Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ 35. Красноармійський індустріальний інститут Донецького національного технічного університету, КІІ ДонНТУ

Красноармійський індустріальний інститут Донецького національного технічного університету, КІІ ДонНТУ

« Назад

02.05.2015 04:34

Кафедрами Красноармійського індустріального інституту проводяться 6 науково-практичних конференцій: з них дві всеукраїнські і чотири регіональні (серед яких одна студентська). За результатами їх роботи видаються збірники матеріалів конференцій.

головний корпус красноармійський індустріальний інститут

Адреса Красноармійського індустріального інституту: Донецька обл., м.Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2.

7 кафедр:

-кафедра геотехнологій і охорони праці;

-кафедра розробки пластових родовищ;

-кафедра електромеханіки і автоматики;

-кафедра економіки і менеджменту; загальної підготовки;

-кафедра інженерної механіки;

-кафедра природничих наук;

-кафедра соціально-гуманітарної підготовки.

В Красноармійському індустріальному інституті діє орган студентського самоврядування – студентська рада, яка є членом Всеукраїнської студентської ради.

Красноармійський індустріальний інститут веде підготовку по 14 інженерним, 7 економічним і 2 юридичних спеціальностях. Одночасно в університеті проходять навчання понад 25 тисяч студентів, 2500 слухачів підготовчого відділення, 500 аспірантів і 50 здобувачів.

В університеті викладають 9 академіків, понад 120 докторів наук і професорів, понад 350 кандидатів наук і доцентів.

Провідні викладачі Красноармійський індустріальний інститут беруть активну участь у роботі міжнародних симпозіумів та конференцій і неодноразово запрошувалися для читання лекцій за кордоном.

У Красноармійський індустріальний інститут реалізуються такі рівні професійної освіти:

- вища освіта - бакалаврат;

- вища освіта - спеціаліст, магістратура;

- вища освіта - підготовка кадрів вищої кваліфікації.

Крім того, реалізується додаткову професійну освіту (друга вища освіта), а також професійне навчання, зокрема:

- професійна підготовка;

- професійна перепідготовка;

- підвищення кваліфікації.

Одним з основних переваг Красноармійського індустріального інституту є інтегрована система навчання студентів. Інтегрована система органічно поєднує теоретичну підготовку та поетапну професійну підготовку на базових підприємствах ВПК, авто- і літакобудуванні, авіаперевезень та ін. (Щорічна літня практика студентів 1-3 курсу, і повний робочий день починаючи з другого семестру 4 курсу). Інтегрована система дозволяє студентам отримати необхідні професійні навички, досвід і стаж роботи (у тому числі на інженерно-технічних посадах) і 100% працевлаштування на базових підприємствах.

В Красноармійському індустріальному інституті склався науковий колектив, здатний вирішувати складні завдання прикладної та фундаментальної науки. Він відносно легко адаптується до нових економічних умов і активно переглядає свою діяльність: розвиває мережу своїх філій, впроваджує багаторівневу підготовку фахівців, зміцнює міжнародні зв'язки, формує технічний ліцей і т.д.

У складі Красноармійський індустріальний інститут працюють 17 науково-дослідних інститутів і центрів. Спільно з установами РАН створений науковий комплекс у складі 2-х академічних кафедр і 7 дослідних інститутів.

головний вхід красноармійський індустріальний інститут

Продовжуючи традиції, розвиваються партнерські відносини з великими вітчизняними та зарубіжними компаніями, приватними фірмами, які залучаються безпосередньо до навчального процесу, беруть участь у державних екзаменаційних комісіях, допомагають у працевлаштуванні випускників.

За підсумками моніторингу ефективності діяльності вузів, показник працевлаштування випускників складає 98,4%. Найбільший освітній комплекс готує кадри не тільки для вітчизняних компаній, випускники успішно працюють в 45 країнах світу.

Для талановитих, активних студентів в університеті створені особливі умови: є пільги при заселенні в гуртожитку, організовуються стажування, виплачуються підвищені стипендії.

Творчі перемоги студентів, їх участь у заходах міста і краю впродовж ряду років результативно переконливі. Студенти технікуму активні учасники міських конкурсів: КВН, Суперстудент, Інтелект-клуб, де традиційно займають призові місця.

Волонтерський рух «Альтруїсти», основний напрямок діяльності якого є профілактична робота з молоддю з проблем вживання наркотиків, тютюнопаління, захворювань соціального характеру, відомі не тільки в місті, а й в області. Волонтери - активні учасники різних зльотів і фестивалів, це хлопці, які дійсно не байдужі до проблем сучасної молоді.

У гуртожитку забезпечені необхідні умови для проживання, самостійних занять та відпочинку, а також проведення культурно-виховної та спортивно-масової роботи.

Студентський гуртожиток перебуває у складі інституту і утримується за рахунок бюджетних коштів, що виділяються технікуму, плати за користування гуртожитком та інших позабюджетних коштів, що надходять від господарської та підприємницької діяльності навчального закладу.

У гуртожитку, у відповідності з будівельними нормами і правилами, є кімнати для самостійних занять, кімнати відпочинку, побутові приміщення (кухні, душові, умивальні кімнати, туалети та інші).

Цільовою установкою виховної системи інституту є - формування професійно і соціально компетентної особистості, сповненої гідності та самоповаги, духовно розвиненої і фізично здорової, що має високоморальні ідеали, різнобічну освіту, чітку громадянську позицію.

емблема красноармійський індустріальний інститут

Досягнення виховної мети передбачає вирішення цілого комплексу виховних завдань:

- формування виховної системи, що включає в себе цілісний навчально-виховний процес;

- пошук і впровадження нових технологій, форм і методів виховної діяльності;

- формування гуманістичного ставлення до навколишнього світу, прилучення до загальнолюдських цінностей, освоєння, присвоєння цих цінностей;

- вивчення проблем студентства та організація психологічної підтримки, консультативної допомоги.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!