Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ ВНЗ Донецької області. Рейтинг ВНЗ Донецької області \ 79. Єнакієвський технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету, ЄТЕМ ДонНУ

Єнакієвський технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету, ЄТЕМ ДонНУ

« Назад

16.05.2015 02:19

Єнакієвський технікум економіки і менеджменту ДонНУ може дати Вам таку освіту, яка дозволить Вам в умовах ринкової економіки працювати в комерційних структурах, маркетингових службах, банках, податкових інспекціях, фінансово - розрахункових центрах, підприємствах торгівлі, громадського харчування, виробництва, транспорту, митних службах та інших сферах життя.

Головний корпус Єнакієвський технікум економіки і менеджменту

Адреса навчального закладу: вул. Партизанська, 125, м. Єнакієве, Донецька обл.

Технікум засновано 1 липня 1970 року наказом №207 від 10.06. 1970р. Міністерства торгівлі України і надано назву технікум Радянської торгівлі. В 1991 році технікум перейменовано в комерційний технікум, в 1992 році в зв’язку з реформуванням системи вищої освіти він увійшов до управління Міністерства освіти України і переданий у підпорядкування Донецького державного університету і став називатися технікумом Донецького державного університету. У 1998 році наказом Міністерства освіти і науки України №237 технікум перейменовано в технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету.

Єнакієвський технікум економіки і менеджменту ДонНУ проводить підготовку молодших спеціалістів за такими напрямами:

- Економіка та підприємництво;

Область професійної діяльності випускників

Облік майна та зобов'язань організації, проведення та оформлення господарських операцій, обробка бухгалтерської інформації, проведення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами, формування бухгалтерської звітності, податковий облік, податкове планування.

Об'єктами професійної діяльності випускників є:

- майно і зобов'язання організації;

- господарські операції;

- фінансово-господарська інформація;

- податкова інформація;

- бухгалтерська звітність;

- первинні трудові колективи.

Бухгалтер повинен володіти професійними компетенціями, відповідними основним видам професійної діяльності:

- Документування господарських операцій і ведення бухгалтерського обліку майна організації;

- Обробляти первинні бухгалтерські документи;

- Розробляти і погоджувати з керівництвом організації робочого плану рахунків бухгалтерського обліку організації;

- Проводити облік коштів, оформляти грошові та касові документи;

- Формувати бухгалтерські проводки з обліку майна організації на основі робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;

- Ведення бухгалтерського обліку джерел формування майна, виконання робіт з інвентаризації майна і фінансових зобов'язань організації;

- Формувати бухгалтерські проводки з обліку джерел майна організації на основі робочого плану рахунків бухгалтерського обліку;

- Виконувати доручення керівництва у складі комісії з інвентаризації майна в місцях його зберігання;

- Проводити підготовку до інвентаризації та перевірку дійсного відповідності фактичних даних інвентаризації даними обліку;

- Відображати у бухгалтерських проводках залік і списання нестачі цінностей (регулювати інвентаризаційні різниці) за результатами інвентаризації;

- Проводити процедури інвентаризації фінансових зобов'язань організації;

- Проведення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами;

- Формувати бухгалтерські проводки з нарахування та перерахування податків і зборів до бюджетів різних рівнів;

- Оформляти платіжні документи для перерахування податків і зборів до бюджету, контролювати їх проходження по розрахунково-касовим банківським операціям;

- Формувати бухгалтерські проводки з нарахування та перерахування страхових внесків у позабюджетні фонди;

- Оформляти платіжні документи на перерахування страхових внесків до позабюджетних фондів, контролювати їх проходження по розрахунково-касовим банківським операціям;

- Складання і використання бухгалтерської звітності;

- Менеджмент і адміністрування.

Область професійної діяльності випускників:

- Організація і проведення комерційної діяльності у виробничих, торговельних і сервісних організаціях.

Об'єктами професійної діяльності випускників є:

- товари, вироблені та / або реалізовані у виробничих, обслуговуючих організаціях;

- послуги, що надаються сервісними організаціями;

- первинні трудові колективи.

Менеджер з продажу повинен володіти професійними компетенціями, відповідними основним видам професійної діяльності:

- Організація і управління торговельно-збутовою діяльністю;

- Брати участь у встановленні контактів з діловими партнерами, укладати договори і контролювати їх виконання, пред'являти претензії і санкції;

- На своїй ділянці роботи управляти товарними запасами і потоками, організовувати роботу на складі, розміщувати товарні запаси на зберігання;

- Приймати товари за кількістю та якістю;

- Ідентифікувати вид, клас та тип організацій роздрібної та оптової торгівлі;

- Надавати основні та додаткові послуги оптової та роздрібної торгівлі;

- Брати участь у роботі по підготовці організації до добровільної сертифікації послуг;

- Застосовувати у комерційній діяльності методи, засоби і прийоми менеджменту, ділового та управлінського спілкування;

- Використовувати основні методи і прийоми статистики для вирішення практичних завдань комерційної діяльності, визначати статистичні величини, показники варіації та індекси;

- Застосовувати логістичні системи, а також прийоми і методи закупівельною і комерційної логістики, забезпечити раціональне переміщення матеріальних потоків;

- Експлуатувати торгово-технологічне обладнання;

- Організація і проведення економічної та маркетингової діяльності;

- Використовувати дані бухгалтерського обліку для контролю результатів та планування комерційної діяльності, проводити облік товарів (сировини, матеріалів, продукції, тари, інших матеріальних цінностей) і брати участь у їх інвентаризації.

- Мистецтво.

Готує фахівців в галузі мистецтва.

студенти ЄТЕМ

Отже, Єнакієвський технікум економіки і менеджменту Донецького національного університету, ЄТЕМ ДонНУ – сучасний заклад освіти, що готує  кваліфікованихї фахівців.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!