Роздрукувати сторінку

Донбаська державна машинобудівна академія, ДДМА

« Назад

01.05.2015 10:23

Академію засновано в 1952 році як Краматорську філію Донецького політехнічного інституту. В 1960 р. її було реорганізовано в Краматорський індустріальний інститут, а в 1994 р. отримала офіційний статус Донбаської державної машинобудівної академії. Має четвертий рівень акредитації.

Донбаська державна машинобудівна академія

Академія оснащена сучасною матеріально-технічною базою, якою займаються висококваліфіковані працівники. Академія має репутацію закладу, з якого випускаються лише спеціалісти своєї справи, яких навчають відомий та досвідчений професорсько-викладацький склад.

Заклад готує спеціалістів у кількох напрямках: машинобудівного, металургійного й економічного профілів.

Навчатись в Академіїможна на заочному та денному відділеннях, а також є можливість вивчитись на довузівському відділенні та відділенні після вузівської підготовки.

Всі студенти навчаються за трирівневою системою (бакалавр – спеціаліст – магістр) на 4 факультетах за 17 спеціальностями й 3 спеціалізаціями за 8 напрямами.

Щодо слухачів заочної форми навчання, то заняття проводяться з ними в 16 навчально-консультаційних центрах, розташованих у 13 містах Донецької та Харківської областей.  Таке розташування полегшує життя студентів, оскільки навчальні послуги надаються за місцем проживання кожного студента.

В Донбаській Академії діють аспірантура за 14 спеціальностями та докторантура. Також в цьому навчальному закладі діє спеціалізована рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.03.05 – процеси і машини обробки тиском, в якій змогли захистити свої роботи більше ніж 140 кандидатів та 26 докторів наук, що розробляли свої наукові праці в усіх містах України.

Практичне заняття ДДМА

ДДМА значно випереджує у напрямку наукових досліджень. Всі проекти та праці розробляються згідно пріоритетних напрямків розвитку техніки в сучасних провідних школах. До таких можна віднести ресурсозберігальні технології й машини обробки тиском; розробка, аналіз та дослідження нових технологій механообробки й комбінованого зміцнення різального інструменту; розробка і застосування нових, а також постійне оновлення та модифікація діючих технологій, обладнання й переробка засобів на автоматизований режим.

За останні 35 років професорським складом та учнями Академії було опубліковано більше ніж 7000 робіт, отримано понад 1700 авторських свідоцтв і патентів, серед яких 65 патентів США, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії, Японії, Швеції, Австралії й ін.

Нагороди ДДМА

Кожного року в Академії випускаються тематичні збірники, в яких друкуються наукові праці. Збірники мають назву «Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском у металургії й машинобудуванні» і «Надійність інструменту й оптимізація технологічних систем». Ці видання знаходяться  в переліку спеціалізованих видань ВАК України. У 2002 році був заснований збірник наукових праць студентів «Студентський вісник ДДМА».

Академія видає своє друковане видання – газету «Академія», яка видається періодично, двічі на місяць, та друкується  за рахунок навчального закладу

В ДДМА значна увага приділяється залученню до наукових досліджень студентської молоді.За період із 1964 року за участю студентів опубліковано 842 наукові статті, представлено 545 заяв на винаходи. Зараз 40 % викладачів Академії – її випускники.

В Академії відкрито Програму індивідуальної підготовки обдарованих студентів, які пройшли конкурсний відбір. Правила, на основі яких діє Програма, узагальнює досвід, накопичений в ДДМА, а також враховується досвід кращих ВНЗ світу – досвід поєднання освіти й науки.

Лекція в ДДМА

Програма ставить за мету – сформувати в навчальному закладі цілісну систему для підготовки молодих наукових і науково-педагогічних працівників.

Для студентів відкриваються нові горизонти, адже їм надаються багато нових можливостей для розвитку та реалізації власних здібностей. Вони беруть участь в науково-дослідній роботі Академії, публікують свої перші наукові праці, запатентовують нові винаходи, вивчають багато нової інформації, для підвищення загального рівня освіченості. Також вони можуть продовжити навчання  в аспірантурі Академії й інших ВНЗ, де готують та захищають свої наукові праці, дисертації для одержання престижної роботи як і  в самій Академії, так і на підприємствах, в наукових організаціях Навчально-науково-виробничого комплексу «Спеціаліст» і ін.

Емблема ДДМА

Ця Програма поширюється для підвищення рівня профорієнтації випускників шкіл – майбутніх абітурієнтів закладу, а також на навчання старшокласників в профільних школах і класах, на малому факультеті Академії, й тих, які залучаються до участі в роботі Регіонального відділення Малої академії наук, що був сформований на базі Академії й Центру позашкільної роботи м. Краматорська.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!