.

7. Пересипкин В. Ф. и др. Болезни сельскохозяйственных культур. – К.: Урожай, т. 1,2,3, - 1991.

8. Рудаков О. А. и др. Пособие по фитопатологии для закрытого грунта. М., 2001. 185 с.

9. Л. Е. Славгородская-Курпиева, В. Е Славгородский, А. Е. Алпеев. Защита сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. Донецк.: Донеччина, 2003. – 480 с.

10. Білик О. М. Захист злакових і бобових культур від шкідників, хвороб та бур’янів. Харків.: Еспада, 2005. – 672 с.

15. Інформаційні ресурси

1. http://agroua.net/plant/chemicaldefence/sickness/s-274/.

2. http://ru.wikipedia.org/wiki.

3. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/117694.

4. http://ru.wikipedia.org/wiki/Петров_крест.

5. http://agroua.net/plant/chemicaldefence/weeds/t-2/st-4/bg-14/bc-2/w-117/.

6. http://agroua.net/plant/chemicaldefence/weeds/t-2/st-5/bg-0/bc-2/w-137/.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!