Роздрукувати сторінку

Великоанадольский лісовий коледж, ВАЛК

« Назад

16.05.2015 02:16

Великоанадольський лісовий коледж надає своїм студентам можливість отримати кваліфіковану освіту в галузі лісового господарства.

головний корпус ВЛК

Адреса навчального закладу: Донецька обл., Волновахський р-н, смт. Комсомольский, вул. Алімова, 5.

Великоанадольський лісовий коледж - державний вищий навчальний заклад I рівня акредитації - підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" зі спеціальності:

- 5.09010301 "Лісове господарство";

- 5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство";

- 5.10010203 "Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу".

Має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

Великоанадольський лісовий коледж проводить підготовку молодших спеціалістів за такими напрямками:

- Сільське господарство і лісництво;

- Техніка та енергетика аграрного виробництва.

Основними цілями і завданнями освітнього процесу коледжу є задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, фізичному і моральному розвитку; формування у студентів громадянської позиції та працьовитості, розвиток відповідальності, самостійності, духовно-моральної і творчої особистості; задоволення потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях і робітничих кадрах.

Напрямки методичної роботи Великоанадольського лісового коледжу, ВАЛК є:

- Підвищення професійної кваліфікації та методичної майстерності викладачів;

- Інформування педагогічних працівників про досягнення педагогіки і методики;

- Надання методичної допомоги в якісному здійсненні освітньої діяльності, у створенні навчально-методичних матеріалів, у складанні навчальної та плануючої документації;

- Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду науково-методичної, навчально-методичної роботи викладачів, через методичні семінари, «Школу молодого викладача», методичні виставки, презентації та ін.;

- Накопичення та систематизація нормативної, навчально-програмної та методичної документації, науково-методичної літератури, кращих методичних розробок.

Для студентів, що навчаються у Великоанадольському лісовому коледжі, ВАЛК надається упорядкований гуртожиток. Студентський гуртожиток розташований поблизу від навчального корпусу коледжу та студентської їдальні. Являє собою 4-х поверховий цегляний будинок на 301 місце, де є 2-х, 3-х і 4-х містні кімнати.

На весь період навчання студентам, які проживають у гуртожитку, надається тимчасова реєстрація за місцем перебування. Оплата за гуртожиток проводиться один раз на півроку через касу коледжу в розмірі 320 грн. на одну людину. Діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків оплату за проживання та додаткові послуги не виробляють.

Студенти, які проживають у гуртожитку, знаходяться під цілодобовим контролем. Діє пропускний режим: гуртожиток відкрито для проживаючих з 7 ранку до 22 годин. У всіх приміщеннях встановлена автоматична пожежна сигналізація і камери відеоспостереження.

У гуртожитку створені всі умови для комфортного проживання наших студентів. Студенти проживають у затишних кімнатах, розрахованих на 2-3 людини.

Великоанадольський лісовий коледж, ВАЛК має гарну навчально-матеріальною базою: триповерховий навчальний корпус, два упорядкованих п'ятиповерхових гуртожитки, бібліотека з читальним залом, актовий зал; спортивний комплекс, їдальня, дендросад (площа - 98 000 м2), розплідник (площа - 74 000 м2), навчальний лісництво (площа - 2028 0000 м2), навчальні полігони для проведення навчальних практик, екологічна стежка, ремізно ділянку, 3 комп'ютерні класи, оснащених локальною мережею і виходом в інтернет, навчальний майданчик для навчання практичному водінню автомобіля і трактора, столярна та слюсарно-механічна майстерні, пилорама, лабораторії.

В даний час в коледжі працює згуртований колектив з 27 викладачів, серед яких - 1 заслужений лісівник Росії, 2 - заслужених вчителя Російської Федерації, 11 викладачів з вищою кваліфікаційною категорією.

Для підвищення конкурентоспроможності випускників педагогічний колектив активно працює над реформуванням навчального процесу.

У навчальному плані і робочих програмах відображені нові напрямки ведення лісового господарства, що стосуються лісової політики і державної системи управління лісами.

З метою організації дозвілля життя студентів у коледжі проводяться різні заходи. Серед молоді ведеться пропаганда здорового способу життя, проводяться тематичні вечори, дискотеки, працюють предметні гуртки, спортивні секції та гуртки художньої самодіяльності.

Бібліотека Великоанадольського лісового коледжу, ВАЛК є за своїм статусом навчальної. Загальний фонд бібліотеки - це близько 25 тисяч примірників книг і журналів.

Основними напрямками діяльності бібліотеки є:

- Сприяння педагогічному колективу у розвитку та вихованні студентів;

- Забезпечення навчального та виховного процесу всіма формами і методами бібліотечної та інформаційно-бібліографічного обслуговування;

- Виховання культури читання, бережливого ставлення до друкованих видань.

Володіючи славною історією і багатою фондом навчальної, навчально-методичної, наукової, довідкової, науково-популярної та художньої літератури, бібліотека коледжу забезпечує навчальний і виховний процес всіма формами і методами інформаційного, бібліографічного та бібліотечного обслуговування.

Наявність в читальному залі чотирьох комп'ютерів з виходом до ресурсів Internet дозволяє ще більше розширити можливості з інформаційного пошуку.

Щорічно в бібліотеці проводяться огляди книжкових новинок, книжково-ілюстративні виставки з актуальних тем, читацькі конференції, літературні вечори.

емблема ВЛК

Отже, Великоанадольський лісовий коледж, ВАЛК – сучасний заклад освіти для підготовки фахівців в галузі лісового господарства.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!