Роздрукувати сторінку

Торезький гірничий технікум імені О. Ф. Засядька, ТГТ ім. О. Ф. Засядька

« Назад

У навчальних корпусах Торезького гірничого технікуму - 25 навчальних кабінетів, 16 лабораторій, 4 комп'ютерних класи, слюсарна майстерня, електромонтажна майстерня, слюсарно-механічна майстерня, навчальний полігон, тренажерний зал, спортивний зал.

корпус торезький технікум

Адреса: 86640, Донецька обл., м. Торез, вул. Шостакової, 50.

Торезький гірничий технікум здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

- 5.05030102 "Підземна розробка корисних копалин";

- 5.05030103 "Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання і автоматичних пристроїв";

- 5.04010602 "Прикладна екологія";

- 5.03050801 "Фінанси і кредит";

- 5.0701602 "Обслуговування і ремонт автомобілів та двигунів".

Бібліотека Торезького гірничого технікуму забезпечила викладачів і студентів доступом до електронно - бібліотечній системи. В системі представлені електронні видання по досліджуваним в технікумі дисциплінам.

Наші завдання:

- Надавати допомогу в навчальному процесі;

- Комплектувати фонд відповідно до профілю технікуму;

- Оперативно задовольняти інформаційні потреби;

- Виховувати інформаційну культуру користувачів.

Бібліотека є структурним підрозділом Торезького гірничого технікуму. Розпорядженні великим книжковим фондом з усіх галузей знань, більша частина якого становить навчальна література.

Напрямки роботи Торезького гірничого технікуму:

- Бібліотечно - бібліографічне обслуговування: індивідуальне, групове, виставкова діяльність;

- Інформаційно - бібліографічна діяльність: основи інформаційної культури; бібліографічне інформування; довідково - бібліографічне обслуговування.

Єдність цих напрямків допомагає здійснювати рекомендацію книги, спрямовану на духовний розвиток користувача, розкривати можливості бібліотеки, формувати інформаційну культуру.

Довідково - бібліографічний апарат - основна ланка пошуку інформації. Включає в себе:

- Фонд довідкових видань;

- Алфавітний, систематичний, електронний каталоги;

- Бібліографічні покажчики;

- Предметна картотека статей;

- Картотека журнальних статей;

- Картотека персоналій.

головний корпус Торезький технікум

Ці пошукові носії різнобічно розкривають фонд бібліотеки перед користувачами.

Дозволяють підвищити рівень інформаційної культури освітнього процесу, розширюють можливість пропаганди книги та читання, а також самостійної діяльності студентів.

Зміст і напрямки методичної роботи визначаються педагогічним колективом технікуму.

Організаційні форми і види методичної роботи педагогічні працівники обирають самостійно, керуючись при цьому наступними вимогами:

- Відповідність сучасному стану науки;

- Актуальність і практична доцільність;

- Творчий характер;

- Результативність.

Плани (до 1 вересня) і звіти (до 25 червня) методичної роботи розглядаються на засіданнях циклових комісій і навчально-методичної ради технікуму, узгоджуються з заступником директора з навчальної роботи і затверджуються директором технікуму.

За участь у методичній роботі з урахуванням її значущості для результатів освітньої діяльності технікуму передбачається матеріальне і моральне заохочення працівників.

Завдання методичної роботи Торезького гірничого технікуму є:

1) Дидактична підготовка:

- Підвищення професійної майстерності та ділової кваліфікації в галузі преподаваної навчальної дисципліни;

- Оволодіння сучасними методами навчання та освітніми технологіями;

- Розвиток умінь планування, організації, проведення аудиторного навчальної роботи зі студентами та організація їх самостійної роботи;

- Використання ефективних форм і засобів контролю та аналізу результатів освітньої діяльності.

2) Виховна підготовка:

- Вдосконалення знань і умінь з психолого-педагогічних питань;

-підвищення професійної кваліфікації в галузі технологій педагогічного впливу на особистість студентів;

- Вивчення та застосування принципів педагогіки співробітництва, розвитку студентського самоврядування.

3) Технічна підготовка:

- Підвищення кваліфікації в галузі вивчення та застосування нових видів обладнання, технічних засобів навчання;

- Використання в навчальному процесі сучасних джерел наукової інформації (комп'ютерних навчальних та контролюючих програм).

Організаційні форми методичної роботи

Загальні форми методичної роботи:

- Методичні семінари та практикуми;

- Педагогічні конференції, огляд методичної літератури;

- Тижня циклових комісій;

- Методичні виставки.

головний вхід торезький гірний техніку

Групові форми методичної роботи:

- Циклові комісії;

- Школа педагогічної майстерності;

- Школа початківця педагога;

- Навчально - методична рада;

- Групові консультації.

Отже, Торезький гірничий технікум, заклад освіти, що проводить підготовку висококваліфікованих фахівців та організовує їх дозвілля на базі свого матеріально-технічного забезпечення.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!