Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 5172 Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення форм редагування даних за допомогою майстра

Методичні вказівки з курсу Бази даних на тему Створення форм редагування даних за допомогою майстра

« Назад

Замовити лабораторну роботу до теми можна тут!

Теоретичні відомості

1. Створення простих форм за допомогою майстра

Для перегляду, редагування та пошуку даних з БД можна використовувати екранні форми редагування даних. Найпростіше такі форми можна створити з допомогою майстра побудови екранних форм (рис. 1.1).

М5172, Рис. 1.1 - Розділ «Форми» бази даних Access

Рис. 1.1 - Розділ «Форми» бази даних Access

Форма - об’єкт бази даних MS Access, в якому розробник розміщує елементи керування, які приймають дії користувачів або служать для вводу, відображення та редагування даних.

При виборі режиму створення форми за допомогою майстра система пропонує спочатку вибрати таблицю (рис.1.2), для якої буде створена форма. Для вибраної таблиці потрібно вказати поля (кнопки М5172, 1, Кнопки), з яких будуть виводитись дані на екранну форму.

В цьому режимі можна вибрати дані з декількох таблиць, але створення простих форм почнемо з вибору даних з однієї таблиці.

М5172, Рис. 1.2 - Вибір полів таблиці для створення форми редагування даних

Рис. 1.2 - Вибір полів таблиці для створення форми редагування даних

Наступний крок – вибір зовнішнього вигляду форми (рис. 1.3). Для роботи з однією таблицею можна використовувати наступні типи: в стовпчик, стрічка, таблиця, вирівняний.

М5172, Рис. 1.3 - Вибір зовнішнього виду форми редагування даних

Рис. 1.3 - Вибір зовнішнього виду форми редагування даних

Наступний крок – вибір стилю відображення даних (рис. 1.4).

М5172, Рис. 1.4 - Вибір стилю відображення даних

Рис. 1.4 - Вибір стилю відображення даних

На останньому кроці майстер створює форму на базі вибраних властивостей. На цьому кроці потрібно вказати назву форми та визначитись із подальшими діями над формою. Створену форму можна відразу після створення або запустити на виконання, або відкрити у вікні конструктора форм, який буде розглянуто у наступних лабораторних роботах.

М5172, Рис. 1.5 - Завершення створення форми редагування даних за допомогою майстра

Рис. 1.5 - Завершення створення форми редагування даних за допомогою майстра

На рис.1.6 – 1.9 наведені приклади 4-х вищевказаних видів (стовпчик, стрічка, таблиця, вирівняний) створених форм на базі однієї таблиці.

М5172, Рис. 1.6 - Вид форми «Вирівняний»

Рис. 1.6 - Вид форми «Вирівняний»

М5172, Рис. 1.7 - Вид форми «В один стовпчик»

Рис. 1.7 - Вид форми «В один стовпчик»

М5172, Рис. 1.8 - Вид форми «Стрічка»

Рис. 1.8 - Вид форми «Стрічка»

М5172, Рис. 1.9 - Вид форми «Табличний»

Рис. 1.9 - Вид форми «Табличний»

Для створення форми типу «Зведена таблиця» потрібно спочатку вибрати, які поля будуть у вигляді стовпчиків, які у вигляді рядків, а які у центрі (рис. 1.10а). Так наприклад, якщо вибрати таблицю Навчальна_картка, до якої входять наступні поля: № залікової книжки студента, код предмету, Оцінка, можна отримати таблицю, подібну до книги сесії (рис. 1.10б)

М5172, Рис. 1.10а - Режим формування зведеної таблиці

Рис. 1.10а - Режим формування зведеної таблиці

М5172, Рис. 1.10б - Зведена таблиця

Рис. 1.10б - Зведена таблиця

Аналогічно можна створити форму типу «Зведена діаграма» в якій можна задавши прізвище та рейтинг студента з таблиці Студент, Отримати діаграму успішності студентів (рис. 1.11).

М5172, Рис. 1.11 - Форма типу «Зведена діаграма»

Рис. 1.11 - Форма типу «Зведена діаграма»

2. Робота з формами редагування даних у режимі користувача

Любу із створених форм можна запустити на виконання за допомогою опції меню конструктора БД «Відкрити», або подвійного кліку мишкою на вибраній формі.

На кожній із створених форм автоматично створюється панель навігації по таблиці (рис. 2.1) за допомогою якої можна переміщатись по записам таблиці та створювати новий запис.

М5172, Рис. 2.1 - Панель навігації по записам таблиці

Рис. 2.1 - Панель навігації по записам таблиці

Наприклад можна перейти на запис № 2, якщо вписати 2 у поле з номером поточного запису.

Разом із формою на екрані автоматично відкривається панель керування даними (рис. 2.2) за допомогою якої можна переглядати дані у вказаному порядку, проводити пошук, редагування та видалення даних, роздруковувати поточні дані та ін.

М5172, Рис. 2.2 - Панель інструментів для роботи з даними

Рис. 2.2 - Панель інструментів для роботи з даними

Таблиця 2.1

Короткий опис деяких функцій панелі інструментів

М5172, Таблиця 2.1 - Короткий опис деяких функцій панелі інструментів

Так наприклад, для того щоб знайти записи за певним пошуковим критерієм, потрібно скористатися кнопкою М5172, 2, Кнопка Пошук. На екрані з’явиться вікно у якому можна зформувати умову пошуку даних (рис. 2.3). Для формування умови пошуку потрібно вказати інформацію, яку потрібно знайти, поле, в якому потрібно шукати вказану інформацію, вибрати критерій співпадання інформації: дані співпадають повністю, дані в полі починаються із вказаної інформації, в поле містить в собі вказану інформацію в любій частині даних (на початку, в кінці, в середині).

Тут також можна вказати область перегляду даних: переглядати всі записи, шукати в записах, які знаходяться вище поточного запису чи нижче поточного запису. А також вказується чи враховувати регістр та формат при пошуку даних. Під час пошуку можна також проводити заміну інформації на іншу – автоматичне редагування даних у вказаному полі.

М5172, Рис. 2.3 - Вікно визначення параметрів пошуку даних

Рис. 2.3 - Вікно визначення параметрів пошуку даних

Якщо вказана інформація є в таблиці, система перейде до потрібного запиту та зробить його доступним для роботи у формі, або в іншому вибраному режимі перегляду даних.

Режим фільтрації даних дозволяє зробити доступними для роботи тільки записи, які задовольняють умову фільтрації. Для того щоб задати умову фільтрації даних можна вибрати кнопку М5172, 3, Кнопка Фільтр. У вікні формування умови фільтрації вказується поле та значення поля, які потрібно знайти за допомогою фільтра. За допомогою закладок «OR» (або, или) можна вказати декілька умов по одному або декільком полям (рис. 2.4). Кнопка М5172, 4, Кнопка Активації фільтру активізує заданий фільтр. Після активізації фільтра на формі будуть доступні для роботи тільки ті записи, які задовольняють умову фільтрації. Інші записи не будь висвічуватись. Для того, щоб зняти фільтр, потрібно знову натиснути М5172, 4, Кнопка Активації фільтру, але при цьому не вказувати ніякої умови.

Фільтрація доступна як при роботі з формами, так і при роботі у режимі таблиці та ін. режимах.

М5172, Рис. 2.4 - Формування умови фільтрації даних

Рис. 2.4 - Формування умови фільтрації даних

Дані з таблиці можна також роздрукувати (всі, або тільки відфільтровані, або знайдені). Для того, щоб побачити в якому вигляді буде проводитись друк даних, використовують кнопку М5172, 5, Кнопка Друк (рис. 2.5).

М5172, Рис. 2.5 - Приклад попереднього перегляду даних перед друком

Рис. 2.5 - Приклад попереднього перегляду даних перед друком

3. Створення форм для роботи з декількома таблицями за допомогою майстра

За допомогою майстра створення форм можна також працювати одночасно з даними із декількох таблиць. Для цього на першому кроці роботи майстра під час вибору таблиць і полів потрібно спочатку вибрати поля з однієї (батьківської) таблиці (рис.3.1 а), а потім вибрати поля з дочірньої таблиці (рис.3.1.б).

М5172, Рис. 3.1а - Вибір полів батьківської таблиці

Рис. 3.1а - Вибір полів батьківської таблиці

М5172, Рис. 3.1б - Вибір полів дочірньої таблиці

Рис. 3.1б - Вибір полів дочірньої таблиці

У якості батьківської таблиці краще вибирати ту, у якої зв'язок з дочірньою можна встановити за допомогою первинного (альтернативного) ключа.

Наступний крок – вибір виду форми: підпорядкована (рис. 3.2 а), де виводяться дані з двох таблиць одночасно, та зв’язана форма (рис. 3.2 б), де дані з дочірньої таблиці будуть виводитись на додатковій формі.

М5172, Рис. 3.2а - Підпорядкована форма

Рис. 3.2а - Підпорядкована форма

М5172, Рис. 3.2б - Зв’язана форма

Рис. 3.2б - Зв’язана форма

Наступні кроки: вибір зовнішнього виду форми (рис. 3.3), вибір стилю виводу даних (рис. 3.4) та завершення формування форми (рис. 3.5) аналогічні описаним у розділі 1 цієї лабораторної роботи.

М5172, Рис. 3.3 - Вибір зовнішнього виду форми

Рис. 3.3 - Вибір зовнішнього виду форми

М5172, Рис. 3.4 - Вибір стилю виводу даних

Рис. 3.4 - Вибір стилю виводу даних

М5172, Рис. 3.5 - Завершення формування форми

Рис. 3.5 - Завершення формування форми

Приклад підпорядкованої форми наведено на рис. 3.6. Така форма виводить один рядок з таблиці Факультет та список студентів, які навчаються на даному факультеті. Для кожної таблиці створена своя панель навігації по записам, причому по таблиці факультет ми можемо рухатись по всім записам, а по таблиці студент тільки по вибраним даним для поточного факультету.

М5172, Рис. 3.6 - Форма «Факультет-Студенти»

Рис. 3.6 - Форма «Факультет-Студенти»

Приклад зв’язаної форми наведено на рис. 3.7. В цьому випадку відразу відкривається таблиця факультет, а доступ до студентів цього факультету можливий при активізації форми Студент. Цю форму можна викликати за допомогою кнопки «Студент», розміщеної на формі Факультет. Дані на формі Студент також автоматично відфільтровані по активному факультету.

М5172, Рис. 3.7 - Зв’язані форми «Факультет1» та «Студент»

Рис. 3.7 - Зв’язані форми «Факультет1» та «Студент»

Зведені форми будуть виглядати більш зрозуміло для користувача, якщо їх створити з використанням зв’язаних таблиць. Так якщо у нас є таблиці Студент, Довідник предметів та Навчальна картка студент, які зв’язані між собою на Схемі даних Access (рис. 3.8), можна використати ці таблиці для побудови зведеної форми. Але тут у якості батьківської таблиці бажано вибрати Навчальну картку та вказати тип форми – одиночна (рис. 3.9).

М5172, Рис. 3.8 - Фрагмент схеми даних БД Деканат

Рис. 3.8 - Фрагмент схеми даних БД Деканат

М5172, Рис. 3.9 - Вибір батьківської таблиці для зведеної форми

Рис. 3.9 - Вибір батьківської таблиці для зведеної форми

При виборі полів та стовпчиків форми доцільно вибрати не код_предмету, а Назву_предмету, не Номер_заліковки, а Прізвище студента, у такому випадку форма набуде наступного виду: рис. 3.10

М5172, Рис. 3.10 - Приклад зведеної форми на базі декількох таблиць

Рис. 3.10 - Приклад зведеної форми на базі декількох таблиць

4. Робота з елементами відображення та редагування даних за допомогою майстра

Повернемося до розгляду форм, створених у першому розділі даної лабораторної роботи (рис. 1.5-1.8). Під час роботи з цими формами можна відзначити, що форми, створені на базі таблиць-довідників (таких як: Довідник факультетів, Довідник спеціальностей, Довідник груп) досить прості та зручні у використанні, а форма «Особова картка студента» (рис. 1.6.) не зручна у використанні, тому що користувачу потрібно знати всі коди факультетів та спеціальностей та їх розшифровки. Роботу користувача з такою формою можна полегшити, якщо створити додаткові елементи для відображення допоміжної інформації про факультети та спеціальності.

Розглянемо цю форму у режимі конструктора (рис. 4.1). Форма у вікні конструктора має три секції даних:

- заголовок форми;

- область даних;

- примітки (нижній колонтитул) форми.

Кожну з цих секцій можна розширити або звузити за допомогою мишки або за допомогою визначення параметрів у вікні «Властивості форми». Для кожної з цих секцій можна визначити свій колір, та на кожній з них можна розмістити елементи керування та відображення даними, такі як підпис, поле, перемикачі, список, кнопка, малюнок та ін.

М5172, Рис. 4.1 - Вікна конструктор форм та властивості об’єктів

Рис. 4.1 - Вікна конструктор форм та властивості об’єктів

Майстер побудови форм вже створив на формі такі елементи, як підпис та поле. Створені об’єкти (елементи та форма), мають свої визначені властивості. Переглянути та змінити ці властивості можна у спеціальному вікні «Властивості об’єкта» або програмним шляхом. Активізувати вікно властивостей об’єкта можна за допомогою кнопки М5172, 6, Кнопка Активація. Інформація в цьому вікні змінюється в залежності від вибраного об’єкта. Об’єкт для роботи можна вибрати активізувавши його на формі за допомогою миші, або за допомогою випадаючого списку у вікні властивостей об’єкту М5172, 7, Об’єкт для роботи.

У вікні властивостей об’єкта інформація розбита на окремі групи. Кожна група властивостей розміщена на окремій закладці:

Макет

містить властивості об’єкта, які відповідають за вигляд об’єкта на формі (формат, колір, шрифт та ін.)

Дані

містить властивості, які визначають джерело даних (ControlSource), фільтри на дані, умови на дані, дозвіл на редагування/ тільки перегляд даних та ін.

Інші

містить додаткові відомості, випливаючі підказки та ін.

Події

дозволяє визначити, яка реакція системи повинна бути на певну подію, яка відбувається з даним об’єктом (запрограмувати подію), наприклад реакція на клік миші, подвійний клік миші, внесення змін та ін.

Всі

включає в себе всі властивості об’єктів, які є на попередніх закладках

Додаткові елементи на формі можна створити вибравши їх на панелі інструментів (рис. 4.2) та задати для створеного об’єкту необхідні властивості. Якщо панель інструментів на екрані відсутня її можна викликати за допомогою кнопки «Панель елементів» М5172, 8, Кнопка Панель елементів.

М5172, Рис. 4.2 - Панель інструментів форми

Рис. 4.2 - Панель інструментів форми

Кожен з цих об’єктів можна створити за допомогою майстра побудови об’єкта. Наприклад для більш зручної роботи з формою «Особова картка студента» доцільно було б створити випадаючий список, який допоможе користувачу визначити необхідний код факультету за його назвою. Потрібна інформація зберігається в таблиці Довідник факультетів.

Створити такий об’єкт можна, наприклад, вибравши кнопку М5172, 9, Кнопка Поле зі списком (поле зі списком / випадаючий список) на панелі інструментів та клікнути мишкою на формі. В результаті на екрані з’явиться вікно майстра побудови цього об’єкта (рис. 4.3). На першому кроці потрібно визначитись звідки будуть вибиратись дані в список. Так як потрібна нам інформація знаходиться в таблиці, вибираємо опцію «таблиця або запит».

М5172, Рис. 4.3 - Вибір типу джерела даних для формування списку

Рис. 4.3 - Вибір типу джерела даних для формування списку

Наступний крок – вибір таблиці, з якої будуть відбиратись дані (рис. 4.4).

М5172, Рис. 4.4 - Вибір джерела даних

Рис. 4.4 - Вибір джерела даних

Третій крок – вибір списку полів, дані з яких будуть відображені у списку (рис.4.5). Наприклад вибираємо код та назву факультету.

М5172, Рис. 4.5 - Вибір полів для відображення

Рис. 4.5 - Вибір полів для відображення

Для більш зручного перегляду та пошуку потрібної інформації дані можна вивести у впорядкованому вигляді. Для цього потрібно вказати поле, по якому потрібно провести впорядкування даних та порядок впорядкування: за зростанням чи за спаданням. При необхідності можна вказати не одне, а декілька полів і для кожного з них визначити свій порядок впорядкування даних (рис. 4.6).

М5172, Рис. 4.6 - Визначення бажаного порядку сортування даних

Рис. 4.6 - Визначення бажаного порядку сортування даних

Далі корегується, за допомогою мишки, ширина видимої частини полів (рис. 4.7).

М5172, Рис. 4.7 - Коригування ширини поля зі списком

Рис. 4.7 - Коригування ширини поля зі списком

Якщо потрібно запам’ятати дані які вибрав користувач, це також потрібно відмітити. У нашому випадку потрібно вказати, що вибране за назвою значення код_факультету потрібно записати у таблицю студент.код_факультету (рис. 4.8).

М5172, Рис. 4.8 - Визначення реакції системи на вибір користувача

Рис. 4.8 - Визначення реакції системи на вибір користувача

Останній крок дозволяє відкоригувати назву (підпис) створеного списку даних (рис. 4.9).

М5172, Рис. 4.9 - Визначення назви списку

Рис. 4.9 - Визначення назви списку

Аналогічно можна створити випадаючий список для підказки назв спеціальносте на базі таблиці «Довідник спеціальностей». За допомогою об’єкта «підпис» можна створити заголовок форми «Особова картка студента». Для більш зручного перегляду даних перемістити та відкоригувати властивості інших об’єктів. Після чого ми можемо отримати наприклад форму зображену на рис. 4.10.

М5172, Рис. 4.10 - Робота Форми «Особова картка студента»

Рис. 4.10 - Робота Форми «Особова картка студента»

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!