Роздрукувати сторінку

Донецьке художнє училище, ДХУ

« Назад

16.05.2015 02:35

Донецьке художнє училище надає своїм студентам сучасну художню освіту та можливість зайняти гідну позицію на ринку праці регіону та України в цілому.

головний корпус ДХУ

Адреса навчального закладу: вул. Ткаченко, 92, м. Донецьк.

Донецьке художнє училище було відкрито у 1978 році наказом Міністерства культури України №715 від 15 грудня 1977 р., з метою повного забезпечення художніх комбінатів Донецької області та республіки кадрами фахівців середньої кваліфікації за спеціальністю «Художнє оформлення».

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 4 червня 2009 року протокол № 78(наказ МОН України від 09.07.2009 р. №2673-Л), Донецьке художнє училище віднесене до вищих навчальних закладів освіти першого рівня акредитації та має право надавати освітні послуги, пов’язані з отриманням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з напряму 0202 “Мистецтво” за такими спеціальностями:

- 5.02020501 Образотворче мистецтво;

- 5.02020701 “Дизайн”.

Сьогодні в Донецькому художньому училищі, ДХУ здійснюється підготовка фахівців за наступними спеціалізаціями:

- Графічний дизайн;

- Дизайн середовища.

Основна професійна освітня програма середньої професійної освіти за спеціальністю 072501 «Дизайн (по галузях)» (далі - ОПОП), розроблена відповідно до федеральним державним освітнім стандартом середнього професійної освіти за спеціальністю 072501 «Дизайн (по галузях)» (далі - ФГОС СПО), являє собою систему навчально-методичних документів визначальну:

- Компетентнісно-кваліфікаційну характеристику випускника;

- Зміст і організацію освітнього процесу;

- Ресурсне забезпечення реалізації ОПОП;

- Державну (підсумкову) атестацію випускників.

Об'єктами професійної діяльності випускників є:

- Книжкова та газетно-журнальна графіка, реклама, плакат, упаковка, промислова та телевізійна графіка, системи візуальних комунікацій міського середовища, предметно просторова середовище, виставки, фестивалі, свята, видовищні заходи, зразки промислової продукції, предмети культурно-побутового призначення, декоративні форми;

- Дитячі школи мистецтв, дитячі художні школи, інші освітні установи додаткової освіти, загальноосвітні установи, установи СПО;

- Освітні програми, реалізовані в дитячих школах мистецтв, дитячих художніх школах, інших освітніх установах додаткової освіти, установах загальної освіти, установах СПО.

- Живопис.

Основна професійна освітня програма середньої професійної освіти за спеціальністю 071001 «Живопис (за видами)» (далі - ОПОП), розроблена відповідно до федеральним державним освітнім стандартом середньої професійної освіти за спеціальністю 071001 «Живопис (за видами)» (Далі - ФГОС СПО), являє собою систему навчально-методичних документів, визначальну:

- Компетентнісно-кваліфікаційну характеристику випускника;

- Зміст і організацію освітнього процесу;

- Ресурсне забезпечення реалізації ОПОП;

- Державну (підсумкову) атестацію випускників.

Об'єктами професійної діяльності випускників є:

- Твори станкового живопису;

- Твори театрально-декораційного живопису;

- Дитячі школи мистецтв, дитячі художні школи, інші установи додаткової освіти, загальноосвітні установи, установи СПО;

- Освітні програми, реалізовані в дитячих школах мистецтв, дитячих художніх школах, інших установах додаткової освіти, установах загальної освіти, установах СПО;

- Глядачі музеїв і виставкових залів;

- Заклади культури, освіти.

Випускник готується для професійної діяльності по створенню творів театрально-декораційного живопису, роботи в театрах, театральних і телевізійних студіях, інших творчих організаціях, що здійснюють процес художнього оформлення вистави, і в якості викладача в дитячих художніх школах, школах мистецтв, інших установах додаткової, загального і середньої професійної освіти.

Студенти вивчають образотворчу грамоту з малюнку, живопису, закони побудови театральної композиції, художнє оформлення вистави, перспективу, пластичну анатомію, етапи розвитку історії образотворчого та театрально-декораційного мистецтва, сценічного костюма і предметів побуту, історію театру, виробничі та технологічні процеси виконання сценічних робіт, кольорознавство, основи філософії, російську мову та літературу, іноземну мову та ін. Педагогічні основи викладання творчих дисциплін, навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Основу професійних компетенцій в області професійної діяльності студентів за спеціальністю закладають практики. У Технікумі забезпечується планування, організація та проведення навчальної та виробничої практики відповідно до вимог документів Міністерства освіти та науки, локальних актів Технікуму в області організації та проведення виробничої практики.

Практика організовується відповідно до чинних навчальними планами і включає наступні етапи:

- практику для отримання первинних професійних умінь і навичок (навчальну);

- практику за профілем спеціальності та спеціалізації;

- практику з вивчення пам'яток образотворчого мистецтва і архітектури в інших містах (музейну ознайомчу);

- практику переддипломну за фахом.

Базами проведення етапів навчальної та виробничої практики є в основному регіональні організації, профіль діяльності яких відповідає напрямкам підготовки учнів Технікуму за спеціальностями 071001 Живопис (за видами), 071003 Скульптура, 072501 Дизайн (по галузях) і 070 206 театрально-декораційне мистецтво. З даними підприємствами полягають довгострокові і короткострокові договори на проведення виробничої практики, досягаються відповідні угоди.

емблема ДХУ

Отже, Донецьке художнє училище, ДХУ – сучасний заклад художньої освіти.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!