Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5156 Щоденник практики з курсу Фінанси і кредит, КНТЕУ

Щоденник практики з навчальної дисципліни Фінанси і кредит, КНТЕУ

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький торговельно-економічний коледж

 

Щоденник практики з курсу Фінанси і кредит

ВПП 3.04 Навчальна практика

студента _________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

відділення фінансове

циклова комісія оціночної діяльності

освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

напрям підготовки 030508 Фінанси і кредит

спеціальність 5.03050802 Оціночна діяльність


ЗМІСТ

Календарний графік проходження практики. 5

Робочі записи під час практики. 9

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 11

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики. 12

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики. 12

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики. 13

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики. 13

Робоча навчальна програма навчальної практики, група ОМ -18. 14

Робоча програма навчальної практики на ПЕОМ для групи ОМ-17 денної форми навчання. 21

Календарний графік проходження практики

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Модуль 1

Змістовий модуль 1 «Загальна характеристика підприємства та нормативно-правові основи оціночної (ріелторської) діяльності»

1.

Вступ до фаху

 

 

 

 

 

 

2.

Тема 1. Загальне знайомлення з підприємством - базою практики.

Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

 

 

 

 

 

 

 

3.

Тема 2. Напрями ,

державне та громадське регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

 

 

 

 

 

 

4.

Тема 3. Стандарти оціночної діяльності

Методичні підходи оцінювання об’єктів власності

 

 

 

 

 

 

 

5.

Тема 4.

Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання

(надання ріелторських послуг)

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 1

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2 «Оціночна (ріелторська) діяльність на ринку нерухомості»

6.

Тема 5. Оцінювання нерухомості

Тема 5.1 Особливості та функції ринку нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.2.

Класифікація та правочини об’єктів нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.3 Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при проведенні оціночних (ріелторських) операцій

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Нормативно-методична база визначення вартості будівництва

 

 

 

 

 

 

 

Тема5.5 Класифікація будівель та характеристика конструктивних елементів

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.6 Види зносу об’єкта нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.7 Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (будівництва)

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.8 Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.9 Методи порівняльного підходу

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.10. Застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.11 Оцінка вартості земельних ділянок

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 2

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 3 Оцінювання рухомого майна

 

Тема 6. Оцінювання машин та обладнання

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Оцінювання транспортних засобів

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 3

 

 

 

 

 

 

 

Разом навчальна практика на виробництві

 

 

 

 

 

 

Модуль 2

Змістовий модуль 4. “Використання текстового процесора Word в оціночній діяльності”

 

Тема 1. Засоби текстового редактора Word. Управління оціночною фірмою

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Ринок нерухомості в системі ринків

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Організація роботи за допомогою редактора Microsoft Word. Основні принципи оцінки

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Організація роботи в мережі Internet

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Організація роботи за допомогою редакторів Word та Excel. Складний процент

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Робота з пакетом програм Microsoft Office.

Майбутня, теперішня вартість грошових потоків

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 4

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 5. “Використання ЕТ Excel в оціночній діяльності”

 

Тема 7. Організація роботи за допомогою редактора Excel. Фактор фонду відшкодування.

Внесок на амортизацію грошової одиниці

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Витратний підхід до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 5

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 6. “Використання СУБД ACCESS в оціночній діяльності”

 

Тема 9. Використання СУБД ACCESS для створення звітних документів

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Дохідний підхід до оцінки нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Використання СУБД ACCESS для аналізу ринку нерухомості

 

 

 

 

 

 

 

Разом за змістовим модулем 6

 

 

 

 

 

 

Модуль 3

 

Оформлення документації. Підготовка до екзамену.

Екзамен

 

 

 

 

 

 

 

Разом навчальна практика на ПЕОМ

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Робоча навчальна програма навчальної практики, група ОМ -18

№ пор.

Дата

Кількість годин

Тема завдання

Зміст завдання

Список рекомендованих джерел

1

2

3

4

5

6

 

 

6

Вступ до фаху

Вступ до фаху

 

Змістовий модуль 1 «Загальна характеристика підприємства та нормативно-правові основи оціночної (ріелторської) діяльності»

 

 

 

 

 

 

1

 

6

Тема 1. Загальне знайомлення з підприємством - базою практики.

Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

 

1. Вступний інструктаж проходження практики. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці

2. Організаційно-правова форма та сфера діяльності підприємства

3. Характеристика персоналу підприємства

1. Конституція України. [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

2. Господарський кодекс України [Текст]: зі змінами та доп. станом на 25 серпня 2009 року. - К.: Паливода А. В., 2009. - 192 с.

3

 1. Історія створення і розвитку підприємства

2. Правила внутрішнього розпорядку підприємства

2

 

6

Тема 2. Напрями ,

державне та громадське регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

1.Характеристика напрямів оціночної (видів ріелторської) діяльності

2.Особливості державного регулювання оціночної (ріелторської) діяльності

3. Процедура одержання (анулювання) сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного посвідчення оцінювача (сертифікату фахівця з продажу нерухомості)

1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: закон України від 12.07.2001 р. № 2658 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47.

2. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

3.Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

3

1. Характеристика саморегульованих організацій оцінювачів (ріелторів)

2. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів (ріелторів) і суб’єктів оціночної (ріелторської) діяльності

3. Основні положення Кодексу етики оцінювача (ріелтора)

3

 

6

Тема 3. Стандарти оціночної діяльності

Методичні підходи оцінювання об’єктів власності

1.Загальна характеристика Національних стандартів. Основні положення

2. Принципи оцінки. Бази оцінки

3. Підходи до оцінки та їх характеристика

Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 64

2. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб. / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

 

 

3

1. Характеристка міжнародних стандартів оцінки

2. Принцип найбільш ефективного використання

4

 

6

Тема 4.

Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання

(надання ріелторських послуг)

1. Загальні вимоги проведення незалежної оцінки майна (технології надання ріелторських послуг)

2. Порядок укладання договору на проведення оцінки майна (надання ріелторських послуг)

3. Випадки обов’язкового проведення оцінки майна.

1. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: закон України від 12.07.2001р. № 2658 // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 47.

2. Про затвердження Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав»: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. №1440. // Офіційний вісник України. – 2003. - № 37. – Ст. 64.

3. Оцінка майна та майнових прав [Текст]: Нормативна база / Роїна О. М. – К.: КНТ, 2005.

4. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

3

1. Основні реквізити та умови договору. Оформлення бланку договору оцінки майна (ріелторських послуг)

2. Вимоги проведення оцінки для цілей приватизації, оподаткування.

Змістовий модуль 2 Оціночна(ріелторська) діяльність на ринку нерухомості

 

 

9

Тема 5. Оцінювання нерухомості

 

Тема 5.1 Особливості та функції ринку нерухомості

1. Суб’єктна структура ринку нерухомості. Взаємозв’язок ринку нерухомості і ринку послуг

2. Класифікація, функції, переваги та недоліки ринку нерухомості

3. Огляд визначеного сегменту ринку нерухомості базового підприємства

1. Про затвердження Національного стандарту №2 «Оцінка нерухомого майна»: постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442. // Офіційний вісник України. – 2004. - № 44. – Ст. 285.

1. Економіка нерухомості [Текст]: підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів України / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. - с.32-34

3. Газета « Є», « Всім»

 

 

 

 

1. Особливості проведення консультування з питань стану та аналізу ринку нерухомості

2. Фактори, що впливають на розвиток ринку нерухомого майна

5

 

6

Тема 5.2.

Класифікація та правочини об’єктів нерухомості

1. Класифікація житлової та нежитлової нерухомості за різними ознаками

2. Види правочинів з нерухомістю

1. Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1141 //[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1141-2011-п

2. Економіка нерухомості [Текст]: підруч. для студентів економічних спеціальностей вищих навч.закладів України / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004.

 

 

 

3

1. Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень

2. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

6

 

6

Тема 5.3 Характеристика основних параметрів об’єктів нерухомості при проведенні оціночних (ріелторських) операцій

1. Правовий режим об'єктів нерухомого майна

Функціональні, економічні та інші характеристики об’єктів нерухомості

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с. - Бібліогр.: с. 190-194.

2. Оцінка майна в Україні. Том 1. нерухоме майно [Текст]: Монографія \ Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004.

 

 

3

1. Характеристика нерухомості як фізичного об’єкта (на матеріалах конкретної нерухомості - об’єкта дослідження базового підприємства)

2. Основні реквізити документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно.

7

 

6

Тема 5.4. Нормативно-методична база визначення вартості будівництва

1. Правила визначення вартості будівництва

2.Збірники укрупнених показників відновної вартості будівель і споруд

 

1.Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000), затверджені наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

2. УПВВ

3. Генеральний план міста Хмельницького [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.khmelnytsky.com/pdf/genplan.pdf

 

 

3

1. Генеральний план розвитку міста, його зміст та структура.

2. Паспорт технічного стану будівлі (споруди).

8

 

6

Тема5.5 Класифікація будівель та характеристика конструктивних елементів

 

1. Класифікація будівель за їх конструктивним характером. 2. Основні і другорядні конструктивні елементи будівлі

 

1. Житлово-комунальне господарство України. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015:2009/ Розробники: Б. Дамаскін, (кер. розробки); Н. Каткова, В. Кірюшин, В. Чуб [та ін]-чин. від 2009-03-02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua

2. Оцінювання майна [Текст]: навч. посіб./ Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О.Д. Кирилов . - К.: Центр учбової літератури, 2012.

 

 

3

1. Загальна характеристика будівлі як об’єкта оцінки (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки)

9

 

6

Тема 5.6 Види зносу об’єкта нерухомості

1. Фізичний знос елементів будівель та порядок його визначення

2. Технологія використання шкали оцінки зносу елементів будівлі

3. Характеристика функціонального та економічного(зовнішнього) зносу об’єкта нерухомості. та їх вплив на вартість нерухомості

1. Житлово-комунальне господарство України. Житлові будинки. Правила визначення фізичного зносу житлових будинків [Текст]: Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015:2009/ Розробники: Б. Дамаскін, (кер. розробки); Н. Каткова, В. Кірюшин, В. Чуб [та ін]-чин. від 2009-03-02 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.budinfo.org.ua

 

 

3

1. Визначення фізичного, функціонального та економічного зносів об’єкта нерухомості (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки

 

 

9

Тема 5.7 Застосування витратного підходу до оцінки нерухомості (будівництва)

 

1. Технологія застосування витратного підходу до оцінки нерухомості.

2. Конструктивні та функціональні аналоги. Підбір та застосування інформації про вартість аналогів, що використовуються у витратному підході

 

3. Визначення вартості об’єкта із застосуванням витратного підходу (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки).

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

2. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства. [Текст]: навч. посіб. / Стельмащук А. М. - Тернопіль, ТАНГ, 2005.- 218 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com

 

 

1. Сфера застосування витратного підходу до оцінки нерухомості.

2. Переваги і недоліки витратного підходу

10

 

6

Тема 5.8 Застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

 

1. Сфера застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

2. Технологія застосування порівняльного підходу до оцінки нерухомості

3. Переваги і недоліки порівняльного підходу

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 200 с.

2. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009.

 

 

3

 

1. Складання схеми послідовності технологічного процесу реалізації порівняльного підходу

11

 

6

Тема 5.9 Методи порівняльного підходу

 

1. Характеристика методів порівняльного підходу

2. Одиниці та елементи порівняння

3. Особливості підбору об’єктів-аналогів та їх аналіз

1. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009. с . 194-210

2. Оценка имущества и имущественных прав в Украине: Монография / Лебедь Н. П., Мендрул А. Г., Ларцев В. С., Скрынько С. Л., Жиленко Н. В., Драпиковский А. И., Иванова И. Б. / Под ред. Н. П. Лебедь / Изд. второе, - К.: ООО « Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс» , 2003

 

 

3

2. Визначення вартості нерухомості із застосуванням методів порівняльного підходу (на прикладі конкретної нерухомості- обєкта оцінки). .

 

12

 

6

Тема 5.10. Застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості

 

1. Технологія застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості, план процесу оцінки об’єкта нерухомості методами прямої і непрямої капіталізації.

2. Визначення вартості об’єкта із застосуванням дохідного підходу. Розрахунок ставки дисконтування.

1. Оцінка бізнесу та нерухомості [Текст]: навч. посіб. / [В. Р. Кучеренко, Я. П. Квач, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. - К.: Центр учбової літератури, 2009, с. 74-82

2. Оцінка об’єктів нерухомості [Текст]: навч. посіб./ В. І. Пазинич, Л. А. Свистун; Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка. - К.: Центр учбової літератури, 2009. с . 219-230

 

 

3

1. Сфера застосування дохідного підходу до оцінки нерухомості.

2. Переваги і недоліки дохідного підходу

13

 

6

Тема 5.11 Оцінка вартості земель­них ділянок

1.Правочини із земельними ділянками

2.Характеристика методичних підходів оцінки земельних ділянок

3. Ознайомлення зі звітом про оцінку земельних ділянок та висновком про вартість. Описання основних положень звіту

1. Наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92**» від 17.04.1992 N 44 – Режим доступу до наказу.: http://uapravo.net/akty/zakon-main/akt9pxvw4k/index.htm.

2. Оцінка земель [Текст]: навч. посіб./ М.Г.Ступень, Р.Й.Гулько, І.Р.Залуцький, О,Я.Микула та ін.; за заг.ред. М.Г.Ступеня.-Львів: « Новий світ» -2000»,-2005. –С. 265-282.

 

 

3

1. Класифікація земель за категоріями

2. Порядок зонування міського простору. Державний кадастровий облік.

Змістовий модуль 3. Оцінювання рухомого майна

14

 

6

Тема 6 Оцінювання машин та обладнання

 

1. Технологія ідентифікації машин і обладнання для цілей оцінки

2. Підходи до оцінки машин та обладнання: дохідний, ви­тратний, порівняльний

1. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства. [Текст]: навч. посіб. / Стельмащук А. М. - Тернопіль, ТАНГ, 2005.-218 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.twirpx.com С.57

2. Оцінка бізнесу [Текст]: навч. посіб. / П. В. Круш, С. В. Поліщук - К: Центр навчальної літератури, 2004. С. 96-100

 

 

3

1. Класифікаційні характеристики машин і обладнання

17

 

9

Тема 7. Оцінювання транспортних засобів

1. Класифікація транспортних засобів.

2.Характеристика підходів, які застосовуються при оцінці колісних транспортних засобів.

1. Наказ Міністерства юстиції України та Фонду державного майна України « Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів» від 24.11.2003 N 142/5/2092

Режим доступу до наказу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1074-03

 

 

 

1. Технічний огляд транспортного засобу

2. Ідентифікація дорожнього транспортного засобу


Робоча програма навчальної практики на ПЕОМ для групи ОМ-17 денної форми навчання

з/п

№ завдання

К-сть год.

Тема практ. заняття

План практичного заняття

Форма контролю

Література

1

2

3

4

5

6

7

1

1

6

Засоби текстового редактора Word. Управління оціночною фірмою

1. Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці.

2. Організаційна структура оціночної (ріелторської) фірми. Основні форми, напрями оціночної (ріелторської) діяльності

3. Засоби текстового редактора Word.

Перевірка звіту

1. Про охорону праці: Закон України від 14 грудня 1992 року № № 2695-XII – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go/1378-15

2. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 р. № 2658 - Ш – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/2658-14

 

3. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 135-141.

 

3

1. Особливості застосування різних способів друку при створенні макета друкованого рекламного оголошення про відкриття оціночної фірми (агентства нерухомості).

2. Складання схеми основних положень статуту оціночної (ріелторської) фірми, та опис організаційно-правової форми діяльності фірми засобами редактора Microsoft Word.

 

2

2

6

Ринок нерухомості в системі ринків

 

1. Види ринків нерухомості. Аналіз ринку нерухомості м. Хмельницького.

2. Функції ринку нерухомості. Суб’єктна структура ринку нерухомості.

3. Ознаки об’єктів нерухомості та сутнісні характеристики нерухомості. Застосування редактора Microsoft Word для створення рисунків.

Перевірка звіту

1. Асаул А. М. Економіка нерухомості: підруч. [для студ. економічних спеціальностей вищ. навч. закл.] / А. М. Асаул, І. А. Брижань, В. Я. Чевганова. - К.: Лібра, 2004. С.

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 135-141.

 

с/р

3

4. Характеристика суб’єктів ринку нерухомості. Склад професійних учасників ринку нерухомості.

5. Характеристика ринку на якому працює оціночна фірма (агентство нерухомості, біржа).

 

Перевірка звіту

3

3

6

Організація роботи за допомогою редактора Microsoft Word Основні принципи оцінки

 

1. Процес створення таблиць за допомогою редактора Microsoft Word.

2. Особливості застосування редактора Microsoft Word при обґрунтуванні принципів оцінки.

3. Створення таблиці «Характеристика принципів оцінки» засобами текстового редактора.

Перевірка звіту

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: \ Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 161-166.

с/р

3

4. Схема взаємозв’язку принципів оцінки вартості об’єкта оцінки.

5. Обґрунтування застосування принципу найкращого і найефективнішого використання об’єкта оцінки. (на конкретному прикладі).

Перевірка звіту

4

4

6

Організація роботи в мережі Internet

 

1. Принципи роботи всесвітньої мережі Internet.

2. Пошук законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності . Скласти таблицю основних положень:

- Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» № 2658-Ш від 12 липня 2001 року;

- Національних Стандартів оцінки №1, 2,3,4.

3. Створення посадової інструкції оцінювача-оператора, використовуючи мережу Internet та можливості текстового редактора.

Перевірка звіту

1. Пазинич В. І. Оцінка об’єктів нерухомості: навч. посіб [для студ.вищ.навч.закл.] / В. І. Пазинич, Л. А. Свистун. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 434 с.

 

2. Гаєвський О. Ю. інформатика,навчальний посібник. С. 211-235.

с/р

 3

4. Використання засобів текстового та табличного редакторів для складання схеми законодавчої та нормативно-правової бази оціночної діяльності

Перевірка звіту

5

5

6

Організація роботи за допомогою редакторів Word та Excel

Складний процент

1. Табличний редактор Microsoft Excel.

2. Сутність вартості грошей у часі. Характеристика функцій складного процента та сфера їх застосування.

3. Побудова графічних схем часової оцінки грошових потоків.

Перевірка звіту

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. C. 146-153.

с/р

3

1. Можливості табличного редактора Microsoft Excel.

2. Визначення взаємозв’язку між вартістю грошей в теперішньому і майбутньому часі.

3. Призначення об’єкта Microsoft Еquation з табличного редактора Word.

Перевірка звіту

6

с/р

9

Робота з пакетом програм Microsoft Office.

Майбутня, теперішня вартість грошових потоків

1. Застосування можливостей табличного процесора по створенню діаграм та графіків.

2. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel для визначення майбутньої, теперішньої вартості грошової одиниці, ануїтету.

3. Вирішення задач у вигляді графіків з використанням функцій накопичення, дисконтування.

Перевірка звіту

1. Недвижимость личного пользования/ Я. И. Маркус, О. И. Охтень – К.: 1998.

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 198-203.

2. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

4. Складання таблиці прямих функцій складного процента та їх зворотних величин.

5. Діаграма росту основної суми за складним процентом.

Перевірка звіту

7

6

6

Організація роботи за допомогою редактора Excel. Фактор фонду відшкодування.

Внесок на амортизацію грошової одиниці.

1. Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичного внеску у фонд накопичення (фактору фонду відшкодування).

Застосування редакторів Microsoft Word та Excel при використанні функції періодичний внесок на погашення кредиту (внесок на амортизацію грошової одиниці).

Перевірка звіту

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С.207-213.

с/р

3

2. Відносні та абсолютна адресація в ЕТ Excel

Перевірка звіту

8

7

6

Витратний підхід до оцінки нерухомості

1. Загальна характеристика витратного підходу. Схема етапів реалізації витратного підходу.

2. Особливості застосування табличного редактора Excel при визначенні фізичного зносу конструктивних елементів об’єкта.

Перевірка звіту

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є.Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

 

с/р

3

3. Схема методів витратного підходу.

4. Аналіз сфери застосування витратного підходу

Перевірка звіту

9

8

 6

Дохідний підхід до оцінки нерухомості

1. Загальна характеристика дохідного підходу.

2. Схема етапів реалізації дохідного підходу.

3. Особливості застосування табличного редактора Excel при розрахунку ставки дисконтування.

Перевірка звіту

Калінеску Т. В. Оцінювання майна: навч. посіб. / Т. В. Калінеску, Ю. А. Романовська, О. Д. Кирилов - К.: Центр учбової літератури, 2012.- с

2. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 199-203.

с/р

3

4. Встановлення зв’язків між таблицями в СУБД Access.

5. Фільтрація даних.

Перевірка звіту

10

9

6

Використання СУБД ACCESS для створення звітних документів

1. Призначення СУБД ACCESS. Створення бази даних в режимі Конструктора при роботі з програмою ACCESS.

2. В режимі Конструктора побудувати таблицю «Нерухомість».

3. Заповнення БД «Нерухомість» даними з періодичних видань «Всім», «Є».

Перевірка звіту

1. Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 208-217.

1. Воротіна Л. І. Оцінка майна в Україні. Том 1. Нерухоме майно: [монографія]: / Л. І. Воротіна, В. Є. Воротін, В. Г. Лісняк, В. М. Поліщук. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004

с/р

3

 

4. Схема методів дохідного підходу та коефіцієнта капіталізації.

5. Аналіз сфери застосування дохідного підходу.

Перевірка звіту

11

10

9

Використання СУБД ACCESS для аналізу ринку нерухомості

1. Призначення та типи запитів.

2. Створення запитів на вибірку.

3. Сортування даних.

Перевірка звіту

Шестопалов Є. А. Інформатика, базовий курс. С. 142-153.

Шестопалов Є. А.

с/р

4. Призначення звітів.

5. Процес створенні звітів.

Перевірка звіту

12

11

3

 

1. Оформлення щоденника.

2. Підготовка до екзамену.

 

 

 

 

6

 

Екзамен

 

 

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!