Роздрукувати сторінку

Красноармійське педагогічне училище, КПУ

« Назад

10.05.2015 15:26

Красноармійське педагогічне училище, КПУ - є закладом освіти для майбутніх педагогів, що готує висококваліфікованих фахівців та допомагає їм з пошуком майбутнього місця роботи.

головний вхід КПУ

Адреса: вул. 40-річчя Жовтня, 149, м. Красноармійськ, Донецька обл.

Красноармійське педагогічне училище, КПУ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

- 5.01010301 "Технологічна освіта";

- 5.01010201 "Початкова освіта".

Основні напрямки виховної роботи

Виховна діяльність 2014-2015 навчальному році в коледжі здійснювалася з урахуванням:

- Державної Програми «Патріотичне виховання громадян» на 2011 - 2015 рр.;

- Концепції виховної роботи;

- Програми розвитку виховної системи на 2011 - 2015 рр.;

- Програма соціально-психологічної адаптації студентів першого року навчання;

- Програми формування соціальної компетентності у дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків підліткового віку;

- Програми соціального захисту по роботі з дітьми-сиротами;

- «Програми корекційної роботи та допомоги підліткам з обмеженнями можливостями здоров'я»;

- Плану виховної роботи коледжу.

Основними напрямками у виховній діяльності студентів Красноармійського педагогічного училища, КПУ  є:

- Розвиток творчих можливостей і здібностей студентів;

- Формування громадянської позиції та виховання патріотизму на основі традицій коледжу;

- Формування потреби здорового способу життя;

- Профілактика асоціальних явищ у студентському середовищі;

- Естетизація і екологізація середовища життєдіяльності студентів;

- Формування єдиного виховного поля «викладач-студент-батьки».

Метою виховання є створення середовища, вдосконалення моральних якостей особистості, мотивації на здоровий спосіб життя, неприйняття асоціальних явищ, розвиток наукових досліджень для ефективної реалізації виховної системи.

Загальна мета виховання досягалася вирішенням наступних завдань:

- Формування ціннісних орієнтирів, патріотизму, стійких моральних принципів і норм.

- Створення умов для безперервного розвитку творчих здібностей студентів, залучення їх до основ вітчизняної культури.

- Встановлення мотивації на здоровий спосіб життя.

- Створення комфортних соціально-психологічних умов для комунікативно-особистісного розвитку майбутніх фахівців.

- Формування та розвиток управлінських умінь і навичок у сфері студентського самоврядування.

- Створення корпоративної культури, що об'єднує викладачів, студентів та їх батьків для досягнення спільних цілей.

Основними напрямами виховної діяльності в Красноармійському педагогічному  училищі, КПУ є:

- патріотичне;

- моральне;

- цивільно-правове;

- валеологічне;

- естетичне.

Предметно-циклова комісія Фізичної культури є об'єднанням педагогічних працівників даного навчального закладу. Вона об'єднує викладачів предметів спеціального циклу навчального плану даної спеціальності, що беруть участь в підготовці випуску фахівців даної спеціальності. Предметно-циклові комісії в коледжі сформовані в цілях навчально-програмного та навчально-методичного забезпечення освоєння навчальних дисциплін за спеціальністю 050141, 49.02.01

Фізична культура, надання допомоги викладачам в реалізації державного освітнього стандарту в частині державних вимог до мінімуму змісту та рівня підготовки випускників за спеціальностями середньої професійної освіти, реалізації інноваційних педагогічних та інформаційних технологій, спрямованих на поліпшення якості підготовки фахівців з середньою професійною освітою (СПО), конкурентоспроможності на внутрішньому ринку праці випускників середніх спеціальних навчальних закладів.

Основна мета ПЦК в Красноармійському педагогічному училищі, КПУ - створення умов, що сприяють підвищенню ефективності та якості навчального процесу на основі комплексного підходу до вдосконалення викладання, змісту, організації і методів навчання, поліпшення здорового способу життя студентів.

Організація методичної роботи спрямована на вирішення завдання формування в училищі творчого середовища, що сприяє розвитку педагогічної майстерності та професійного росту викладачів і співробітників коледжу.

В училищі праціє Центр допомоги студентам по працевлаштуванню. Сюди може звернутися кожен охочий випускник училищи за допомогою.

У коледжі організована робота спортивних гуртків:

- Легка атлетика;

- Баскетбол;

- Волейбол;

- Футбол;

- Настільний теніс;

- Шахи.

емблема красноармійське педагогічне училище

Отже, Красноармійське педагогічне училище, КПУ - є закладом освіти для майбутніх педагогів, що готує висококваліфікованих фахівців та допомагає їм з пошуком майбутнього місця роботи.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!