Роздрукувати сторінку

Горлівський медичний коледж, ГМК

« Назад

10.05.2015 15:34

ГМК є навчальним закладом, що готує фахівців в медичній галузі на високому рівні.

головний корпус ГМК

Адреса: вул. Рудакова, 31, м. Горлівка, Донецька обл.

Горлівський медичний коледж,ГМК  проводить навчання на базі 9 та 11 класів, по слеующім спеціальностями:

- Лікувальна справа (Термін навчання 3 роки 10 місяців на базі 11 класів);

- Сестринська справа (Термін навчання 2 роки 10 місяців на базі 11 класів).

Термін навчання:

- очна форма підготовки 2 роки 10 місяців;

- очно-заочна форма підготовки 3 роки 10 місяців.

- кваліфікація: «Медична сестра з поглибленою підготовкою»

За напрямками:

- організація сестринської справи;

- анестезіологія та реаніматологія.

На основі середньої медичної освіти (базовий рівень)

Термін навчання:

- очна форма підготовки 10 місяців;

- очно-заочна форма підготовки 1 року 6 місяців.

- Акушерська справа (Термін навчання 3 роки 10 місяців на базі 9 класів).

Основні напрямки роботи бібліотеки Горлівського медичного коледжу, ГМК приймаються за рішенням загальної проблеми, що стоїть перед усім педагогічним колективом:

- сприяння забезпеченню навчального та виховного процесів;

- вдосконалення бібліотечних циклів і процесів;

- допомога в оволодінні інформаційної культури студентів.

емблема Горлівський медичний коледж

Комплектування фонду бібліотеки здійснюється тільки на основі вивчення пріоритетних напрямків навчальних програм, інформаційних запитів викладачів, студентів.

Вільний доступ до фонду бібліотеки, його новинкам дає можливість студентам орієнтуватися у величезному інформаційному просторі. Відповідальність читачів, їх акуратне і дбайливе ставлення до книг допомагають у вирішенні завдань щодо збереження фонду.

Забезпеченість приміщеннями:

- Наявність бібліотеки, її площа 309.2 кв. м.;

- Наявність читального залу, його площа 101.5 кв. м;

- кількість посадкових місць – 100.

Практичне навчання студентів є основною частиною освітнього процесу і проводиться відповідно освітнім стандартом середньої професійної освіти за фахом.

Практичне навчання спрямоване на формування у студентів практичних професійних умінь і навичок за основними видами професійної діяльності, навчання трудовим прийомам, операціям і способам виконання трудових процесів, характерних для відповідної спеціальності і необхідних для подальшого освоєння ними загальних і професійних компетенцій за обраною спеціальністю.

Практика за профілем спеціальності (ППС) спрямована на розвиток у студента загальних і формування професійних компетенцій, набуття практичного досвіду і проводиться по кожному з модулів, передбачених за фахом.

ППС та переддипломна практика проводяться в умовах закладів охорони здоров'я на основі прямих договорів, незалежно від їх організаційно - правових форм і власності.

Віддалення підвищення кваліфікації

Проводить післядипломну підготовку, атестацію та сертифікацію середнього медичного персоналу за всіма спеціальностями.

Студентам з цільовим спрямуванням на період навчання надається гуртожиток.

Підготовка до вступу в заклади середньої професійної освіти проводиться на підготовчих курсах (1, 3, 6 місяць).

Початок занять на підготовчих курсах (6 місяців) з 1 листопада і при формуванні навчальних груп.

Важливу роль у вихованні майбутніх професіоналів грає і педагогічний колектив. Серед викладачів коледжу два кандидати наук, 70% викладацького складу мають вищу педагогічну категорію.

Медичний коледж - відмінний старт для подальшого навчання та кар'єрного зростання.

Коледж володіє розвиненою інформаційно-комунікаційною системою для забезпечення освітнього процесу. Студенти коледжу мають вільний доступ до електронних освітніх ресурсів.

Кабінет інформатики та інформаційних технологій у професійній діяльності оснащений за схемою 14*1, число робочих місць для студентів 14. Кабінет відповідає санітарно - гігієнічним нормам і правилам. Мається нормативна документація.

Студенти регулярно проходять інструктаж з техніки безпеки. На одному робочому місці організована робота одного студента. Обладнано робоче місце викладача.

Профспілкова організація студентів Горлівського медичного коледжу, ГМК є найбільшою молодіжною організацією коледжу. Профспілка не тільки приймає величезна участь у формуванні студентського життя університету, а й надають підтримку студентів на всіх етапах навчання.

З упевненістю можна сказати, що Профспілка - це кузня лідерів, а навички, набуті тут, неможливо отримати в обивательського життя.

Так само Профспілка це потужна підтримка для талановитих студентів та їх проектів. Дійсно, якщо у вас є проект, який ви хочете реалізувати, або навіть просто ідеї, які ви мрієте втілити в життя, приходьте! Профком організовує величезну творчий майданчик для студентів, допомагаючи їм займатися саме тією діяльністю, яка їх приваблює.

навчання Горлівський медичний коледж

Отже, ГМК, є навчальним закладом, що готує фахівців в медичній галузі на високому рівні.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!