Роздрукувати сторінку

Донецький національний технічний університет, ДонНТУ

« Назад

Донецький національний технічний університет (ДонНТУ) – являється одним з найкращих ВНЗ України, котрий за своєю матеріально-технічною базою, науковими досягненнями. та рівнем знань може змагатися з провідними технічними університетами  Європи і світу.

Донецький національний технічний університет

Заклад був заснований в 1921 року, а вже в 1926 р університетзмінив свою спеціальність спочатку на гірничий інститут, у 1935 р – в індустріальний і в 1960 г. – в політехнічний. Починаючи з незалежності України, у  вересні 1993 року Донецький політехнічний інститут отримав статус державного технічного університету, а вже з  серпня 2001 року – статус національного технічного університету, яким заклад іменується і сьогодні.

Ще за роки Другої світової війни заклад вважався одним з найкращих технічних ВНЗ України у підготовці провідних інженерно-технічних кадрів, за що отримав державну нагороду – орден Трудового Червоного Прапора. Але ця нагорода є не єдиною, якою був удостоєний заклад, треба також зазначити, що в 2003 році за успіхи у підготовці кадрів інженерного напрямку для В'єтнамської народної республіки отримав орден Дружби В'єтнаму.

Донецький національний технічний університет– являється першим, можна сказати засновником вищої як технічної так і економічної освіти на території Донбасу. Саме завдяки йому розширились на набули неабиякого розвитку мережа наукових установ, лабораторій, навчальних закладів Донбасу. За його участі, була створена Донбаська державна академія машинобудування (м Краматорськ), Донбаська національна академія архітектури та будівництва (м. Макіївка). Більшість науково-навчальних, дослідницьких, проектних інститутів також були створені саме з використанням кадрового та наукового потенціалу ДонНТУ.

Студенти ДонНТУ

Всього з часу свого заснування університет підготував понад 224 тис. Інженерно-технічних кадрів різної кваліфікації, з яких 13765 молодших спеціалістів, 55386 бакалавра, 155848 спеціалістів та магістрів, і близько 3200– іноземних, для 91 країни світу. Серед випускників ДонНТУбагато вчених були удостоєні премій Героїв Радянського Союзу,Героїв соціалістичної праці, Героїв України, понад 200 лауреатів Державних премій, керівники країни, регіонів, міністерств, промислових підприємств, відомі державні та політичні діячі, вчені.

Університет складається з 6 інститутів, 5 технікумів, 22 факультету, 105 кафедр, функціонує підготовче відділення для іноземних громадян, 3 навчальних центри, кафедра військової підготовки, науково-дослідна частина, 2 проблемні лабораторії, Центр кар'єри, науково-технічна бібліотека з фондом понад 1,9 млн. томів і 5,9 тис. електронних підручників, німецький читальний зал Гете-інституту.

У 2011 році до ДонНТУ був приєднаний Державний університет інформатики і штучного інтелекту. Крім того, до складу університету увійшов Професійний ліцей. Особливість ліцею полягає в тому, що учні отримують не лише загальну середню освіту, а й набувають напрямок робітничої професії, яку в подальшому будуть розвивати.

Музей історії ДонНТУу

Учнями Донецького національного технічного університету була створена концепція мовної підготовки, з подальшим створенням нових мовно-технічних факультетів, навчання на яких здійснюється на іноземній мові. Один з них, німецький технічний, створений у 1992 році спільно з Магдебурзьким університетом. Цю задумку підтримала  фірма «Сіменс» і визнала як еталон пілот-проекта DAAD. Так як університет показав успішні результати впровадження нових інновацій  та нових технічних розробок для покращення навчального процесу, Держава нагородила 6 вчених і дала можливість стати лауреатами Державної премії України в галузі освіти.

Донецький національний технічний університет має добре розвинену інфраструктуру та матеріально-технічну базу, яка однозначно  забезпечує високо кваліфікаційну підготовку фахівців з вищою освітою, а також проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень та розроблення нових інновацій у життя.

В Університеті була створена система організації, що підвищує наукову-технічну творчість студента, яка активно функціонує і сьогодні.

ДонНТУ - Центр карєри

Донецький національний технічний університет– це великий навчальницький   та дослідний центр в галузі фундаментальних і прикладних наук, який у своїй діяльності поєднує розвиток науки, наукового прогресу і підвищення якості навчального процесу та випуску з університету високо кваліфікаційних спеціалістів.  Наукові дослідження спрямовані на розробку і реалізацію нових проектів, на створення нових матеріалів та товарів споживчого характеру, на науковий і технічний прогрес, що підніме рівень всієї технічної діяльності в державі. Великі зусилля покладаються на створення нових обладнань та пристроїв, що будуть забезпечувати ефективність (або підвищать  ефективність)та рівень  екологічної безпеки в  базових галузях економіки країни. Оскільки впровадження нових методів ведення і модернізації існуючих на даний момент технологічних процесів, засобів і заходів зменшить техногенний тиск на навколишнє середовище.

Щодо рейтингу ВНЗ України а також інших світових ВНЗ, то ДонНТУвже не перший рік підряд займає одне з перших місць. В минулому році на II етапі Всеукраїнської олімпіади студенти університету посіли 25 призових місць. Великі досягнення студенти займають з командних змагань. Так того ж року учнями Донецького університету було зайнято 2 місце у II етапі Всеукраїнської олімпіади з програмування та 3 місце – по мехатроніці.

ДонНТУне тільки відзначається науковими досягненнями на Україні. Більшість провідних ВНЗ світу все частіше налагоджують зв’язки з університетом. Донецьких науковий технічний університет активно співпрацює  78 відомими університетами з 25 країн світу та 32 іноземними фірмами, є членом 24 провідних міжнародних освітніх асоціацій, серед яких «Асоціація Європейських Університетів» (Женева, Швейцарія), «Міжнародний Центр інженерної освіти при ЮНЕСКО» (Мельбурн, Австралія), «Європейське товариство інженерної освіти».

Згідно з рейтингами ВНЗ (Міністерства освіти і науки України, «Топ-200 Україна», за показниками науковометричної бази даних Scopus) ДонНТУзавжди посідає високі сходинки. Це досягнення являється підсумком величезної праці та наполегливості як всього керівництва, так і окремо кожного студента, у подальшому розширенню меж університету та покращення його рейтингу серед інших ВНЗ.

Донецький політехнік - студентська газета

За підсумками 2014 незважаючи на нестабільну обстановку і завдяки творчій діяльності винахідників і вчених Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), а також фахівців Відділу інтелектуальної власності та патентно-ліцензійних досліджень ДонНТУ було подано: 8 заявок на винахід, 17 заявок на корисну модель; отримано: 43 охоронних документа (патенту), з них 18 – на винахід, 25 – на корисну модель, одне авторське свідоцтво на комп'ютерну програму.

Особливо активними у захисті результатів інтелектуальної діяльності за підсумками 2014 р є факультети ДонНТУ: інженерної механіки та машинобудування; фізико-металургійний; гірничо-геологічний.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!