Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5142 Практична робота з курсу Громадське будування на тему Складання зведенного кошторисного розрахунку

Практична робота з курсу Громадське будування на тему Складання зведенного кошторисного розрахунку

« Назад

ЗМІСТ

1. Мета і завдання практичної роботи. 3

2. Вихідні дані 3

3. Виконання роботи. 3

1. Мета і завдання практичної роботи

Метоюпрактичної роботи є ознайомлення з алгоритмом складання зведеного кошторисного розрахунку будівництва закладу ресторанного господарства (за укрупненими показниками).

Завдання: скласти зведений кошторис будівництва закладу ресторанного господарства.

2. Вихідні дані

1. Комплексний заклад ресторанного господарства: «ресторан + їдальня» (дод. 55).

2. Ресторан – 100 місць, їдальня – 80 місць.

3. Виконання роботи

1. Визначаємо попередню вартість будівництва ресторану на 100 місць за укрупненими показниками вартості загально-будівельних робіт за формулою:

BЗБР = N × Y × KТ × IК × IР,

де BЗБР - вартість будівельних робіт, тис. грн.;

N - потужність проектованого закладу, місць (тонн перероблюваної сировини) (дод. 21);

Y - питома вартість загально-будівельних робіт на одиницю потужності, у.о. (дод. 56);

KТ - територіальний поправковий коефіцієнт (дод. 58);

IК - офіційний валютний курс гривні (до USD), грн./дол.США;

IР - індекс цін нормативний (IР = 0,77).

BЗБР = (100 + 80) × 2533 × 1 × 27 × 0,77 = 9478992,6 грн.

Розроблюючи проект комплексного закладу ресторанного господарства, сумарний розмір вартості загально-будівельних робіт (Bзаг.ЗБР) визначають за формулою:

Bзаг.ЗБР = ∑(BЗБР × Kn),

де Kn - поправковий коефіцієнт (визначають за часткою окремого закладу у загальному обсязі комплексного (дод. 57); для закладів «легкого типу» (кафетерії, бари, буфети) використовують додатковий понижуючий коефіцієнт від 0,25 до 0,4).

Bзаг.ЗБР = ∑( 9478992,6 × 1) = 9478992,6 грн.

Для комплексу закладів вартість кожного з них розраховують окремо і наводять у вигляді двох стовпчиків у кошторисному розрахунку.

2. Складаємо зведений кошторисний розрахунок (таб. 12.1):

Значення вартості загально-будівельних робіт є витратами за главою 2.1 Зведеного кошторисного розрахунку.

Таблиця 12.1

Зведений кошторисний розрахунок

глав.

Стаття витрат

Рекомендовані співвідношення вартості, %

Розмір витрат, тис. грн.

Розділ А. Базисна вартість будівництва

1

Підготовка території будівництва

1-2 від вартості будівництва за гл.2

947899

2

Основні об’єкти будівництва, у т.ч.: ресторан + їдальня

Дані розрахунки з них:

9478992,6

2.1

Загально-будівельні роботи

56-60

5308236

2.2

Електротехнічні роботи

6-8

758319,4

2.3

Сантехнічні роботи

5-6

473949,6

2.4

Зв’язок та сигналізація

2-3

189579,8

2.5

Устаткування, меблі та інвентар

27-30

2559328

Разом за главою 2:

100

9478992,6

3

Об’єкти підсобного та обслуговуючого призначення

До 5 (гл. 2)

473949,6

4

Об’єкти енергетичного господарства

До 1 (гл. 2)

947899

5

Об’єкти транспортного господарства та зв’язку

0,2-0,5

18958

6

Зовнішні мережі та споруди водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання

2-12 (гл. 2)

189580

7

Благоустрій та озеленення території

1-5 (гл. 2)

947899

Разом за главами 1-7:

 

12815597,4

8

Тимчасові будівлі та споруди

0,5-1,5 (гл. 1-7)

64078

9

Інші роботи та витрати

3,7-9 (гл. 1-7)

512624

Разом за главами 1-9:

 

13392299,4

10

Утримання дирекції (технічний нагляд) об’єкта, що будується, та авторський нагляд

2 (гл. 1-7)

256312

11

Підготовка експлуатаційних кадрів

0,2-0,7 (гл. 1-9)

26784,6

12

Проектні та вишукувальні роботи

2,5-8 (гл. 1-7)

3203899,35

УСЬОГО. Базисна вартість будівництва:

 

16879295,35

Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних із ринковими умовами проведення будівництва

1

Обов’язкові платежі (податки та збори)

38-60 (гл. 1-9)

5356920

2

Резервний компенсаційний фонд замовника

2-8 від суми базисної вартості

337586

УСЬОГО за розділом Б:

5694506

ЗАГАЛОМ СУМА витрат на будівництво, BА+Б:

22573801,35

3. Висновок: зведений кошторисний розрахунок складається з двох частин, одна з яких – це «Розділ А. Базисна вартість будівництва», включає в себе всі прямі витрати пов’язані з будівництвом та введенням в експлуатацію об’єкта, а друга – «Розділ Б. Кошти на компенсацію витрат, пов’язаних із ринковими умовами проведення будівництва»пов’язана зі сплатою обов’язкових витрат - податків і зборів, та з неврахованими основним кошторисом витрат.

На прикладі комплексного закладу ресторанного господарства «ресторан + їдальня» на 100 + 80 місць в загальному кошторису можна виділити основні види витрат в % від загальної суми витрат:

- підготовчі роботи та благоустрій≈ 20%;

- основні об’єкти будівництва (у т.ч. ресторан + їдальня) ≈ 40%;

- проектування, авторський та технічний нагляд ≈ 15%;

- податкита невраховані кошторисом витрати≈ 25%;

Рекомендації щодо визначення вартості будівництва

Визначаючи вартість будівництва, необхідно забезпечити:

- гнучкий, варіативний підхід до питань ціноутворення, без жорсткої регламентації та надмірної централізації;

- дотримання принципу рівності прав усіх учасників інвестиційного процесу, обов’язкової взаємної згоди сторін при погодженні вільних (договірних) цін на будівельну продукцію;

- рекомендований характер загальних положень з урахуванням галузевих та місцевих особливостей здійснення будівництва шляхом відображення цих особливостей у відомчих та регіональних методичних документах;

- можливість більш широкого вибору відповідної нормативної бази, на основі якої проводиться розрахунок витрат.

Визначення вартості будівництва здійснюється:

1. У складі техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) на передпроектній стадії розробки проекту.

Результатом розрахунків є розрахункова вартість - попередня сума грошових коштів, необхідних для здійснення будівництва даного об’єкта.

Для визначення вартості будівництва на цій стадії рекомендується використовувати укрупнені показники вартості для об’єктів у цілому або окремих видів робіт (укрупнені ресурсні кошторисні норми (УРКН) (ДБН Д. 1.1-1-2000). Якщо такі показники відсутні, то можна скористатись даними об’єктів-аналогів.

У розрахунках з визначення вартості будівництва у складі ТЕО необхідно враховувати резерв коштів на непередбачені роботи і витрати та оподаткування згідно з чинним законодавством.

2. У складі проектно-кошторисної документації. На цій стадії визначається кошторисна вартість будівництва підприємств, будівель та споруд. Кошторисна вартість будівництва - це сума грошових коштів, необхідних для його здійснення відповідно до проектних матеріалів, яка розраховується проектною організацією за дорученням замовника (інвестора). У ході розробки проектної документації та визначення кошторисної вартості будівництва складається подальша документація.

Обґрунтуванням для визначення кошторисної вартості будівництва служать:

- проект та робоча документація з кресленням та відомостями обсягів будівельних та монтажних робіт; специфікація та відомості обладнання та устаткування;

- проекти організації будівництва та виконання робіт (ПОБ та ПВР);

- пояснювальні записки до проектних матеріалів;

- діюча кошторисно-нормативна база (ДБН.Д. 1 1-1 -2000).

Кошторисна вартість є основною для визначення обсягів капітальних вкладень, фінансування будівництва, формування будівництва, формування вільних (договірних) цін на будівельну продукцію, розрахунків за виконання підрядних будівельно-монтажних робіт, визначення балансової вартості введення у дію основних фондів побудованих підприємств, будівель та споруд.

В умовах ринкових відносин оцінка вартості будівельної продукції здійснюється інвестором (замовником) та підрядником на рівноправній основі у процесі укладання договору підряду на виконання комплексу робіт з будівництва, реконструкції або технічного переозброєння підприємства, капітального ремонту будівель та споруд.

Рішення про інвестування та визначення вартості будівництва в процесі підготовки пропозицій стосовно вільних (договірних) цін на будівельну продукцію приймається:

- при підготовці проектної або проектно-кошторисної документації за замовленням інвестора - інвесторські кошториси (розрахунки, калькуляції витрат);

- при підготовці до укладання договору підряду на капітальне будівництво підрядником або за його замовленням проектною організацією на основі оголошення інвестором тендерної документації (кошториси, калькуляції витрат виробництва).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!