Роздрукувати сторінку

Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій, ДДТЕХТ

« Назад

10.05.2015 15:29

У Донецькому державному технікумі економіки і хімічних технологій широко застосовуються інноваційні форми і методи навчання. Викладачами технікуму активно впроваджуються в освітній процес нові інформаційні технології, особистісно-орієнтовані технології, метод проектів, модульно-рейтингові та ігрові технології, моделювання професійної діяльності та ін.

головний корпус Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій

Адреса: вул. Щорса, 97, м. Донецьк.

Спеціальності Донецького державного технікуму економіки і хімічних технологій:

- Аналітичний контроль якості хімічних сполук: термін навчання — 2 року 10 місяців: форма навчання — денна та заочна;

- Економіка підприємства: термін навчання — 1 року 10 місяців: форма навчання — денна та заочна;

- Бухгалтерський облік: термін навчання — 1 року 10 місяців: форма навчання — денна та заочна;

- Організація виробництва (менеджмент);

- Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафтогазопереробної промисловості;

- Монтаж та обслуговування засобів та систем автоматизації технологічного виробництва.

Кваліфікація бухгалтерський облік

Основні види діяльності: ведення бухгалтерського обліку майна; нарахування і перерахування податків і зборів; облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, основних засобів; проведення ревізій господарсько-фінансової діяльності; розробка і здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання фінансових коштів.

Випускники працюють: бухгалтером, касиром, економістом, фінансистом.

Зміст роботи інформаційно-методичного центру спрямоване на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, підвищення рівня професійної майстерності педагогічних працівників, а також освоєння ними нових педагогічних технологій.

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив працює над темою: «Контрольно-оціночні засоби як інструмент перевірки сформованих компетенцій».

Одним з напрямків методичної роботи в Донецькому державному технікумі економіки і хімічних технологій є участь викладачів і студентів у науково-дослідних конференціях, олімпіадах.

Дослідницька робота ведеться в рамках циклових (предметних) методичних комісій за напрямками:

- соціально-гуманітарні питання;

- економіко-управлінські питання;

- використання інформаційних технологій в економіці, бізнесі та виробництві;

- правові аспекти сучасного бізнесу;

- проблеми екології, навколишнього середовища;

- Здорова країна - здорове харчування, здоровий спосіб життя.

головний корпус Торезький технікум

Крім того, в технікумі проводяться комп'ютерне тестування студентів нового набору з метою визначення рівня знань дисциплін шкільного курсу; поточне тестування з дисциплін; комп'ютерні уроки, розроблені викладачами коледжу з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, відео уроки, практичні та лабораторні роботи з використанням комп'ютера, сполученого з телевізором; заняття з використанням навчальних комп'ютерних програм і т.п. Широко використовуються програмні продукти навчального призначення: комп'ютерні презентації иллюстрационного характеру, електронні словники-довідники, навчальні посібники.

Основні напрямки розвитку Донецького державного технікуму економіки і хімічних технологій:

1. Мета розвитку

Місія технікуму - зберігати традиції і впроваджуючи інновації, коледж є гарантом якісної професійної освіти, що забезпечує можливість кар'єрного росту та гідного становища в суспільстві.

Стратегічна мета - забезпечення стійкого і поступального прогресу коледжу на основі наступності та нової стратегії, орієнтованої на інноваційний розвиток, задоволення сучасних освітніх та інтелектуальних потреб особистості, соціальних партнерів-роботодавців, суспільства.

2. Цілі, завдання та заходи з розвитку взаємодії з місцевими органами виконавчої влади

Цілі:

- Розробка і реалізація нових форм і видів освітньої діяльності, сучасних технологій навчання і професійного виховання, що сприяють досягненню нових компетенцій, що забезпечують сучасну якість освіти;

- Сертифікація системи менеджменту якості, що забезпечує легітимізацію освітніх послуг;

- Забезпечення безпеки життєдіяльності та функціонування коледжу.

Завдання:

- Розвиток і зміцнення міжрегіональних контактів у сфері інноваційної діяльності;

- Зміцнення іміджу коледжу на міжрегіональному рівні і розширення зв'язків з громадськістю.

Заходи:

- Активне включення в економічну, соціальну, політичну та культурне життя області, міста та району;

- Розвиток стратегічного партнерства і взаємодії з освітніми установами вищої професійної освіти та середньої професійної освіти міста та області;

- Розвиток ідеї полікультурної освіти в коледжі з урахуванням міграційних процесів в області.

емблема Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій

Отже, Донецький державний технікум економіки і хімічних технологій є навчальним закладом для підготовки висококваліфікованих працівників галузі хімічних технологій.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!