Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ 17. Артемівський індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, АІТ ДонНТУ

Артемівський індустріальний технікум Донецького національного технічного університету, АІТ ДонНТУ

« Назад

01.05.2015 15:28

Бібліотека АІТ є одним із структурних підрозділів Артемівського індустріального технікуму. Вона забезпечує наявність навчальної, наукової, довідкової літературою, періодичними виданнями та інформаційними матеріалами виховно-освітній процес, а також є центром поширення знань, духовного та інтелектуального спілкування.

головний вхід артемівський індустріальний технікум

Адрес ВНЗ: Україна, Донецька обл., м. Артемівськ, вул. Чайковського, 63.

Перелік спеціальностей Артемівського індустріального технікуму:

- Економіка підприємства;

- Фінанси і кредит;

- Організація виробництва;

- Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств;

- Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд;

- Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів.

Бібліотека - «будинок» для самостійної роботи студентів.

Для цього створені всі умови: 2 абонементи, 2 читальні зали на 85 посадочних місць, компактно розташовані в двох корпусах технікуму.

Книжковий фонд бібліотеки АІТ універсальний за змістом і включає близько 40 тис. Примірників різних видів документів з усіх галузей знань і повністю відповідає профілю технікуму.

В даний час Артемівський індустріальний технікум здійснює навчання студентів за денною та заочною формами навчання і приймає абітурієнтів на базі 11 класів за сімома спеціальностями.

Заняття проводять висококваліфіковані викладачі, що мають досвід роботи на виробництві.

У Артемівський індустріальний технікум є 8 навчальних кабінетів: лабораторія з випробування матеріалів і технологія конструкційних матеріалів; лабораторія металорізальних верстатів і різального інструменту; слюсарно-механічна майстерня.

Особливу увагу в Артемівський індустріальний технікум приділяється розвитку органів студентського самоврядування (студрада, первинна профспілкова організація студентів технікуму). Виділяються основні критерії діяльності студентського самоврядування в технікумі: включеність студентів організацію навчально-виховної діяльності та управління нею; вміння студентів організовувати діяльність колективну, усвідомлення відповідальності за досягнення спільних цілей; вміння аналізувати і визначати програму на перспективу.

Викладачі також беруть активну участь у міському огляді художньої самодіяльності, організовані вокальний ансамбль викладачів та ансамбль народного танцю.

В цілому в Артемівський індустріальний технікум склалася певна система у виховній роботі, яка є невід'ємною частиною виконання середньої професійної освіти свого призначення - задоволення освітніх потреб особистості, підготовки конкурентно-здатних фахівців середньої ланки для галузі економіки, індустрії та соціальної сфери сучасної України.

Відвідування навчальних занять обов'язкове. Студенти, які пропустили навчальні заняття через хворобу, надають завідувачу денним відділенням медичну довідку. Якщо студенту в силу сімейних та інших обставин різного роду необхідно відсутнім на навчальних заняттях, він заздалегідь письмово звертається до завідуючого денним відділенням з проханням надати йому необхідну кількість навчальних днів і обґрунтовує своє прохання додатком відповідних документів або аргументує її в письмовому вигляді. Пропуски навчальних занять без поважних причин не допускаються.

Щорічно на початку навчального року студенти навчальної групи обирають старосту. Староста групи представляє свою групу і висловлює думку студентів групи на зборах, нарадах і перед навчальною частиною. Староста здійснює зв'язок між завідувачем денним відділенням і студентською групою, веде журнал відвідуваності навчальних занять студентами, контактує із завідувачем денним відділенням з питань розкладу та змін у розкладі навчальних занять.

Атестація студентів проводиться два рази на навчальному році - після закінчення кожного семестру: наприкінці грудня і в кінці червня. Заліки повинні бути отримані студентом до початку екзаменаційної сесії. Студент має право здавати залік або іспит три рази в рамках сесії або додаткової сесії. Втретє навчальною частиною призначається комісія, яка і оцінює фактичний рівень компетенції студента з даної дисципліни. Якщо студент не вкладається в часові рамки сесії, не ліквідує заборгованості до початку наступного семестру, він не може бути допущений до продовження навчання і відраховується за академічну неуспішність. Студентам, які мають академічну неуспішність по хвороби, терміни сесії можуть бути продовжені спеціальним розпорядженням по технікуму.

На початку навчального року староста студентської групи збирає відомості у студентів для отримання пільгового проїзного квитка, дійсного для проїзду в транспорті.

Студентський гуртожиток АІТ призначається для проживання студентів очного і заочного відділення, слухачів підготовчих відділень і додаткової професійної освіти на період навчання. Технікум має право прийняти рішення про проживання в гуртожитку студентів, які постійно проживають у місті (з якихось сімейним обставинами). У гуртожитку повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійних занять і відпочинку.

Гуртожиток - це один із структурних підрозділів технікуму та утримується за рахунок бюджетних коштів, що виділяються технікуму, плати за користування гуртожитком та інших позабюджетних коштів, що надходять від господарської та підприємницької діяльності технікуму.

При повному забезпеченні всіх нужденних студентів місцями в гуртожитку по встановленим санітарним нормам, частина гуртожитку за рішенням адміністрації та профкому може переобладнуватися під навчальні кабінети, гуртожитки для викладачів і співробітників, або здаватися в оренду іншим організаціям.

студенти АІТ

У гуртожитку є кімната відпочинку, медпункт, побутові приміщення (кухня, душові, умивальні кімнати, туалети і ін.).

Загальне керівництво роботою в гуртожитку по зміцненню і розвитку матеріальної бази покладено на заступника директора з виховної роботи.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!