Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5224 Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки з курсу Страхування

Завдання для індивідуальної роботи та методичні вказівки з курсу Страхування

« Назад

Зміст індивідуальної роботи студента з дисципліни «Страхування» полягає в проведенні досліджень на основі самостійно зібраної та опрацьованої інформації та підготовці тез доповідей і представлення результатів досліджень, які будуть заслухані в аудиторії під час проведення індивідуальних занять.

Аналіз портфеля страхових послуг страхової компанії.

Студент самостійно обирає страхову компанію і здійснює аналіз послуг, які вона надає в сфері страхування. Завдання здійснюється у 3 етапи:

І етап – самостійна пошукова робота (як аудиторна так і позааудиторна). Студент досліджує вітчизняний ринок страхування та обирає одного страховика. Використовуючи інформаційно-пошукові ресурси Інтернету, інформацію про страхування, що міститься у спеціалізованих виданнях чи особисте звернення  студента до обраного страховика,  досліджується весь комплекс страхових послуг, які пропонує дана страхова компанія.

ІІ етап – студент опрацьовує зібрану інформацію, відповідно до наступного переліку питань:

1) Загальна інформація про страховика (істотні власники, історія роботи на ринку України, обсяг власного капіталу, фінансові результати діяльності тощо)

2) Які послуги надає ця установа? Чи належить вона до ряду універсальних?

3) Які особливості цільової сегментації клієнтського попиту на ринку фінансових послуг?

4) Чи існує в установі служба маркетингу і наскільки на вашу думку ефективна її робота? (самостійно перевірити якість роботи служби).

5) Які страхові продукти даної установи на вашу думку найбільш вдало розроблені і найкраще можуть задовольнити потреби споживача? Навести реальні приклади підтверджені інформаційними матеріалами.

6) Наведіть приклади застосування фінансовими установами не зовсім вдалих, на ваш погляд, підходів щодо створення та просування власних фінансових продуктів.

7) Який рівень довіри серед населення існує до даної страхової компанії (проаналізувати історію страхового відшкодування, наявність спорів в судовому порядку між даним страховиком та страхувальником)?

8) Які друковані продукти містять інформацію корисну для споживачів страхових послуг? Як вони поширюються? На скільки на вашу думку вони інформативні? 

Представити зібрані матеріали під час презентації

9) Зробіть висновки щодо повноти розкриття інформації про страхові послуги у цих інформаційних матеріалах.

10) Які салогани використовує страхова компанія для позиціонування свого бізнесу чи послуги?

11) Чи використовує страховик нові технології при  формуванні ряду послуг? Які саме нововведення були здійсненні останнім часом?

12) Чи присутня певна непропорційність щодо розвитку різних сегментів страхових послуг в даній установі? Чим, на вашу думку, це спричинено?

13) Зробіть свій прогноз та рекомендації щодо подальшого розвитку послуг у даній страховій компанії та спрогнозуйте її подальше місце на вітчизняному ринку страхування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!