Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5220 Лабораторна робота №4, Програма STATISTICA

Лабораторна робота №4, Програма STATISTICA

« Назад

Вхідні дані взяти з ЛР №1.

1. Створити у пакеті STATISTICA файл початкових даних під своїм ім'ям (наприклад Прізвище).sta).

2. Створити статистичну таблицю, що містить наступні характеристики даних:

- обсяг вибірки

- математичне очікування

- максимальне та мінімальне значення

- розмах вибірки

- середньоквадратичне відхилення

- асиметрія

- ексцес

- моду

- медіану

- дисперсію

- коефіцієнт варіації

Охарактеризувати кожен показник

3. Побудувати гістограму та таблицю частот розподілу, вибравши число рівних часткових інтервалів в межах від 5 до 10. По значеннях асиметрії і ексцесу зробити висновок, чи значно відрізняється розподіл випадкової величини від нормального.

4. Скориставшись командою Статистика\Настройка распределения, визначити візуально (на основі побудованої гістограми), за яким розподілом найбільш ймовірно розподілені вхідні дані: нормальним, експоненційним, гамма чи ксі-квадрат? Графіки такого аналізу повинні бути представлені у звіті.

5. Побудувати двовимірні та тривимірні графіки (дані додати на власний розсуд)

6. Перетворити вхідні змінні стандартизувавши їх, піднести змінні до квадрату та знайти квадратний корінь від змінних. Результатом мають бути нові змінні.

До захисту надати файли програми STATISTICA: проект, таблицю даних та робочу книгу та звіт.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!