Роздрукувати сторінку

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА

« Назад

16.05.2015 03:06

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА надає своїм студентам кваліфіковану морську освіту.

головний вхід АМІ

Адреса навчального закладу: вул. Чорноморська, 19, м. Маріуполь, Донецька обл.

Спеціальності Азовського морського інституту Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА:

- Судноводіння;

- Експлуатація суднових енергетичних установок;

- Менеджмент.

Служіння АМІ ОНМА - це:

- підготовка висококваліфікованих, з активною життєвою позицією та інноваційним мисленням кадрів для традиційних і розвиваються морських галузей економіки, здатних також ефективно працювати і в інших галузях науково-промислового комплексу;

- виконання фундаментальних і прикладних досліджень, які сприяють розвитку регіону, задоволенню потреб зацікавлених сторін у підготовці наукових рішень і розробок;

- накопичення, відтворення і поширення в суспільстві Знання, морський і загальної Культури, слідування патріотичним Традиціям Вітчизни;

- здійснення сучасного призначення Університету - бути інтелектуальною опорою проектів просування інтересів регіону, розвитку міжнародних зв'язків;

- постійна пріоритетна турбота про поліпшення якості навчально-виховної, науково-дослідної, інноваційної та культурної діяльності на основі міжнародних і державних стандартів ІСО 9000,9001,9004.

Курсанти та студенти, які навчаються у Азовського морського інституті Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА, мають можливість окрім основної спеціальності отримати додаткову освіту на військовій кафедрі і по її завершенню отримати військове звання - лейтенант запасу.

Навчальний процес в інституті здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

В інституті трудяться 5 докторів наук, професорів і 290 кандидатів наук, доцентів. ППС з вченими ступенями і / або званнями становить понад 63%, докторів наук, професорів - більше 11%.

Для організації навчального процесу в інституті є  навчально-технологічний центр, понад 20 лабораторій, 2 спеціалізованих читальних зали на 320 посадочних місць, бібліотека з книжковим фондом понад 30 тис. прим.

Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА має в своєму розпорядженні комплексом сучасних тренажерів (понад 20), включаючи тренажер управління судном і маневрування, тренажери систем зв'язку та електронної картографії. Практичні навички з порятунку відпрацьовуються в 25-метровому басейні. Курси медичної підготовки ведуться в ліцензованому лікувально-діагностичному центрі, обладнаному тренажерами, навчальними класами та інструментарієм.

У Азовському морському інституті Одеської національної морської академії, АМІ ОНМА за основними освітніми програмами навчається понад 7,5 тис. Учнів, у тому числі:

- за програмами ВПО - 5,4 тис. студентів (курсантів);

- за програмами СПО - 1,8 тис. студентів (курсантів).

студенти АМІ

Практична підготовка курсантів та студентів забезпечується наявністю лабораторної бази з діючим обладнанням та тренажерами, проходженням плавальних практик на судах і виробничих практик у навчальних майстернях університету, судноремонтних заводах, портах та інших підприємствах регіону

Затребуваність випускників інституті на ринку праці регіону висока, практично всі випускники влаштовуються на роботу за фахом і залишаються працювати в регіоні.

Відсоток випускників, які перебувають на обліку в службі зайнятості, не перевищує 3%.

Аналіз відгуків керівників підприємств показує, що випускники інституті мають досить високий рівень спеціальної підготовки, що дозволяє випускникам адаптуватися в складних умовах ринкової економіки.

Для забезпечення працевлаштування випускників в інституті функціонує система, що дозволяє враховувати потреби в послугах освіти у молоді і перебудовувати відповідно до них структуру підготовки фахівців, виступати в якості посередника між майбутніми фахівцями та їх споживачами - підприємствами та організаціями. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, університету вдалося зберегти систему розподілу випускників на підставі заявок з боку замовників. Особливо висока затребуваність випускників, що навчаються на плавальних спеціальностях, практично всі випускники даних спеціальностей отримують направлення на роботу.

У нашому навчальному закладі фізична культура представлена як найважливіший компонент цілісного розвитку особистості.

В інституті організовані і продовжують працювати 12 спортивних секцій з них 10 збірних команд з різних видів спорту. Тренувальні заняття проходять у водному навчально-спортивному комплексі, спортивних залах, спортивних майданчиках університету і сторонніх організаціях. Близько 200 студентів та курсантів входять до збірних команд університету з різних видів спорту.

Збереження і збільшення традицій морської освіти - одна з головних умов його поступального розвитку. У АМІ ОНМА таких традицій чимало.

Одна з найголовніших і дбайливо збережених - Церемонія посвячення в курсанти. У перебудовні роки, коли училище стало академією, а потім - університетом, до неї додався свято посвячення в студенти.

Щороку відзначається в АМІ ОНМА і професійне свято: День працівників морського і річкового транспорту.

Весну, у фіналі навчального року, проводиться конкурс «Кращий випускник Морського інституту» та зустріч відмінників АМІ ОНМА з ректором.

З'являються в Морському інституті і нові традиціями, яскраві і масштабні. Наприклад, з 2011 почав активну роботу Географічний клуб, а з травня 2012 року в історію увійшли Морські бали.

Восени 2012 року стартував ще один проект - Літературна кают-компанія.

Крім того, Центр патріотичного виховання постійно організовує виставки фотографії, живопису та дитячого малюнка.

емблема АМІ

Отже, АМІ ОНМА – це сучасний заклад освіти, що не лише готує кваліфікованих спеціалістів а й має глибокі традиції та гарну матеріально-технічну базу.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!