Роздрукувати сторінку

Шахтарське педагогічне училище, ШПУ

« Назад

16.05.2015 02:45

Шахтарське педагогічне училище може дати Вам таку освіту, яка дозволить Вам в умовах ринкової економіки працювати в педагогічній сфері.

головний вхід ШПУ

Адреса навчального закладу: вул. Леніна, 1-а, м. Шахтарськ, Донецька обл.

Шахтарське педагогічне училище проводить підготовку молодших спеціалістів за такими напрямками:

- Педагогічна освіта;

- Дошкільна освіта;

- Спеціальна дошкільна освіта.

Об'єктами професійної діяльності випускників ШПУ є:

- завдання, зміст, методи, засоби, форми організації та процес виховання і навчання дітей дошкільного віку;

- завдання, зміст, методи, форми, засоби організації та процес взаємодії з колегами та соціальними партнерами, установами, організаціями освіти, культури, батьками  з питань навчання і виховання дошкільнят;

- документаційне забезпечення освітнього процесу.

Студенти ШПУ мають право на:

- Отримання середньої професійної освіти за обраною для навчання спеціальністю в межах державного освітнього стандарту;

- Навчання в рамках державних освітніх стандартів за індивідуальними навчальними планами;

- Участь в обговоренні та вирішенні питань діяльності технікуму, в тому числі через органи самоврядування та громадські організації (студентський профком та ін.);

- Оскарження наказів і розпоряджень адміністрації в установленому законодавством України порядку;

- Безкоштовне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних підрозділів у порядку, встановленому Статутом;

- Отримання платних додаткових освітніх послуг;

- Свободу совісті, інформації, на вільне вираження своїх думок й переконань;

- Повагу своєї людської гідності.

емблема ШПУ

Соціально-психологічний Центр ШПУ - організовує і проводить психологічний та соціальний супровід студентів в процесі їх навчання та професійного становлення в училищі. Завдання Соціально-психологічного Центру досить різноманітні – починаючи від психологічного дослідження особистостей студентів і окремих студентських груп і прилучення педагогічного та студентського колективів до психологічних знань з метою підвищення їх психологічної компетентності до надання психолого-медико-соціальної допомоги студентам, що мають проблеми в навчанні, психологічному самопочутті - такий спектр видів діяльності Центру.

Спортивно-оздоровчий Центр ШПУ – в розпорядженні має просторі спортивні зали для занять, але найголовніше, хороших педагогів, що віддають студентам свою майстерність заради здорового життєвого стилю майбутніх педагогів.

Створення дозвіллєвої спортивної альтернативи для студентської молоді та основи професійної підготовки педагогічного студентства - основні завдання Центру, який функціонує як єдина система.

Художньо-естетичний центр ШПУ - культурно-естетичний центр - «Світ культури» метою є формування і розвиток естетичної культури майбутніх педагогів. А це і збереження культурних традицій училища у всьому їх різноманітті, і прилучення до національних традицій.

Центр щодо сприяння працевлаштуванню випускників ШПУ є координуючим органом для укладання довгострокових угод між училищем та роботодавцями з метою сприяння працевлаштуванню випускників освітньої установи.

Основними завданнями Центру щодо сприяння працевлаштуванню випускників є:

- забезпечення ефективного функціонування системи сприяння працевлаштуванню випускників педагогічного училища;

- формування банку даних ринків освітніх послуг спільно з міськими, районними відділами освіти та іншими роботодавцями (створено банк даних про випускників за 2009, 2010, 2011 роки);

- інформування випускників про працевлаштування (стендова варіант).

Організація діяльності Центру щодо сприяння працевлаштуванню випускників ведеться за наступними напрямками:

- Центр вивчає цільовий прийом абітурієнтів (студентів);

- формує довгострокові договірні відносини з роботодавцями на основі компетентністного підходу до організації освітнього процесу в системі середньої професійної освіти;

- залучає студентів і викладачів до проведення інформаційної роботи з працевлаштування випускників;

- складає програму і плани до програми з працевлаштування випускників;

- проводить роботу зі студентами з працевлаштування;

- веде організаційну роботу з районними, міським та обласним центрами зайнятості та працевлаштування населення.

Щорічно проводиться регіональна науково-практична конференція з питань працевлаштування випускників та видається збірник тез.

Також, в ШПУ проводиться велика кількість науково-теоретичних конференцій та семінарів для майбутніх педагогів, на яких присутні не  лише студенти та викладачі училища а й залучаються представники закладів освіти державного та комерційного спрямування. На таких конференціях та семінарах студенти мають змогу не лише отримати додаткові інформаційні знання а й познайомитися з практикою своєї майбутньої діяльності. Саме на таких конференціях ШПУ створює тісні контакти з установами проведення практики для студентів.

студенти ШПУ

Отже, Шахтарське педагогічне училище – це сучасний заклад освіти з підготовки кваліфікованих педагогічних кадрів.

З повагою "ІЦ “KURSOVIKS”!