Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5238 Робоча програма проходження навчальної практики навчальної дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ

Робоча програма проходження навчальної практики навчальної дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування, БДФЕУ

« Назад

Міністерство ОСВІТИ І НАУКИ України

Буковинський державнийфінансово-економічний університет

кафедра філософії і права

 

Робоча програмапроходження навчальної практики навчальної дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування

підготовки бакалавра

галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

 

Чернівці - 2013

 

Робоча програма проходження навчальної практики з дисципліни Державне управління та місцеве самоврядування

студентами груп П-22, П-23

термін проходження (07.07.14-13.07.14)

Назва теми

К-сть днів

Дата виконання

Прізвище, посада керівників практики

1.

2.

3.

4.

5.

Тема 1. Організаційна структура державного управління..

1.

Ознайомитись із:

- поняттям державного управління на місцевому рівні;

- організаційною структурою органів державної влади, правовими засадами їх роботи й функціонування;

- нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій;

- основними завданнями та функціями, що виконує відповідна державна адміністрація.

Виконати:

- скласти список-таблицю основних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевих державних адміністрацій за ступенем їх впливу на адміністрації.

1

 

 

Тема 2. Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв'язки.

2.

Ознайомитись із:

- системою органів виконавчої влади, її елементна характеристика

- нормативно-правовими актами, що визначають статус органів виконавчої влади на всіх рівнях;

- місцем Конституції України у системі нормативних актів,що визначають статус органів виконавчої влади;

- Законом України «Про місцеві державні адміністрації»

- Законом України «Про державну службу»;

- Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів,інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій»

- Постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації»

Виконати:

- скласти схему взаємодії місцевих державних адміністрацій з органами державної влади;

- викласти своє міркування щодо вдосконалення структури організації і діяльності місцевої державної адміністрації.

1

 

 

Тема 3. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

3.

Ознайомитись із:

- конституційними положеннями про місцеві державні адміністрації як найнижчий рівень системи органів виконавчої влади;

- правовим статусом голів місцевих державних адміністрацій та їх відповідальністю перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України;

- підзвітністю та підконтрольністю місцевих державних адміністрацій органам виконавчої влади вищого рівня.

Виконати:

- скласти характеристику структури органу, де студент проходив навчальну практику;

- скласти таблицю структури місцевої державної адміністрації на основі питання розмежування компетенції;

- скласти схему форм співпраці місцевої державної адміністрації з громадськими формуваннями та органами громадської самодіяльності.

1

 

 

Тема 4. Реформування організаційної структури державного управління в Україні.

4.

Ознайомитись із:

- завданнями, компетенцією та повноваженнями місцевих державних адміністрацій;

- проблемами розмежування функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у контексті концепцій адміністративної реформи та регіональної політики.;

Виконати:

- скласти порівняльну характеристику завдань та функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- провести аналіз роботи відповідного відділу державної адміністраціїіз зверненнями громадян.

1

 

 

 

Всього:

4

 

 

 

Оформлення звіту

1

 

 

 

Разом:

5

 

 

Керівник практики

Студент-практикант

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!