Роздрукувати сторінку

Горлівський технікум Донецького національного університету, ГТ ДонНУ

« Назад

10.05.2015 15:18

Горлівський технікум Донецького національного університету є сучасним навчальним закладом в гарною матеріально-технічною базою.

головний корпус Горлівського технікум

Адреса: вул. Гагаріна, 40, м. Горлівка, Донецька обл.

Спеціальності Горлівський технікум Донецького національного університету:

- Гірнича промисловість, розробка корисних копалин;

- Економіка, фінанси, підприємництво;

- Електротехніка, електромеханіка;

- Інформатика, обчислювальна техніка, IT-технології;

- Транспорт, машинобудування, логістика.

Діяльність студради Горлівський технікум Донецького національного університету.

Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, підвищується ініціатива кожного за результатами своєї праці.

Кожен учасник ради має рівні права з іншими учасниками, недотримання такого становища на моральному, фізичному або правовому рівні неприпустимо.

Кінцева мета роботи студентської ради як органу самоврядування полягає у створенні згуртованого, цілісного колективу на принципах демократії.

На 01.02.2010 р. Укомплектованість навчального закладу кадрами становить 142 людини і становить 100%. Із загальної кількості:

- Штатних викладачів - 54;

- Адміністративно-управлінського персоналу - 15;

- Службовці - 28;

- Допоміжного персоналу - 43;

Чисельність сумісників становить - 2.

Складається з 2 навчальних корпусів.

10 навчальних кабінетів і 11 лабораторій коледжу оснащені відповідно до вимог стандартів освітніх програм.

Горлівський технікум Донецького національного університету володіє:

- лекційним залом;

- медичним кабінетом;

- спортивним залом.

6 комп'ютерних класів з виходом в Інтернет, 2 кабінети, оснащених інтерактивними дошками, 6 мультимедіа комплексів дозволяють активно використовувати в навчальному процесі сучасні інформаційні технології.

Бібліотека і читальний зал розпорядженні достатні інформаційними ресурсами для підготовки студентів до занять, виконання курсових і дипломних робіт, для роботи викладачів при підготовці до навчальних занять, семінарів, науково - практичних конференцій.

Читальний зал бібліотеки обладнаний ПК з виходом в Інтернет, а також електронною бібліотекою.

Підвищенню ефективності системи управління освітньою установою, оперативності взаємодії структур і підрозділів сприяє організована в коледжі система електронного документообігу.

Матеріальна база відділення початкової професійної освіти.

Включає в себе комплекс будівель: навчальний корпус, навчально-виробничі майстерні, суспільно-побутовий корпус і гуртожиток, які з'єднані між собою коридорами.

21 навчальний кабінет, 1 лабораторія оснащені відповідно до вимог стандартів освітніх програм.

Відділення володіє актовим залом, їдальнею - на 264 посадкових місця, медичним кабінетом.

Для занять фізкультурою і спортом в корпусі розташований спортивний зал.

У відділенні використовуються сучасні інформаційні технології. Для цього є кабінет інформатики, 2 мультимедійних комплексу.

Бібліотека має достатніми інформаційними ресурсами для підготовки студентів до занять, семінарів, конференцій.

У суспільно-побутовому корпусі працює музей, робота якого здійснюється за напрямами: експозиційно-фондова, екскурсійна, військово-патріотична, пошукова, інформаційна.

У відділенні організована робота діючої виставки технічної та художньо-прикладної творчості.

У технікумі студентам забезпечується доступ до наступних електронних освітніх ресурсів:

1. Електронна бібліотека включає в себе:

- Короткі конспекти лекцій;

- Методичні вказівки по практичних робіт;

- Методичні вказівки до контрольних робіт;

- Рекомендації щодо оформлення звіту по практикам;

- Матеріали до проміжних атестацій та ін.

2. Електронні навчальні посібники з дисциплін:

- Лабораторний практикум з хімії;

- Література;

- Математика;

- Мультимедіа технології;

- Основи алгоритмізації та програмування;

- Бази даних;

- Предметно-орієнтоване програмне забезпечення;

- Практика;

- Інформатика, математика (підготовка до ЄДІ) та ін.

3. Довідково-правові системи:

- Консультант +;

- Кодекс.

емблема Горлівський технікум

На території технікуму діє відокремлений підрозділ допомоги у працевлаштуванні випускникам.

Отже, Горлівський технікум Донецького національного університету є сучасним навчальним закладом в гарною матеріально-технічною базою.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!