Роздрукувати сторінку

Єнакієвський політехнічний технікум, ЄПТ

« Назад

З першого дня навчання студенти зобов'язані дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, прийняті в нашому технікумі. Запізнення на навчальні заняття не допускаються: це заважає не тільки викладачам, а й студентам, які вже заглибилися в тему заняття. На час навчального заняття не забудьте відключити мобільний телефон: це свідчитиме про вашу загальній культурі, повазі до однокурсників і викладачам. У будинках (приміщеннях) і на території технікуму куріння заборонено.

головний корпус єнакієвський політехнічний технікум

Адреса: Україна, Донецька область, Єнакієве, вул. ХХ партз'їзду, 18

Факультети Єнакієвського політехнічного технікуму:

- Шахтне і підземне будівництво;

- Технологія підземної розробки корисних копалин;

-Маркшейдерська справа;

-Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв;

-Обробка деревини;

-Будівництво та експлуатація будівель і споруд;

-Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції;

-Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем.

головний вхід єнакієвський політехнічний технікум

Кожному студентові надається вибір місця проживання та можливість отримання місця в гуртожитку. Проживання в гуртожитку є платним.

Також студентам видається студентський квиток, що надає можливість користуватися пільгами.

У вільний час студенти мають змогу відвідувати такі секції:

- танців;

- вокального співу;

- спортивної аеробіки;

- гурток інформатики та компютерного програмування;

- гурток гри на гітарі.

Ставши студентом технікуму, пам'ятайте, що ви приходите на навчальні заняття і, відповідно, не забуваєте про дрес-код, прийнятому в навчальних закладах.

емблема ЄПТ

Основними показниками затребуваності випускників на ринку праці є:

- число працевлаштованих випускників;

- кількість випускників, які продовжують навчання за очною формою навчання;

- число непрацевлаштованих випускників з поважних причин: проходження військової служби в лавах Збройних сил та відпустки по вагітності та пологах або по догляду за дитиною;

- кількість непрацевлаштованих випускників (у тому числі, які перебувають на обліку як безробітні в центрі зайнятості населення).

У 2015 році планований випуск фахівців і кваліфікованих робітників (службовців):

- за спеціальністю 140613 - 35 чол.;

- за спеціальністю 150411 - немає випуску.;

- за спеціальністю 080114 - 36 чол.;

- за професією 150709.02 Зварювальник - 17 чол.;

- за професією 110800.02 Тракторист-машиніст с / г виробництва - 25 чол.;

- за професією 262019.04 Оператор швацького устаткування - 17 чол.;

- за професією 270802.09 Майстер загальнобудівельних робіт - 13 чол.

Основними принципами політики у сфері якості освіти технікуму є:

- швидка адаптація до мінливих умов;

- забезпечення якості у всіх сферах діяльності;

- удосконалення навчально-матеріальної бази.

Стратегічна мета: провести системні зміни в галузі управління якістю освітньої діяльності для динамічного розвитку і високої конкурентоспроможності навчального закладу.

Основні завдання:

- постійне підвищення якості надаваних освітніх послуг на основі впровадження системи менеджменту якості;

- впровадження інноваційних педагогічних технологій, створення сучасних навчально-методичних комплексів;

- вдосконалення організації та забезпечення ресурсами самостійної роботи студентів;

- розширення профілю підготовки фахівців і кваліфікованих робітників (службовців);

- розвиток корпоративної культури, що створює умови для прояву самодіяльної творчої активності студентів та викладачів, а також формування атмосфери довірчих відносин та творчої співпраці викладачів і студентів.

студенти ЄПТ

Реалізована в ЄПТ модель студентського самоврядування базується на наданні кожному студенту можливості стати учасником суспільно значимої діяльності, розкрити свій творчий потенціал у науковій, суспільно-культурного і спортивного життя технікуму, регіону, країни і внести свій посильний внесок у вдосконалення системи студентського самоврядування технікуму. Це досягається за рахунок встановлення партнерських відносин між студентами, в особі Ради студентського самоврядування, і адміністрацією технікуму.

Рада студентського самоврядування ЄПТ складається з студентів технікуму та керується деканатом технікуму.

Студентське самоврядування - форма управління, що припускає активну участь студентів у підготовці, прийнятті та реалізації управлінських рішень, що стосуються життєдіяльності навчального закладу або його окремих підрозділів, захисту прав та інтересів учнів, включення студентів в різні види соціально значимої діяльності.

В цілому, студентське самоврядування - це особлива форма ініціативної, самостійної, громадської діяльності студентів, спрямованої на вирішення важливих питань життєдіяльності студентської молоді: навчання, дозвілля, побуту.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!