Роздрукувати сторінку

Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії, МБК ДДМБА

« Назад

02.05.2015 01:23

У Машинобудівному коледжі Донбаської державної машинобудівної академії  навчаються близько 1600 студентів: з них 1373 - за очною формою, більше 200 - за заочною.

головний корпус машинобудівний коледж

Адреса: вул. Велика Садова, 99, м. Краматорськ, Донецька обл.

У Машинобудівному коледжі Донбаської державної машинобудівної академії є все, що необхідно для навчання, дозвілля та творчого розвитку особистості: у двох поруч розташованих навчальних корпусах є:

- 26 навчальних кабінетів;

- 10 лабороторіі;

- 6 комп'ютерних класів;

- Спортивний зал;

- Інформаційно-методичний кабінет;

- Кабінет психологічної підтримки;

- Теле-радіоцентр;

- Бібліотека і читальний зал;

- Електронна бібліотека з доступом до глобальної мережі Інтернет;

- Центр працевлаштування випускників;

- Буфет, кафетерій;

- Центр додаткових освітніх послуг;

- Медичний кабінет.

головний вхід машинобудівний коледж

Згідно із зазначеними документами в Машинобудівний коледж Донбаської державної машинобудівної академії  ведеться підготовка фахівців за такими спеціальностями:

- 151901 Технологія машинобудування;

- 190103 Автомобіле-і тракторобудування;

- 151031 Монтаж і технічна експлуатація промислового обладнання (по галузях);

- 190631 Технічне обслуговування та ремонт автомобільного транспорту;

- 140448 Технічна експлуатація та обслуговування електричного і електромеханічного устаткування (по галузях);

- 270839 Монтаж та експлуатація внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря і вентиляції;

- 221413 Технічне регулювання і управління якістю;

- 270841 Монтаж і експлуатація устаткування і систем газопостачання;

- 030912 Право і організація соціального забезпечення;

- 080114 Економіка і бухгалтерський облік (по галузях).

За спеціальностями Технологія машинобудування, Автомобіле-і тракторобудування підготовка фахівців ведеться за підвищеним рівнем. Навчання здійснюється за очною та заочною формами з фінансуванням з державного бюджету, юридичними та фізичними особами.

Щорічний випуск фахівців складає приблизно 360 осіб. Викладання ведеться на основі сучасної навчально-лабораторної бази з використанням нових методів навчання.

Наявність бібліотеки з читальним залом, обладнаних лабораторій і аудиторій, комп'ютерних класів, укомплектованих сучасними мультимедійними комп'ютерами та відеоапаратурою, актового і спортивного залів, тренажерного залу, обладнаного сучасним спортивним інвентарем, дозволило значно підвищити якість підготовки молодих фахівців.

У своєму розпорядженні студенти мають їдальню і молодіжний бар. Студенти коледжу забезпечуються державною стипендією. Відмінникам навчання призначаються іменні стипендії: Уряду, обласної адміністрації та персональні стипендії.

Протягом навчального року (з жовтня по липень) проводяться заняття на вечірніх підготовчих курсах.

У лютому-травні та червні працюють короткострокові підготовчі курси. Спеціально створена в коледжі комісія забезпечує працевлаштування випускників на престижних підприємствах міста та регіону. Кращі випускники продовжують навчання за скороченими програмами в університетах та інститутах міста.

Випускники коледжу успішно виконують функції керівників найважливіших ділянок виробництва: конструкторських, технологічних та економічних, працюють у науці, сфері обслуговування, органах державного управління.

Виробнича практика студентів машинобудівного коледжу організовується відповідно до Державного освітнього стандарту.

У Машинобудівному коледжі Донбаської державної машинобудівної академії є гуртожиток. Іногороднім студентам, які потребують житло, надаються місця у двох - тримісних кімнатах. У гуртожитку розташовуються медпункт і зубний кабінет. Чимало уваги приділяється спорту. У коледжі працюють 12 спортивних секцій.

Студенти беруть активну участь у спортивних змаганнях серед навчальних закладів міста та області. На базі коледжу проводяться обласні змагання з військово-прикладних видів спорту. У вільний від навчання час студенти нашого коледжу займаються в новому тренажерному залі, обладнаному сучасним спортивним інвентарем.

Працюють колективи художньої самодіяльності: вокальний, танцювальний ансамблі, гуртки технічної та декоративно-прикладної творчості. Ансамбль сучасного танцю. Коледж має чітку перспективу подальшого розвитку. Результати його діяльності затребувані суспільством.

студенти машинобудівний коледж

Комп'ютерними технологіями та інформатикою студенти займаються протягом усього періоду навчання. Студенти вивчають операційні системи Windows, текстовий редактор Word, електронні таблиці Excel, графічні редактори, бухгалтерські програми, СПС "КонсультантПлюс", освоюються основи роботи в ієрархічних локальних мережах та мережі Internet.

У процесі навчання моделюються ситуації, які можуть виникнути в роботі реальних організацій, відпрацьовуються різні варіанти їх вирішення.

Головною метою роботи є оволодіння практичними навичками використання можливостей комп'ютерних програм.

Комп'ютерні класи оснащені інтерактивними дошками. Інтерактивна дошка дозволяє зробити урок більш цікавим і наочним. За допомогою інтерактивної дошки вчитель може демонструвати інтерактивні матеріали на її поверхні, розробляти уроки самостійно і залучати учнів до активної роботи з дошкою, роблячи уроки більш насиченими і цікавими. Використання електронної дошки дозволяє економити навчальний час. Тепер немає необхідності вести конспекти. Все, що відбувається на дошці може бути збережено у файл і роздано учням у вигляді електронних матеріалів до уроку. Програмне забезпечення інтерактивних дошок дозволяє створювати унікальні методичні матеріали, за допомогою яких учні залучаються у навчальний процес більш активно і швидше засвоюють нову інформацію.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!